Zo neemt de redactie uw redactionele bijdrage in ontvangst

Met genoegen neemt de redactie van de Media Facilitair Journaal uw bijdrage in ontvangst. Onderstaand kunt u aan de hand van een aantal vragen en antwoord lezen hoe wij dat het liefst doen. Mocht uw vraag en/of antwoord er niet bijstaan, neem dan gerust contact op ln.laanruojriatilicaF@siviuD.dnaloR

Wat is een bijdrage in welke (sub)rubrieken? 

Alles wat iemand zakelijk belangrijk genoeg vindt om aan de ruim 65.00 professionele geregistreerden van deze website op het gebied van facilitair management en/of gebouwbeheer wil laten weten, is in beginsel een bijdrage. Daarbij maakt het niet uit of deze bijdragen kort of lang is, al gepubliceerd is op de eigen website of niet, dan wel kennis of informatie betreft. Van iedere aangeleverde bijdrage stelt de redactie een bericht samen, dat afhankelijk van de inhoud van het aangeleverde, altijd wordt gepubliceerd in de subrubriek Nieuwsberichten en op de toepasselijke andere (sub)rubrieken.

In de Nieuwsbank kan de aanleveraar de voorkeur(en) aangeven in welke overige (sub)rubrieken de bijdrage het beste gepubliceerd kan worden. De redactie bepaalt in welke (sub)rubriek(en) het bericht over de bijdrage wordt gepubliceerd. Alleen als een bijdrage door de hoofdredactie wordt aangemerkt als kennisbijdrage, vindt publicatie in de rubriek Kennisbijdragen plaats.

Hoe kunt u uw bijdrage het beste aanleveren?

Voorzie uw bijdrage bij voorkeur van een prikkelende kop, een toepasselijke foto, een url waar de lezers meer informatie kunnen lezen en de naam van de auteur.

Beperk de kop zoveel mogelijk tot de essentie van uw boodschap.

De foto mag geen bedrijfsnaam, website, oproep of anderszins verwijzing naar 

Alleen bijdragen die via de Nieuwsbank worden gestuurd, worden opgenomen.

Hoe gaat de redactie met uw bijdrage om, alvorens deze te publiceren?

In beginsel wijzigt de redactie niets aan een bijdrage, zij het dat deze eerst wordt nagekeken op stijl- en taalfouten, onleesbaarheid, ongewenste toevoegingen als digitale doorverwijzingen, oproepen tot meer informatie, aparte vermeldingen van website, onnodige product- en/of bedrijfsnamen, etc. In die gevallen past de redactie de aangeleverde bijdrage aan.

De omvang van een bijdrage is in beginsel onbeperkt, zij het, dat bij een te grote omvang gekeken wordt of alle tekst wel relevant genoeg is. De tekst kan dan eventueel ingekort worden.

Hoe is de publicatie van uw bijdrage opgebouwd?

De opbouw van uw bijdrage is als volgt: van iedere aangeleverde bijdrage stelt de redactie een kort bericht samen, dat op de homepage van iedere (sub)rubriek geplaatst kan worden. Zo’n bericht bestaat uit een foto met de vermelding van het dossier, waaronder het bericht valt, de publicatiedatum, een korte introductie en een verwijzing naar de bijdrage (Lees meer).

Na doorklikken (Lees meer) ziet de lezer de kop van de bijdrage, de foto, de publicatiedatum en de teller hoeveel lezers deze bijdrage hebben gelezen. Wie dan naar onder gaat, leest onder de foto het dossier, waaronder de bijdrage valt en (eventueel) de naam van de auteur, gevolgd door de tekst van de bijdrage. De bijdrage wordt afgesloten met de verwijzing Meer informatie, die door verwijst naar de aangeleverde url. Onder de bijdrage staan de vorige en volgende bijdrage in de rubriek van publicatie aangegeven.

Wat gebeurt er met uw bijdrage ná publicatie?

Nadat het bericht over uw bijdrage is geplaatst, blijft uw bijdrage ongewijzigd en voor onbepaalde tijd op de website staan. Wel is de toegang naar uw bijdrage alleen mogelijk via het bericht of via de url in de browser. Daarmee is de aanleverende organisatie ervan verzekerd, dat zijn kennis en/of informatie altijd in te zien is. Bovendien blijft de aangeleverde url onder Meer informatie altijd bruikbaar.

Geregistreerde bezoekers van de website kunnen de berichten, die de toegang naar de bijdrage  zijn, altijd lezen. Alleen de achterliggende informatie kunnen zij na veertien dagen publicatietijd alleen nog lezen als zij een leesabonnement op de website hebben óf door de aanleverende organisatie een communicatie-abonnement voor de bijdrage is afgesloten.

Wat zijn de voorwaarden voor publicatie?

Publicatie van uw bijdrage is kosteloos. Alleen een communicatie-abonnement voor uw bijdrage kost geld.

De redactie publiceert van iedere organisatie slechts één bericht per 3 maanden. Van meer aangeleverde bijdragen wordt geen bericht gemaakt en dus vindt publicatie ook niet plaats. Uitgezonderd zijn de kennisbijdragen, waar geen limiet aan is verbonden.

Waaruit bestaat de doelgroep?

De doelgroep van de website bestaat uit de verantwoordelijken op het gebied van facilitair management en/of gebouwbeheer. Van hen hebben er zich ruim 65.000 professionals geregistreerd.

Waar kunt u uw bijdrage aanleveren?

U kunt uw bijdrage uitsluitend aanleveren via de Nieuwsbank. Dat is gedaan, omdat uw bijdrage dan meteen wordt opgenomen in de digitale verwerking. Dat geeft de minste kans op fouten, leidt tot de snelste verwerking en biedt alle gewenste communicatiemogelijkheden. Op basis daarvan kan de uitgever aanleveraar een snelle plaatsing en kosteloze publicatie bieden.