Hét platform voor facilitair management en gebouwbeheer

De sector van het facilitair management en gebouwbeheer omvat een enorme hoeveelheid kennis en informatie. Daarnaast zijn er honderdduizenden professionals in werkzaam, verdeeld over tienduizenden organisaties, die door vele duizenden toeleveranciers van diensten en producten, verdeeld over 137 dossiers, iedere dag voorzien worden van de benodigde informatie, kennis en oplossingen. Waarmee de sector van het facilitair management en gebouwbeheer van nature een platform behoeft, waarin al deze contacten, aanbiedingen, hulpvragen en (on)mogelijkheden bij elkaar uitkomen. De website van het Facilitair Journaal is zo opgezet dat zij in die behoefte wel voorziet.

In het bovenstaande menu treft de bezoeker van deze website een aantal mogelijkheden aan. Uiteraard zijn deze niet uitgeput en een aantal is zelf in voorbereiding. Niettemin maken iedere maand al honderden toeleveranciers gebruik van deze website om hun boodschappen te communiceren met de vele duizenden professionals,

die iedere maand dit digitale platform bezoeken. Zoals de inhoud iedere dag groeit, groeien ook hun aantallen eveneens per dag.

Dit platform is nog erg jong en startte in zijn huidige vorm pas begin januari 2021. De (uit)bouw is dan ook nog in volle gang. Dat is ook de belangrijkste reden, dat het nog veelal zonder inlog bereikbaar is. In de eerste helft van het komende voorjaar zal het platform enkel nog kosteloos voor geregistreerden toegankelijk zijn. 

Verder bouwt de uitgever aan sectorale websites voor het onderwijs, de zorg en de overheid, respectievelijk Onderwijs Facilitair, Zorg Facilitair en Overheid Facilitair. Weliswaar zijn het facilitair management en gebouwbeheer in deze sectoren grotendeels hetzelfde als in het bedrijfsleven, maar op een aantal gebieden worden de werkzaamheden anders ingevuld, hebben zijn gebruikers andere wensen of geniet een andere invulling een andere voorkeur.