Uw rechten en plichten

Met de aanlevering van een redactionele bijdrage op deze Nieuwsbank voor het Facilitair Journaal en het Kenniscentrum voor facilitair management en gebouwbeheer stemt de aanleverende persoon of organisatie impliciet in met de rechten en plichten, zoals hieronder aangegeven.

Aanlevering van informatie, foto(‘s) en/of kennis is kosteloos en verplicht zowel de uitgever als de aanleverende persoon of organisatie tot niets.

Alle aangeleverde informatie, foto(‘s) en/of kennis mag door de uitgever onbeperkt worden gebruikt worden voor zowel het Facilitair Journaal, het Kenniscentrum voor facilitair management en gebouwbeheer als de overige activiteiten van HoLaPress Communicatie op het gebied van facilitair management en gebouwbeheer. De aanleverende persoon of organisatie vrijwaart de uitgever van iedere vorm van auteursrecht.

Indien de uitgever dat noodzakelijk vindt, mag alle aangeleverde informatie, foto(‘s) en/of kennis naar eigen inzicht geheel of ook gedeeltelijk worden gebruikt. De aanleverende persoon of organisatie heeft geen recht om aan te geven, welk deel van het aangeleverde wel of niet gebruikt mag worden.

De uitgever is niet verplicht om de aanleverende persoon of organisatie als bron te (ver)melden.

De aanleverende persoon of organisatie stemt er mee in, dat HoLaPress Communicatie alle aangeleverde informatie, foto(‘s) en/of kennis onbeperkt commercieel mag exploiteren, zonder enig recht te hebben op enige tegemoetkoming.