Trends & meer

Bij eigen gebruik blijft zonne-energie voor bedrijven aantrekkelijk

Ondanks afbouwende subsidies en vollopende stroomnetwerken blijft het voor bedrijven nog altijd aantrekkelijker om te kiezen voor zonne-energie. Dankzij de hoge gasprijzen blijven zonnepanelen een nuttige aanschaf voor bedrijven die duurzame energie voor eigen gebruik willen opwekken.

Ze zijn steeds vaker te zien op daken van woningen en bedrijfsgebouwen: zonnepanelen. Zeker nu de tarieven voor gas en elektra torenhoog oplopen, kunnen zonnepanelen een goede optie zijn. Met deze panelen ben je je eigen stroomproducent en daarmee valt de energierekening sowieso een stuk lager uit, zegt Ramon Koster, adviseur bij een aanbieder van zonnepanelen.  Bovendien stijgen zowel woningen als bedrijfspanden in waarde als de eigenaar heeft geïnvesteerd in het opwekken van duurzame energie. De terugverdientijd (vaak zo’n 7-8 jaar) is tegenwoordig ook goed te overzien.

Regelingen veranderen

Wel is het verstandig om bij de aanschaf van zonnepanelen voor een bedrijfsgebouw goed te kijken naar kosten, subsidiemogelijkheden en fiscale regelingen. Er zijn in het verleden verschillende regelingen opgetuigd die de aanschaf van zonnepanelen aantrekkelijk maakten, maar daarin zijn ook zaken veranderd.

De salderingsregeling voor zonnepanelen bijvoorbeeld. Via die regeling kunnen eigenaren van zonnepanelen de stroom die ze terugleveren aan het net, aftrekken van hun energieverbruik. Daardoor valt de rekening dus lager uit. Vanaf 1 januari 2023 gaat het percentage dat eigenaren kunnen salderen, geleidelijk omlaag. Zonnepanelen zijn steeds goedkoper geworden en daarmee is het minder nodig om subsidies te verstrekken, zo redeneert de overheid.

De salderingsregeling is overigens alleen voor kleinverbruikers. Dat zijn alle huishoudens, plus bedrijven, met een hoofdaansluiting op het net van niet meer dan 3x80A (tussen de 15.000 en 50.000 kWh per jaar). Bedrijven die daarboven zitten (en jaarlijks meer dan 50.000 kWh verbruiken) zijn aangewezen op een grootverbruikersaansluiting.

SDE++ en ISDE-regeling

De overheid mag dan bepaalde subsidies afbouwen, ze wil nog steeds graag dat burgers en bedrijven voldoende duurzame energie opwekken. Daarom blijven er regelingen voor zowel groot- als kleinverbruikers bestaan. De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE++) is bedoeld voor grootverbruikers. Het werkt als een soort veilingsysteem. De goedkoopste projecten komen het eerst in aanmerking, daarna handelt de overheid duurdere aanvragen af. Wat een bedrijf aan subsidie krijgt, hangt af van het bedrag dat gemoeid is met het project. Op sites van bijvoorbeeld RVO.nl en de Rijksoverheid is hiervoor een berekening te maken. Voor aanvragen in 2022 gaat de regeling in juni open.

Wie een kleinschalig zonnepanelenproject wil starten bij een bedrijfspand, kan een aanvraag indienen voor de Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE). Dat kan sinds 3 januari van dit jaar en tot en met 31 december 2023, meldt RVO. Voor 2022 is hiervoor in totaal € 30 miljoen beschikbaar. De ISDE voor zonnepanelen bedraagt € 125 per kWh gezamenlijk piekvermogen. Er zijn voorwaarden: eerst subsidie aanvragen, voordat de apparatuur wordt aangeschaft, bijvoorbeeld. Daarnaast moet de aanvrager een bouwbedrijf inschakelen voor de installatie. En wie subsidie krijgt toegekend, moet de zonnepanelen binnen een jaar in gebruik nemen.

Ook hebben kleinverbruikers de mogelijkheid om bij de aanschaf gebruik te maken van de Energie Investeringsaftrek (EIA). Die geldt voor alle apparaten die op de energielijst van RVO staan. Hiervoor geldt onder meer dat de investering €2.500 of meer moet zijn.

___________________________________________________________________________________________________________________

Financiële regelingen voor de aanschaf van zonnepanelen

  • ISDE: subsidie voor kleinverbruikers, die kunnen van 3 januari 2022 tot 31 december 2022 een aanvraag indienen. De subsidie is € 125 per kW
  • SDE++: subsidie voor grootverbruikers. De toekenning en hoogte zijn afhankelijk van de grootte van het project (laag verbruik krijgt voorrang)
  • EIA: investeringsaftrek voor kleinverbruikers, bij een investering van €2.500 of meer

____________________________________________________________________________________________________________________

Ramon Koster ziet dat in de praktijk vooral grootverbruikers al een beroep hebben gedaan op bijvoorbeeld SDE++ subsidie. Die regeling is in 2021 fors overtekend. Kleinverbruikers hebben de ISDE-regeling nog niet massaal gevonden, zegt hij. “Dat komt omdat bedrijven, zeker sinds de pandemie begon, op veel borden aan het schaken zijn. Verduurzaming heeft daarbij vaak niet de hoogste prioriteit. Maar ik verwacht dat dit verandert als de markt weer aantrekt.”

Zonnepanelen voor energielabel C

Daarbij verwacht hij ook dat het energielabel een belangrijke rol gaat spelen. Hoe hoger de energie-index, hoe beter het energielabel. Wie duurzame energie opwekt, bijvoorbeeld met zonnepanelen, krijgt een hogere index en dus een hoger label. Vanaf 1 januari 2023 is minimaal energielabel C verplicht voor kantoren. Daardoor zullen bedrijven de komende tijd meer focus op duurzame energie leggen, verwacht Koster.

Knelpunt: ruimte op het stroomnet

Intussen is er wel een knelpunt voor wie met duurzame energie aan de slag wil gaan: de ruimte op het stroomnetwerk is een steeds groter probleem. In grote delen van Nederland is de capaciteit op het netwerk beperkt. Bedrijven die bij grote projecten veel energie willen terugleveren aan het net, vangen al helemaal bot bij de netbeheerders. Verduurzaming heeft geleid tot veel investeringen in duurzame energie. Maar het netwerk is daar helemaal niet op afgestemd, zeggen netbeheerders.

Netbeheerder Liander deed daarom onlangs een oproep aan de overheid om de salderingsregeling zo snel mogelijk helemaal te stoppen. De kabels die er nu liggen, zijn niet ingericht op grote hoeveelheden stroom die er op zonnige dagen doorheen worden gepompt. Liander wil daarom dat de overheid subsidies gaat verstrekken voor batterijen en accu’s om stroom op te slaan, zodat huishoudens en bedrijven die zelf meer kunnen benutten. Dan hoeft er geen stroom terug het net op.

Onderzoeker Wiep Folkerts van TNO geeft aan dat er batterijen zijn, waarmee vooral kleinere bedrijven hun stroom zouden kunnen opslaan. Maar hij vindt dat Liander met zijn oproep te veel de verantwoordelijkheid ontloopt en bedrijven en huishoudens op kosten jaagt. “De netbeheerder moet ervoor zorgen dat er mogelijkheden zijn om terug te leveren aan het net. Dat is een hele tijd blijven liggen bij netbeheerders als Liander en nu moeten andere partijen het oplossen.” Bedrijven moeten gerust hun dak vol zonnepanelen kunnen leggen, vindt Folkerts. En dan moet een bedrijf gewoon stroom kunnen terugleveren aan het net.

Zonnestroom opwekken voor eigen verbruik

Door de problemen met de netcapaciteit is het voor bedrijven wellicht wel verstandig om op dit moment vooral naar het eigen gebruik te kijken, adviseert Koster. De aanschaf van een kantoorbatterij kan daarbij  zinvol zijn om zo de pieken op te vangen, die ontstaan op een dag vol zonneschijn. Dan zijn er combinaties mogelijk met bijvoorbeeld de elektriciteit die richting laadpalen gaat om elektrische bedrijfswagens op te laden. Koster verwacht dat de batterij voor kantoorgebruik op die manier de komende jaren een hoge vlucht neemt.

Nieuwsbank banner