Trends & meer

Slim energiebeheer wordt steeds noodzakelijker

De energieprijzen zijn razendsnel gestegen en de noodzaak van een duurzame oplossing van het klimaatprobleem neemt steeds meer toe. Alle redenen dus voor bedrijven om hun energiebeheer onder de loep te nemen en zo efficiënt mogelijk toe te passen. Wat komt er allemaal kijken bij een dergelijk slim energiebeheer?

In deze tijd van snel schaarser en daarmee duurder wordende energie, wordt slim energiebeheer steeds belangrijker. Daarbij komt de noodzaak om CO2-uitstoot te beperken om de wereldwijde stijging van de gemiddelde temperatuur te beperken. Vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is dit voor veel bedrijven een belangrijk onderwerp geworden. Daarnaast speelt ook de eis dat vanaf 1 januari 2023 ieder kantoorgebouw minimaal energielabel C moet bezitten. Dat betekent een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m2 per jaar. Voldoet het gebouw niet aan deze eis, dan mag het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor worden gebruikt. Pas de helft van de kantoren beschikt momenteel over label C of beter. Ongeveer een tiende doet het slechter en 38 procent van de kantoorgebouwen bezit zelfs nog helemaal geen label. Dit is dus een extra stok achter de deur om een slim energiebeheer in te voeren. Daarmee is afhankelijk van je investeringen ook zeker een hoger energielabel dan C mogelijk.

Energie met beleid

Facilitair managers zijn de grootste beïnvloeders van het energieverbruik van hun bedrijf, hoewel ze zich daar vaak niet van bewust zijn. Ze zijn namelijk degenen die de keuzes maken qua gebouwtechniek en -beheer. Op deze gebieden is er veel innovatie op het gebied van energie-efficiëntie regeling van apparatuur en installaties en het gebruik van alternatieve energiebronnen. Dat maakt het maken van een goede keuze er niet altijd gemakkelijker op.

Voor een slim energiebeheer is het allereerst belangrijk om het gebruik in een gebouw te bepalen. Vervolgens kan je de resultaten analyseren, knelpunten blootleggen en actiepunten definiëren. Op basis hiervan kan je een energiebeleid maken en dit verwerken in een energieplanning, die je daarna implementeert en uitvoert. Het is van belang de medewerkers hierin te betrekken, want als zij niet meewerken aan de aanpak dan werkt energiebesparing niet goed. Dit kan bijvoorbeeld met een werkgroep Daarvoor kan je mensen van verschillende lagen en afdelingen uitnodigen om mee te denken. Zo groeit het bewustzijn snel.

Nieuwe apparaten en energiebronnen

Bij slim energiebeheer hoort het gebruik van nieuwe technieken en apparaten. Denk aan een dashboard voor de monitoring en een centrale aansturing van apparaten. Ook apparaten zoals slimme thermostaten, energiemeters en bewegingsmelders maken energiebeheer gemakkelijker en dus slimmer. Bewegingsmelders zijn sensoren die reageren op iemands aanwezigheid in een ruimte. Als niemand zich in de ruimte bevindt gaan de lichten en de verwarming uit.

Verder kan optimale isolatie door het vinden en isoleren van koudelekken in een gebouw veel energiebesparingen opleveren. Ook het goed onderhouden en zuiniger afstellen van gebouwinstallaties draagt bij aan een slim energiebeheer. Daarnaast is het van belang om verouderde toestellen die onnodig veel stroom verbruiken te vervangen. Scan kantoren en andere gebouwen op dergelijke apparatuur. Hetzelfde geldt voor verlichting. Zorg dat er op kantoor en in andere gebouwen alleen nog sprake is van ledverlichting.

Software voor energiebeheer

Een rol speelt ook dat Nederland op termijn van het gas af moet en over moet schakelen op alternatieve energiebronnen. Het is dus raadzaam om als bedrijf tijdig te kijken naar de beste en goedkoopste alternatieven. Hierbij ligt het gebruik van eigen zonne-energie voor de hand mocht je bedrijf daartoe nog niet zijn overgegaan. Kijk hiervoor goed waar zonnepanelen mogelijk zijn. Voor bedrijven met veel warmteproducerende apparaten is het hergebruik van restwarmte een aanrader. Dit kan met een warmteterugwinkast of een warmtewisselaar. De warme lucht kan dan gebruikt worden voor de verwarming van ruimten of water.

Speciale software voor energiebeheer kan van veel meerwaarde zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om software waarmee je de temperatuurinstellingen voor verschillende ruimtes vaststelt en deze koppelt aan een tijdsplanning. Zo zorg je dat ruimtes alleen verlicht en verwarmd worden wanneer deze ook echt in gebruik zijn. Een koppeling met bewegingssensoren maakt een nog verfijndere aanpak mogelijk. Daarnaast kun je met de software verschillende locaties met elkaar vergelijken qua stroom- en warmteverbruik. Zo kun je beter sturen op energiebesparende maatregelen. Ook geeft de software voor energiebeheer een overzicht van de ontwikkeling van de energiekosten. Verder bestaat er software die de CO2-uitstoot analyseert. Op basis daarvan kan je gerichte energiemaatregelen nemen om deze uitstoot te minimaliseren.

Ook ventileren kan slim

Een speciaal aandachtspunt is de ventilatie. Slim ventileren maakt namelijk veel energiebesparing mogelijk. Het op aanwezigheid in een ruimte verwarmen en koelen levert maar een relatief beperkt resultaat op. Als er maar één persoon in een ruimte is, moet die hele ruimte comfortabel zijn en als er 20 mensen zijn ook. Bij de aanwezigheid van één persoon heb je ook maar voor een persoon frisse lucht van buiten nodig. Bij 20 personen heb je voor 20 mensen frisse lucht nodig. Dus met gericht ventileren bespaar je veel meer energie dan met het al dan niet verwarmen van een ruimte. Dat betekent de ventilatie afstellen op het aantal aanwezige personen. Dit vraagt wel om flexibele installaties die kunnen inspelen op de daadwerkelijke vraag van het gebouw.

Voor een slim energiebeheer is ook een strategische inkoop van gas en elektriciteit nodig. Hiermee zijn namelijk grote kostenvoordelen te behalen. Zeker voor grootverbruikers hebben besparingen op de inkoopprijs een direct effect op het bedrijfsresultaat. Een gerichte en tijdige inkoop bij betrouwbare energieleveranciers is met de stijgende energieprijzen en schaarste van aardgas nog belangrijker geworden.

Slim gebouw

Een zogeheten slim gebouw maakt een nog optimaler energiebeheer mogelijk. Zo’n gebouw heeft bijvoorbeeld een LED-verlichtingssysteem met vele sensoren. Internet of Things (IoT) verbindt deze sensoren met het gebouwbeheersysteem. Dit systeem optimaliseert automatisch het energieverbruik door het meten en bewaken van de bewegingen, straling, temperatuur en lichtniveaus. Is er niemand in een ruimte dan gaat de verlichting automatisch uit en wordt de verwarming en koeling op het minimum ingesteld. Verder heeft zo’n gebouw software die alle data vanuit gebouwbeheersystemen, thermostaten, luchtvochtigheidsmeters, nutsmeters en sensoren kan verzamelen en analyseren. Met machine learning en kunstmatige intelligentie (AI) kunnen hier conclusies uit worden getrokken en verbeteringen worden bepaald.

Nieuwsbank banner