Trends & meer

Liften worden steeds slimmer onderhouden

Liftonderhoud kan op basis van planning en verwachting, maar ook op basis van data. De trend is vaker te meten wanneer een lift een beurt nodig heeft. Apps, sensoren en Internet of Things helpen een handje om liften veilig en in goede staat te houden.

Hoe slim kan liftonderhoud worden gemaakt? De een gelooft nog niet zo in het nut van moderne technologie, de ander zegt nuchter dat het zeker handig is, maar wel toegespitst op de situatie.

Storingen kunnen worden voorkomen of onderdelen preventief worden vervangen omdat metingen dit aangeven. Daarnaast maakt up to date cijfermatig inzicht in prestaties nodeloze onderhouds- en storingsbezoeken overbodig. Smart oplossingen zouden door goede voorspellingen voorkomen dat liften onnodig stilstaan.

Aanbieders van smart liftonderhoud zeggen dat de voordelen ervan groot en aantrekkelijk zijn. Voor onder andere facilitair management kan door op tijd te weten wanneer een lift onderhoud vereist kostbare tijd worden bespaard.

Nuchtere benadering

Vast staat dat Nederland op liftgebied hoog staat aangeschreven. Gemiddeld genomen is de beschikbaarheid van liften groot. Er is weinig uitval, mede door een hoog niveau van onderhoud. En dat willen betrokkenen graag zo houden, eventueel met gebruik van nieuwe techniek die voorhanden is.

Een voorbeeld van een nuchtere benadering is Ronald Gijzen (Orona Liften). Hij is sterk voorstander van zich eerst goed afvragen wat nodig is en daarop het liftonderhoud afstemmen. Dus niet iedere lift zoveel mogelijk volhangen met sensoren en andere technisch snufjes omdat het kan, maar denken in toegevoegde waarde en rekening houden met de situatie.

Het toepassen van een monitoringsysteem met sensoren en het verzamelen van data binnen een platform zijn dan op zich niet de heilige graal. Het gaat er om wat je er vervolgens mee doet, hoe je waardevolle informatie slim met elkaar combineert, dáár waar je er ook een concreet voordeel mee kunt behalen.

Niet alleen liftdata

Een valkuil daarbij is namelijk dat partijen zich volledig concentreren op de zogenaamde liftdata en daarmee de klant en andere belangrijke informatie uit het oog verliezen. Daarmee bereik je volgens Gijzen het omgekeerde effect.

Zijn firma richt het onderhoud in aan de hand van het type, de omgeving, de conditie en het gebruik van de liftinstallatie, al dan niet met gebruik van een monitoringsysteem. Ook worden specifieke klantwensen meegewogen.

Met een softwaresysteem wordt de historie van iedere lift bijgehouden en informatie slim gecombineerd. Op die manier kan de technicus goed inschatten wat hem te doen staat en welke onderdelen en producten daarvoor nodig zijn. Prestaties worden daarmee verhoogd en stilstand wordt zoveel mogelijk voorkomen.

Kosten en baten afwegen

Want niet iedere lift is hetzelfde, qua type, locatie en gebruik. Het maakt bijvoorbeeld nogal uit of het een lift betreft die drukbezet is en ook karren krijgt te verwerken of een exemplaar dat af en toe wat mensen moet vervoeren.

Sensoren kunnen onder meer meten hoeveel bewegingen er worden gemaakt. Niet alles is bij onderhoud gerelateerd aan intensiteit van gebruik, maakt Gijzen duidelijk. Zoals een accu, die moet gewoon om de zoveel tijd worden vervangen.

„En je hoeft niet alles uit te rusten met sensoren. Probeer kosten en baten af te wegen. Je moet het onderhoud afstemmen op wat de betreffende liften nodig hebben.” Het is volgens die visie bij een niet al te vaak gebruikte lift en welke zich in goede staat bevindt minder zinnig sensoren toe te passen dan eentje die heeft te maken met een topbezetting of veranderende omstandigheden. Want tenslotte kost het inzetten van digitale techniek ook geld en is er in dergelijke situaties mogelijk weinig te winnen.

Combinatie met inspectie en oplossingen

Sensordata alleen zijn niet zaligmakend, vervolgt hij, de combinatie met inspectie ter plekke (conditiedata) en de beste oplossingen (solutiondata) geven een optimaal resultaat. Diverse gegevens gebruiken en over elkaar leggen, is het devies.

Met solutiondata wordt een smart mobiel informatiesysteem bedoeld. Een eigen ontwikkeld systeem dat functioneert als een soort Google op liftgebied. Het is een slimme actieve tool met veel kennis van voorkomende problemen en de daarbij behorende effectieve oplossingen.

Aan de hand van input (data) geeft het systeem de beste oplossing naast allerhande technische documentatie en -instructies.  Het moet leiden tot slimme informatie voor de monteur en de lift, op het juiste moment en op de juiste plek. Met als beoogd resultaat een betere aanpak en het uitsluiten van fouten.

Impact verschilt

Een bredere focus leidt ook tot rekening houden met de impact van een liftstoring. Een lift die stilvalt in een ziekenhuis met belangrijke gevolgen is wat anders dan een relatief rustig kantoor. Het belang van goede monitoring is in het eerste geval groter.

Des te groter de rol van liften in een gebouw, des te eerder ook de noodzaak van zoiets als een assetmanagementplan waarmee met name grote, professionele klanten werken.

Samen met het smart maken is het steeds raadzaam te werken met een goed beheersplan en een goede liftpartner. Zodat niet alleen eventueel wordt gekozen voor het verzamelen van data, maar ook de stappen erna worden ingevuld, namelijk wat er met de techniek en de te genereren data kan worden gedaan.

Scepsis: niet overtuigd van nut

Niet iedereen in de liftensector is overtuigd van smart onderhoud. Een woordvoerder van een bedrijf die liever anoniem wenst te blijven zegt er niet aan mee te doen. „We geloven er niet in. En hoe controleer je dat op afstand in de gaten houden, dat er wordt ingevuld dat op die manier onderhoud wordt gepleegd? Het lijkt ons toch meer wat voor de grote jongens op dit moment.”

Liftinsight, recent overgenomen door Hundt Consult, gebruikt innovatieve sensortechnologie en software om bedrijven beter te bedienen en meer inzicht te geven in het functioneren van hun liften. Door het toepassen van een softwarepakket en een overal te gebruiken sensor kan worden bepaald wanneer een lift onderhoud vereist. Het heeft ook als eerste een digitaal online liftboek ontwikkeld.

Robert van Westing van het bedrijf is voorzichtig optimistisch over technische mogelijkheden. In theorie is een hoop mogelijk, maakt hij duidelijk, maar de praktijk kan weerbarstig zijn omdat processen en ervaringen nog in ontwikkeling zijn. Ook moet worden beseft dat smart onderhoud enige technische kennis vereist. Het monitoren en interpreteren van data kan daarom het best door een onafhankelijk specialist worden gedaan.

Optimaal resultaat

Ook Van Westing ziet dat niet altijd het optimale wordt gehaald uit sensoren. Dat er niet voldoende wordt gemonitord terwijl dat wel kan en daarom niet altijd goede analyses worden gemaakt. „De klant betaalt dan wel voor sensoren, maar profiteert er te weinig van.”

De scepsis ten aanzien van het smart maken van liftonderhoud begrijpt hij. Want echt goed voorspellen vergt heel veel data en kennis en ervaring, die nu nog niet altijd voorhanden zijn. Hoewel het wel die kant opgaat.

De liftenbranche heeft sensoren grotendeels omarmd en Hundt Consult verwacht dat deze ontwikkeling de komende jaren verder ingezet en ontwikkeld zal worden – ook door onafhankelijke partijen zoals technisch adviseurs.

„Het zal steeds transparanter worden om zeker te stellen dat liften goed onderhouden worden. Dat stilstand steeds meer wordt voorkomen en dat de investering voor ‘verticaal transport’ steeds beter wordt gemanaged en het belang van de klant/eigenaar steeds beter wordt behartigd.”

Nieuwsbank banner