Trends & meer

Let bij aanschaf juiste luchtreiniger vooral op de CADR

De Clean Air Delivery Rate (CADR) is bepalend voor de kwaliteit van de luchtreinigers en daarmee de luchtkwaliteit op kantoor. Dus wie de luchtkwaliteit wil verbeteren en zo gezondheidsproblemen bij de gebruikers verminderen, dient bij de keuze van een goede luchtreiniger vooral te letten op de CADR. Wat houdt die in en waar moet je nog meer op letten?

De binnenlucht op kantoor is vaak slechter dan de buitenlucht. De werkatmosfeer kent soms relatief hoge concentraties van stoffen, gassen en dampen. Dat kan leiden tot hoofdpijn, concentratieproblemen, geïrriteerde slijmvliezen en een droge keel. Bronnen van schadelijke luchtcomponenten zijn printers, computers, kopieerapparaten, rondzwevende stofdeeltjes, vloerbedekking, slecht onderhouden ventilatiesystemen en zelfs hoestende en proestende collega’s. In de winter wordt de lucht binnen soms ook erg droog.

Goede luchtreiniger

Werkplekken waar veel mensen bijeenkomen, zoals vergaderruimten, hebben baat bij een luchtreiniger. Dat is zeker het geval als de (vergader)ruimte gesloten ramen of geen mechanisch ventilatiesysteem heeft. Ook in ruimtes met apparatuur zoals printers die schadelijke stoffen zoals ozon kunnen uitstoten, heeft een luchtreiniger meerwaarde. “Vooral in stedelijke omgevingen kunnen bij het openen van een raam verontreinigende stoffen, allergenen en stof van buitenaf een ruimte binnendringen. Luchtreinigers verwijderen deze verontreinigende stoffen, terwijl ze ook de luchtcirculatie bevorderen“, vertelt Tim van der Graaf, specialist luchtreiniging voor Philips Domestic Appliances.

Je kunt het apparaat het beste gebruiken als aanvulling op (natuurlijke) ventilatie. “Een luchtreiniger alleen geeft onvoldoende bescherming in ruimtes met sterke verontreinigingsbronnen. In onvoldoende geventileerde ruimtes zorgt een luchtreiniger er echter voor dat schadelijke componenten sneller uit de atmosfeer worden verwijderd”, legt Van der Graaf uit.

Wat is de CADR

Van belang voor het beoordelen van een luchtreiniger is de Clean Air Delivery Rate (CADR). De CADR geeft aan wat het volume gezuiverde lucht is dat een luchtreiniger per uur produceert en richt zich op de drie meest voorkomende deeltjes in de binnenlucht. Het gaat om pollen, fijnstof en tabaksrook.

De CADR van een luchtreiniger is gelijk aan: V * F, met (m3 is kubieke meter):

V = de hoeveelheid lucht die door het filter stroomt [m3/uur],

F = filtratie efficiëntie van het filter [%].

Een luchtreiniger met een luchtstroom van 500 m3/uur en een filtratie-efficiëntie van 90% heeft dus een CADR van 450 m3/uur. Het betekent dat een luchtreiniger alleen een hoge CADR-waarde bereikt als hij een krachtige luchtstroom door een goed werkend filter leidt.

De CADR is ontworpen door de Amerikaanse AHAM (Association of Home Appliance Manufacturers). Onafhankelijke laboratoria bepalen de CADR in speciaal hiervoor ontworpen testkamers volgens industriële standaarden voor het beoordelen van draagbare en verplaatsbare luchtreinigers.

Algemeen geldt dat hoe hoger de CADR-waarde van een luchtreiniger is, hoe meer lucht deze zuivert. Een goede luchtreiniger voor een kantoorkamer heeft een CADR-waarde van minstens 300 m3 per uur. Een waarde boven 350 m3 per uur is een pluspunt. Let bij de aankoop van een luchtreiniger daarom op de CADR-waarde van het apparaat. Van der Graaf: “Apparaten zonder een gespecificeerde CADR-waarde worden niet aanbevolen. Kijk eveneens naar de maximumgrootte van de ruimte waarin het apparaat goed werkt. Deze waarde staat soms op het CADR-label of moet anders volgens een gespecificeerde standaard hiervan zijn afgeleid.” Luchtreinigers werken vaak vele uren per dag en staan soms 24/7 aan. “Het is daarom belangrijk om bij aanschaf ook op het energieverbruik van de apparaten te letten”, benadrukt Van der Graaf.

Verschillende soorten filters

Filters zijn bepalend voor de kwaliteit van de luchtreiniger. Er zijn verschillende filtertechnieken. De meest toegepaste filtertechnieken zijn: voorfilter, High Efficiency Particulate Air (HEPA)-filter en een actief koolstoffilter en/of een ionisatiefilter.

Over het algemeen heeft een luchtreiniger een voorfilter die grote, zichtbare stofdeeltjes uit de lucht haalt. Vanwege dit filter raakt het HEPA-filter dat de fijnere, onzichtbare deeltjes uit de lucht verwijdert, minder snel verstopt. HEPA-filters verwijderen zulke deeltjes van 0,3 micrometer of kleiner met typisch 99,97% efficiëntie. Het HEPA-filter moet je één tot twee keer per jaar vervangen. De meest optimale filtering is een combinatie van een HEPA-filter met een koolstoffilter. Daarmee haal je ook de kleinere deeltjes uit de lucht. Met een koolstoffilter kan je een deel van de vieze geuren en zelfs schadelijke smog-gassen zoals ozon en stikstof-oxides verwijderen.

In plaats van een HEPA-filter kan je ook een luchtreiniger met ionisator gebruiken. Ionen zijn elektrisch geladen atomen. Een ionisator voegt deze toe aan de lucht, waarna ze zich binden aan de deeltjes in de lucht. Vervolgens worden deze geladen deeltjes electrostatisch verwijderd. Wees kritisch bij de aanschaf van een luchtreiniger met ionisator. Veel ionisator-producenten specificeren geen CADR-waarde, vandaar dat er bij veel producten twijfel is over hun effectiviteit. Ionisatoren kunnen ook risicovol zijn vanwege mogelijke ozonvorming. Ozon kan de longen irriteren.

Houd er rekening mee dat een filter niet te vervuild mag zijn voor een goede werking. Je zult daarom de filters eens in de zoveel tijd moeten vervangen. Let op de bijbehorende, terugkerende kosten.

Aanschaf luchtreiniger

Tot slot kun je nog de volgende tips aanhouden bij de aanschaf en het gebruik van een luchtreiniger:

  • Kijk goed naar de inhoud van de ruimte(n) waarvoor je de luchtreiniger vooral wilt gebruiken en kies de bijpassende CADR.
  • Let op het geluidsniveau en of de luchtreiniger eventueel een ‘slaapstand’ heeft. Zo voorkom je geluidsoverlast op kantoor.
  • Wil je ook de luchtkwaliteit in huis meten, dan kun je een luchtreiniger kiezen met een ingebouwde luchtkwaliteitsmeter. Soms kan zo’n meter ook de luchtreiniger activeren als de luchtvervuiling een bepaald niveau heeft bereikt
  • Een aanrader is een luchtreiniger met waarschuwingsindicator die aangeeft wanneer het tijd is om de filters schoon te maken of te vervangen.
  • Kies voor een slimme bediening van de luchtreiniger een apparaat met een eigen app.
  • Voor (te) droge lucht is eventueel een luchtreiniger met luchtbevochtigingsmogelijkheid een optie.
  • Kijk bij de aanschaf van de luchtreiniger kritisch naar de CADR, de mogelijkheden die het apparaat biedt, de capaciteit, het energieverbruik en de kwaliteit van de filters.
  • Zorg naast het gebruik van de luchtreiniger voor een gezond binnenklimaat en verwijder eventuele vervuilende bronnen. Plaats kopieerapparaten in aparte, goed geventileerde ruimtes. Maak vloeren en oppervlaktes regelmatig schoon en overweeg om eventueel planten te plaatsen. Kamerplanten helpen droge lucht te bevochtigen en hebben een, hoewel slechts gering, luchtzuiverend effect.
Nieuwsbank banner