Trends & meer

Tenminste kwart kantoren moet opschieten met energielabel C

Over goed een jaar, op 1 januari 2023, moeten kantoorgebouwen verplicht minimaal een C-label hebben. Kantoren zonder energielabel C (of beter) mogen dan niet meer gebruikt worden! Bij de laatste teling voldeden 20.000 kantoren met in totaal 15 miljoen m2 vloeroppervlak, nog niet aan de gestelde eisen.

Volgens de laatste berekeningen van Taskfaskforce Label A had 75% van de kantoren in Nederland nog geen energielabel. Omdat nog maar een kwart van de kantoren een energielabel heeft, is het lastig in te schatten hoeveel panden uiteindelijk nog verduurzaamd moeten worden. Taskforce Label A heeft daarom een landelijke benchmark uitgevoerd en daaruit blijkt dat een kwart van de kantoorvoorraad nog een slag moet maken.

Probleem vooral bij oudere en kleinere kantoren.

Discussies tussen huurders en pandeigenaren dienen zich aan en banken worden steeds kritischer. Werk aan de winkel dus! Het probleem ligt vooral bij oudere, kleinere kantoren tot 1.000 m2 (nog zonder de monumenten, die zijn vrijgesteld). De grotere kantoren scoren gemiddeld beter. Uit deze benchmark blijkt dat Tilburg koploper is met aantal labels. Gemiddeld heeft slechts 24% van de kantoren een energielabel. Er zijn grote verschillen te zien tussen gemeenten als het gaat om de verduurzaming van kantoren. Van de grote steden scoren Tilburg en Utrecht het beste. Bij de hekkensluiters heeft 10% van de kantoren een label.

Opstellen Energielabel

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is en welke energiebesparende maatregelen nog mogelijk zijn. De energielabelklasse wordt bepaald op basis van het primair fossiele energiegebruik, uitgedrukt in kilowattuur per vierkante meter per jaar (kWh/m² jr). Hoe minder fossiele energie een gebouw gebruikt, hoe beter het energielabel. Hierbij is G het slechtste energielabel en A+++++ het beste. De energieprestatie van een gebouw wordt vastgesteld met de nieuwe bepalingsmethode NTA88oo. Deze methode is gebaseerd op de Europese CEN-normen. Het opstellen van een energielabel dient te worden opgesteld door een vakbekwaam energieadviseur die aangesloten is bij een Certificerende Instelling (CI). De energieadviseur moet bovendien werkzaam zijn voor een organisatie met een Beoordelingsrichtlijn (BRL) 9500-U-certificaat. Alleen energieadviseurs die aan deze eisen voldoen, mogen een energielabel voor utiliteitsgebouwen afgeven. Dit aan de hand van een groot aantal kenmerken van het gebouw. Nadat de energieadviseur het energielabel in de registratiedatabase EP-online heeft geregistreerd, ontvangt u de gebouweigenaar een energielabel van de energieadviseur. Dat zichtbaar moet worden opgehangen in het gebouw. Het zichtbaar ophangen van het energielabel is verplicht voor alle overheidsgebouwen met een geldig energielabel en alle andere gebouwen die: van rechtswege een energielabel hebben; een gebruiksoppervlakte van meer dan 250 m2 hebben en veelvuldig door het publiek bezocht wordt.

Handhaving

Het bevoegd gezag treedt op als handhaver bij overtreding van de Energielabel C-verplichting. Het bevoegd gezag is meestal de gemeente waar het kantoorgebouw is gevestigd. Bij het ontbreken van een geldig energielabel bij een transactiemoment riskeert de eigenaar van het utiliteitsgebouw een boete.
De verplichting geldt niet als:

De gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties (exclusief nevenfuncties) <50% is van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw;

De gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties en nevenfuncties daarvan in het gebouw <100 m2 is;

Het gaat om monumenten als bedoeld in de Erfgoedwet of aangewezen monumenten in een provinciale of gemeentelijke verordening;

Het gaat om een kantoorgebouw dat ten hoogste 2 jaar wordt gebruikt;

Het gaat om een kantoorgebouw dat wordt onteigend of aangekocht in het kader van de Onteigeningswet;

Het kantoorgebouw geen energie gebruikt om het binnenklimaat te regelen;

De maatregelen die nodig zijn om energielabel C te realiseren, een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar.

Praktijkvoorbeeld

Per 1 januari 2023 moeten alle kantoorpanden energielabel C hebben. Dit zijn ongeveer 65.000 kantoren in Nederland. 40% voldoet eraan. Gemeenten spelen een cruciale rol. Bij de gemeente Den Haag vertellen Thimo de Nijs, concernadviseur duurzaamheid en Marc Beste, bouwkundige bij de centrale vastgoedorganisatie, hoe zij aan de slag gaan.

Al snel energielabel C

Het verduurzamen van het maatschappelijk vastgoed kreeg in Den Haag in 2018 een eigen programma, doelstelling en budget. Beste: “Label C heb je al vrij snel als je bijvoorbeeld isolatieglas, ledverlichting, zonnepanelen en zuinige apparatuur hebt.” Nijs vult aan: “De ambitie is wel om richting label A te gaan. Ons doel is dat alle gebouwen in 2030 energieneutraal zijn. Voor ons is label C echt een tussenstap.”

Budget over

Den Haag investeert zelf veel, maar maakte ook gebruik van de SDE++. Deze regeling ondersteunt technieken die de CO₂-uitstoot verminderen. Sinds de start van het programma in 2018 zijn zoveel mogelijk (kantoor)daken voorzien van zonnepanelen. Hiervoor is subsidie aangevraagd. De Nijs: “Het grote voordeel is dat we daardoor budget overhouden en zo nog meer daken aan kunnen pakken.”

Routekaart

De gemeente stelde een routekaart op voor het verduurzamen van vastgoed. “Als je veel kantoorpanden bezit, moet je ook keuzes maken. Zo keken we naar welke panden we langdurig willen gebruiken. En wat de bouwkundige staat is.” Als er al onderhoud op de planning staat, is het efficiënt om meteen duurzaamheidsmaatregelen uit te voeren. Beste: “We pakken elke keer een stukje.”

Klimaatplafond

“In wijkcentrum Trefpunt Laakhage is bijvoorbeeld een klimaatplafond aangelegd dat de ruimte verwarmt en koelt. Daar kozen we ook voor een innovatieve warmtepomp, nieuwe zonnepanelen. En ruimte voor buurtbewoners om ‘stukjes’ zonnepanelen te kopen. Zo hebben bewoners met weinig geld ook duurzaam voordeel.”

Tip voor een slimme aanpak

Als tip geven Beste en De Nijs mee: “Combineer werkzaamheden met een onderhoudsplan. Is er een nieuw dak nodig? Isoleer het meteen. Schilderwerk? Plaats meteen isolatieglas. Bij elk scenario speelt isoleren van het pand een grote rol. Dat is nooit weggegooid geld.”

Energieadvies MKB

Wilt u als MKB-ondernemer energie besparen en meer verduurzamen? Dan is er een interessante nieuwe subsidie: de Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM). Met deze subsidie worden 80% van uw advieskosten (maximaal € 2.500,- excl. BTW) vergoed! Het energieadvies geeft u inzicht in de verduurzamingsopties voor uw gebouw(en). De regeling is op 1 oktober geopend en loopt tot en met 30 september 2022. Er zit € 28,2 miljoen in de pot.

Met de infographic Beslisboom bepaalt u stap voor stap of u aan de Energielabel-C-verplichting moet voldoen, en zo ja, welke acties dan nodig zijn.

In de infographic Praktijksituaties ziet u voorbeelden van de verschillende praktijksituaties die zich daarbij kunnen voordoen. De blauw omcirkelde cijfers tonen de relaties tussen de beslisboom en de praktijksituaties.

Meer informatie:

Op de website www.rvo.nl met als zoekfunctie kantoorgebouwen label C is veel informatie te vinden

Hoe een EP adviseur te vinden? Kijk op de website www.epadviseurs.energieadviseurs-adviesplatform.nl

Nieuwsbank banner