Trends & meer

Integratie van werknemers in hun werkomgeving door middel van placemaking

Placemaking is een bekend begrip als het gaat om het inrichten van een publieke ruimte, Maar het zou ook kunnen helpen bij het optimaliseren van de inrichting van de werkomgeving voor de gebruiker. Over het gebruik maken van placemaking voor een betere werkomgeving en beleving voor de werknemer.

Met placemaking wordt bedoeld dat gebruikers van een openbare ruimte kunnen meedenken over hoe ze de ruimte optimaal kunnen inrichten. Het hoofddoel is om  een plaats te creëren waar mensen graag verblijven. Bij het inrichten van openbare ruimtes wordt hier al jaren gebruik van gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan het opnieuw inrichten van een winkelgebied waarin veel leegstand is.

Placemaking is niet alleen een proces. Het is ook een filosofie en een mindset. Soms ontstaat een idee voor placemaking spontaan en soms gebeurt het gepland. Organisaties zoals de overheid, gemeenten, projectontwikkelaars, beleggers, buurtschappen of communities maken vaak gebruik van placemaking. Het is een manier om onbenutte ruimtes te gebruiken om gebruikers positief te stimuleren om gewoonten en een lokale cultuur te ontwikkelen.

Ontstaan

In de jaren zestig is in de Verenigde Staten de term ‘placemaking’ ontstaan. Het idee ontstond doordat urban activist Jane Jacobs en urban schrijver William H. Whyte een boek schreven over dat de stad niet voor winkels en auto’s bedoeld is, maar voor mensen. In de jaren 70 werd placemaking daadwerkelijk ontwikkeld in New York. Placemaking werd toen ontwikkeld als het beheer en het ontwerp van de openbare ruimte waarbij de behoefte van de gebruiker centraal staat. Sinds de jaren 70 is placemaking steeds verder overgewaaid naar Nederland.

Voordat de coronacrisis begon stond placemaking nog ontzettend in de kinderschoenen. Tijdens de crisis heeft het zijn opmars gemaakt. Mensen zijn in tijden van crisis op zoek naar verbondenheid met de omgeving op creatieve manieren. Juist daardoor zijn ze creatiever na gaan denken over hoe je bepaalde omgevingen zo kunt inrichten dat je zowel de ruimte optimaal benut als dat je met elkaar verbonden bent.

Optimaal inrichten

Van oorsprong is placemaking dus een begrip dat wordt gebruikt als het gaat om het creëren van een optimale openbare ruimte voor de gebruiker. Maar het gaat ook om het participeren van de gebruikers tijdens het ontwerpproces. De gebruikers mogen zelf meedenken over de inrichting zodat die optimaal wordt.

Om een werkplek zo optimaal mogelijk in te richten naar behoefte van de gebruiker, zou er gebruik gemaakt kunnen worden van placemaking. Als je het principe toe zou passen op het inrichten van een werkplek, dan zou dat betekenen dat medewerkers van het desbetreffende bedrijf zelf mogen meedenken over de inrichting van hun kantoor. Dat zou betekenen dat het ontwerp voor het kantoor beter is dan wanneer alleen de directieleden samen met een facilitair bedrijf rond de tafel gaat zitten om een ontwerp te maken.

Het verschil in het inrichten zit in dat de gebruiker in dit geval meebeslist. Dat zorgt ervoor dat de uiteindelijke gebruikers zelf kunnen nadenken over de totaalbeleving.  Omdat zij degenen zijn die de werkomgeving ook daadwerkelijk gaan gebruiken, zullen zij dus kiezen voor een inrichting die het beste bij hun behoeftes past. Dat zorgt ervoor dat de beleving tijdens het gebruik van de werkomgeving beter wordt en dat kan voor blijere werknemers op de werkvloer zorgen. Doordat medewerkers zelf meedenken over de inrichting, integreren ze écht in hun werkomgeving. Ze hebben de omgeving immers zelf gecreëerd en dat zorgt ervoor dat ze zich meer betrokken voelen bij de omgeving.

Voordelen

Placemaking blaast nieuw leven in de huidige werkomgeving en zorgt ervoor dat werknemers zich prettiger voelen op hun werk. Dat brengt een aantal voordelen met zich mee. Het zorgt om te beginnen voor een betere leefbaarheid van de werkomgeving. Ook zorgt placemaking voor creativiteit onder de werknemers en zorgt het voor een creatiever gebruik van de werkplek. Verder draagt placemaking bij aan een gezamenlijke waarde en inclusiviteit.

Facilitaire dienstverlening

Je kunt het begrip placemaking ook vertalen naar ‘workplacemaking’. Om tot dat begrip te komen vertaal je de begrippen ‘buurt’, ‘omgeving’, ‘plek’ en ‘openbare ruimte’ naar ‘werkplek’, ‘werkomgeving’ of ‘kantoor’. Om placemaking tot stand te laten komen door de facilitaire dienstverlening, is het belangrijk dat alle trends op het gebied van placemaking in de gaten worden gehouden. Denk aan een omgeving waarin bijvoorbeeld lokale horecaondernemers de catering verzorgen of aan een ruimte die gecreëerd wordt waarin werken en ontmoeten van mensen van buitenaf centraal staat. Door het in de gaten houden van trends ontstaan nieuwe inzichten om een onbenutte kantoorruimte in te richten.

Buiten dat een optimale inrichting van het kantoor centraal staat, is het van belang dat er ook rekening wordt gehouden met de mobiliteit. Bij placemaking draait het erom dat de ruimte optimaal ingericht is voor de gebruikers, dat betekent ook dat de ruimte geschikt moet zijn voor alle soorten mobiliteit. Alleen dan kan iedereen optimaal gebruik maken van de werkomgeving.

Community

Als facilitair dienstverlener is het altijd belangrijk jezelf af te vragen waarom je een bepaalde verandering in de werkomgeving wil doorvoeren. Vraag je af wat je wil bereiken met de verandering. Het is bij deze vraag ook belangrijk om in te zien dat de behoeften van de werknemers geïnterpreteerd kunnen worden als consumentengedrag. Daarbij komt ook kijken dat collega’s steeds meer onderdeel uitmaken van een community, in dit geval de community van de werkomgeving. Het is daarom belangrijk om goed te kijken naar wat de toegevoegde waarde is van een verandering van de omgeving van de werkvloer.

Om het proces van placemaking succesvol te laten verlopen, is het belangrijk dat de facilitaire dienstverlener zelf ondernemend en verbeeldend is. Vooral als het gaat om placemaking in de werkomgeving waar ze zelf werken, gezien ze die omgeving het beste kennen en daardoor makkelijker kunnen inspelen op de behoefte van de werknemers als het gaat om de inrichting van de ruimte. Als facilitaire dienstverlener geef je de werkomgeving dankzij placemaking een extra waarde. Voor de werknemers wordt hun werkomgeving dan écht ‘the place to be’. De werkomgeving is voor medewerkers namelijk meer dan alleen hun werk. Het is ook een plaats waar ze een heel groot deel van hun tijd zijn en waar van alles gebeurd. Dankzij het creëren van een optimale werkomgeving, krijgen de werknemers meer ruimte voor creativiteit, samenwerken en het creëren van een community.

Nieuwsbank banner