Trends & meer

Wat duurzame bedrijfskleding daadwerkelijk duurzaam maakt

Door te kiezen voor duurzame bedrijfskleding kan ook zakelijk een bijdrage geleverd worden aan een betere wereld. Maar wat maakt dat duurzame bedrijfskleding daadwerkelijk duurzaam is? Welke factoren spelen hierin een rol en hoe valt te beoordelen of duurzame bedrijfskleding wel écht duurzaam is?

De textielindustrie is een van de meest vervuilende industrieën ter wereld. Fast fashion binnen de consumentenmarkt is hier voor een groot deel debet aan.Om goed te kunnen kijken naar oplossingen voor duurzame bedrijfskleding, dient eerst te worden vastgesteld, welke factoren een rol spelen bij de bepaling of kleding het predikaat duurzaam mag dragen. In grote lijnen zijn er vier deelgebieden die meespelen: water, CO2 uitstoot, werkomstandigheden en het materiaalgebruik. Elk van deze vier elementen speelt een rol bij de productie, het transport en het gebruik van bedrijfskleding. Hieronder wat dat betekent voor de beoordeling hoe duurzaam bedrijfskleding is.

Water

Voor één t-shirt van katoen is zo’n 2700 liter water nodig. We praten dan enkel over het gebruik van schoon drinkwater, onder andere voor de teelt van het katoen. Naast het gebruik, is de textielindustrie ook nog eens verantwoordelijk voor twintig procent van de drinkwatervervuiling in de wereld. Tijdens het productieproces wordt water bijvoorbeeld gebruikt voor het verven van de kleding. De verf zelf is vervuilend, maar ook de stoffen die in de kledingindustrie gebruikt worden zorgen voor watervervuiling. Volgens de Europese Unie is een derde van de primaire microplastics in de oceanen afkomstig van het wassen van synthetische kleding. Van belang voor duurzame bedrijfskleding is dus om te beoordelen hoeveel schoon drinkwater gebruikt is en hoeveel (potentiële) vervuiling plaatsvindt. 

CO2 uitstoot

De CO2 uitstoot van bedrijfskleding is breed te meten. Bij de productie van grondstoffen komt CO2 vrij, bij de productie van de kleding zelf en bij het transport. Iedere grondstof heeft zijn eigen carbon footprint. In het transport telt de manier waarop kleding wordt vervoerd, maar ook de afstand die de kleding aflegt speelt een rol. Kleding die bijvoorbeeld uit Azië wordt gehaald heeft op het gebied van transport een grotere CO2 footprint dan kleding die in eigen land wordt gemaakt. Belangrijk is uiteraard wel dat de grondstoffen in dat laatste geval ook uit eigen land komen. Wanneer deze alsnog van ver worden betrokken, doet de productielocatie er amper meer toe.

Werkomstandigheden

Een factor die niet altijd wordt meegewogen in het bepalen van duurzaamheid, maar die in het kader van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties wel degelijk een rol zou moeten spelen, is werkomstandigheden. De plek waar kleding gemaakt wordt, lees: de arbeidsomstandigheden en het loon van katoenplukkers en werknemers in de textielfabrieken, speelt een grote rol in het sociale aspect van duurzaamheid. Een leefbare wereld draait niet enkel om klimaat en milieu. Ook de menselijke factoren dienen hierin meegewogen te worden. Door bij de aanschaf van bedrijfskleding na te gaan waar de producten hun oorsprong hebben, is dit aspect van duurzaamheid goed te ondervangen. Goede leveranciers kennen de oorsprong van hun kleding en kunnen hierover meer vertellen. Anders bestaan altijd nog labels als Fair Trade om op terug te vallen.

 

Materiaal

Het materiaal is de laatste factor die meespeelt in de bepaling of kleding het predicaat duurzaam mag dragen. Ieder materiaal heeft zijn voor- en nadelen. Katoen is zoals eerder genoemd een grote waterverbruiker, maar is wel een natuurlijke hernieuwbare grondstof. Zeker wanneer deze biologisch verbouwd wordt, valt er dus wel degelijk voor te pleiten. Synthetische stoffen gebruiken wellicht minder water bij de productie, maar kennen weer het probleem van microplastics die niet afbreekbaar zijn en eeuwenlang in onze leefomgeving achterblijven. De keuze is hoe dan ook niet eenvoudig. Bij bedrijfskleding speelt het doel van de kleding uiteraard ook nog een grote rol: de normen waaraan de kleding moet voldoen sluiten bepaalde materialen soms al uit. Kledingproducenten zoeken daarom continu naar alternatieve materialen die alle hokjes aankruisen. 

Circulaire kleding

De alternatieve materialen brengen ons gelijk bij de oplossingen die in de markt aanwezig zijn, of waaraan hard wordt gewerkt. Circulaire bedrijfskleding is een van die oplossingen. Circulariteit gaat uit van een gesloten cirkel van grondstoffen: in een circulaire wereld bestaat geen afval. Alle materialen van een afgedankt product zijn weer grondstof voor een nieuw product. De eerste merken hebben inmiddels circulaire bedrijfskleding in hun assortiment, meestal compleet gemaakt van gerecyclede materialen. Wanneer het niet om een bestaande kledinglijn gaat, zijn er tegenwoordig ook kledingstoffen op de markt die volledig gerecycled zijn, bijvoorbeeld polyester van gerecyclede PET-flessen, of zelfs van plastic uit oceanen. 

Natuurlijke materialen

Naast circulaire kleding komen ook steeds meer alternatieve, duurzame grondstoffen op de markt. Van houtvezelpulp wordt bijvoorbeeld de kunstmatige vezel lyocell gemaakt. Het proces om de vezel te maken is nog steeds een chemisch proces, maar is zo ontworpen dat het een gesloten kringloop is. Wanneer de keuze voor dit soort stoffen (nog) niet mogelijk is en bijvoorbeeld wol of katoen nodig is, is het verstandig in ieder geval te kijken naar biologische grondstoffen. Biologisch katoen is verbouwd zonder het gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen, waardoor de natuur en biodiversiteit rondom de katoenplantages behouden blijft. 

Zuinig zijn 

Een van de best beïnvloedbare factoren van duurzame bedrijfskleding is nog wel: hoe lang gaat de kleding mee? Als een kledingstuk slechts eens in de twee jaar vervangen hoeft te worden in plaats van jaarlijks, behaal je een enorme winst qua grondstoffen, water én transport. Duurzaamheid zit dus niet alleen in de keuze voor de juiste bedrijfskleding, maar ook in de vraag wanneer nieuwe bedrijfskleding nodig is. Het antwoord hierop verschilt per situatie en zelfs per werknemer. Verschillende maatregelen bevorderen langdurig gebruik van bedrijfskleding. Allereerst is er bewustzijn bij de gebruikers nodig. Door collega’s voor te lichten over het nut van duurzaam gebruik van hun kleding, zullen ze deze sneller netje houden. Centraal onderhoud is een andere maatregel. Door bedrijfskleding centraal te wassen weet je zeker dat de juiste wasmiddelen en -technieken worden gebruikt. Professionele wasserijen hebben daarnaast een signaleringsfunctie op defecten en voeren soms kleine reparaties uit, waardoor de kleding langer meegaat. Tot slot bieden diverse leveranciers van bedrijfskleding de optie om kleding met een persoonlijk budget op bestelling te leveren. Waar de ene collega wellicht dit seizoen een nieuwe jas nodig heeft, zal de andere juist een set nieuwe shirts bestellen. Iedere werknemer bestelt hierdoor naar eigen behoefte, waardoor alleen kleding geleverd wordt die écht gebruikt wordt.

Duurzame kleding is bewuste kleding

We kunnen concluderen dat duurzame bedrijfskleding van teveel factoren afhangt om een eenduidig antwoord te geven op de vraag wat nu écht duurzame kleding is. Belangrijkste is om bewust om te gaan met alle factoren die bij de keuze komen kijken. Wie naast de gebruikelijke keuzes voor comfort, veiligheid en uitstraling de bovenstaande factoren mee laat wegen, is zich in ieder geval bewust van de impact die bedrijfskleding heeft op onze omgeving. De markt is op de goede weg om steeds meer alternatieven te bieden, zodat in de toekomst wellicht elke keuzefactor een vinkje krijgt. Voor nu is het belangrijk om alles mee te wegen en een zo duurzaam mogelijke keuze te maken. 

Nieuwsbank banner