Trends & meer

Een slim gebouwbeheersysteem kent volop voordelen

Veel gebouwen zijn voorzien van een gebouwbeheersysteem (GBS). Comfort en lagere energiekosten zijn daarbij het streven. Door uw installaties te koppelen aan een regelsysteem, stelt u het gewenste of vereiste klimaat eenvoudig per ruimte af. Deze toevoeging aan het GBS verhoogt het comfort verhogen en verlaagt de energiekosten. Welke regelsystemen zijn er?

Een gebouwbeheersysteem (GBS) wordt gebruikt om alle binnen het gebouw aanwezige installaties (regelingen) centraal aan te kunnen sturen (reguleren), te bedienen en te laten samenwerken (communiceren). Het voordeel hiervan is centrale aansturing en aflezing van data voor de centrale installaties. Ook het aflezen van informatie en het tijdelijk in-/uitschakelen van installaties kunnen geregeld worden. Hoewel er tegenwoordig meer openheid in systemen aanwezig is, blijven er risico’s aanwezig voor vendor lock-in waarbij GBS-leverancier afhankelijk is. Dit kan voorkomen worden door te kiezen voor een standaard open industriële PLC-sturing.

Slimme technologie

Gebouwbeheersystemen voor elektrische en werktuigbouwkundige (E&W) installaties lijken door de opkomst van Internet Of Things achterhaald. In het tijdperk van Internet of Things zullen bijna alle apparaten online gekoppeld zijn. Ook bij renovatie en nieuwbouw van kantoorpanden is steeds vaker aandacht voor integrale gebouwautomatisering, het zogenaamde Smart Building concept. Wie kiest voor een smart building, kiest volgens Kuijpers, een bedrijf gespecialiseerd in de bouw en het ontwerp van technische installatie, voor een gebouw waarin het niet zozeer draait om de afzonderlijke technische installaties, maar om het creëren van een gezonde, duurzame en inspirerende werkomgeving met een positieve totaalbeleving door middel van slimme technologie.

Smart building

In een smart building is de aanwezige technologie afgestemd op de mensen in het gebouw en de activiteiten die daar plaatsvinden. In zekere zin denkt het gebouw dus met je mee, het verzamelt gegevens en leert daarvan. De verwarming, ventilatie, airconditioning, verlichting, beveiliging en andere systemen verzamelen via sensoren, dat een integraal onderdeel is van slimme gebouwen en microchips informatie, spelen een belangrijke rol bij het verzamelen van de data die de systemen gebruiken om beslissingen te maken. Zo kan bijvoorbeeld het energiegebruik van het gebouw worden geminimaliseerd, omdat het gebouw automatisch de lichten uitdoet wanneer er niemand in een ruimte is. Ook kunnen bijvoorbeeld bezoekersaantallen in het gebouw worden geregistreerd, om erachter te komen waar op bepaalde tijden de meeste mensen zijn. Tegelijkertijd komt relevante data beschikbaar over het daadwerkelijke gebruik van het gebouw waarmee veel bespaard kan worden op schoonmaakkosten en energie. Enorm waardevol voor de facility manager en/of gebouweigenaar.

Open technische infrastructuur

De basis voor de Kuijpers Smart Building-oplossing is een open technische infrastructuur in het gebouw waarmee toekomstige functionaliteiten op elk gewenst moment eenvoudig worden toegevoegd, zonder dat fysieke aanpassingen in het gebouw noodzakelijk zijn. De sensoren voor het regelen van het klimaat en de verlichting zijn door de gebruikers van het gebouw persoonlijk in te stellen.  Alle gebruikersfunctionaliteiten worden gerealiseerd met apps die zijn verbonden met de fysieke sensoren in het gebouw. Uiteraard zullen er in de komende jaren – mede door ontwikkelingen op het gebied van Internet of Things nieuwe functionaliteiten komen.

De voordelen van een smart building op een rij:

Productieve, tevreden medewerkers
Via een smartphone applicatie kunnen temperatuur en lichtniveau eenvoudig worden aangepast aan persoonlijke voorkeuren. Het is zelfs mogelijk om instellingen automatisch aan te passen zodra een medewerker een ruimte binnenwandelt.

Uitgebreide dataverzameling
De sensoren maken een grote hoeveelheid waardevolle data beschikbaar. Door die informatie weten gebouweigenaren hoe de verschillende ruimten daadwerkelijk worden benut en wat de gewenste instellingen zijn voor onder meer verlichting, verwarming, luchtkwaliteit en zonwering. En, niet onbelangrijk, een slim gebouw is meestal een duurzaam gebouw. Door slimme technologieën in te zetten kan het energieverbruik namelijk geminimaliseerd worden.

Nieuwsbank banner