Trends & meer

Entreesystemen gaan verder dan alleen ‘voetjes vegen’

Te vaak stappen we er met z’n allen letterlijk overheen zonder erbij na te denken, maar: een deurmat, vloermat of – beter en eerbiedwaardiger – entreesysteem van een gebouw is van eminent belang voor iedere gebruiker van een gebouw. Of het nu gaat om een willekeurige bezoeker, een medewerker van een bedrijf of de facilitair verantwoordelijke. Een entreemattensysteem heeft een verhaal. En dat gaat veel verder dan alleen ‘voetjes vegen’.

We zetten in dit artikel een aantal misverstanden, wetenswaardigheden én extra functies van entreesystemen op een rij. Opdat een entreematten niet langer een ondergeschoven kindje is in facilitair Nederland. “Een professioneel mattentotaalconcept gaat verder dan een mat of ‘matje’ dat vuil moet opvangen. Om te beginnen wordt de buitenmat vaak vergeten”, legt specialist Pascal Stek de vinger meteen op een zere plek. Met andere woorden: het systeem begint al buiten het gebouw. Daar hoort een mat te liggen met een borstelende of schrapende werking. Die zorgt ervoor dat het grovere buitenvuil ook daadwerkelijk buiten de deur blijft. Dat scheelt schoonmakers handenvol werk.

Veiligheid

Een ander pluspunt van zo’n schrapende buitenmat is, dat regenwater bij nat weer niet binnenkomt in het gebouw. Omdat gebouwen over het algemeen over harde vloerbedekking beschikken – denk aan linoleum of pvc – zorgt een natte vloer voor een gladde vloer. Door het water onder de schoenen weg te schrapen, wordt dat grotendeels voorkomen. U kunt zich voorstellen dat dit niet alleen voor regenwater geldt, maar in meerdere mate zelfs voor sneeuw. Vandaar dat een buitenmat ook vaak antislip gemaakt wordt: het scheelt niet alleen in schoonmaakkosten, het behoedt bezoekers ook voor glijpartijen en andere ongelukken, met alle gevolgen van dien. Veiligheid is kortom naast mindere schoonmaakkosten een belangrijk thema.

Vochtabsorptie

De aanbeveling is al zeker dertig jaar lang dat de lengte van een schoonlooptapijt minimaal zes strekkende meter moet zijn. Zegsman Arnout Appelo leeft met facilitymanagers mee, want die “weten uit ervaring dat die ruimte er heel vaak niet is. Meestal is er slechts ruimte voor enkele strekkende meters.” Daarom zijn er verschillende initiatieven om die beperkte aantal meters schoonloopmat zo effectief mogelijk te benutten. Fabrikanten doen er dan ook alles aan om hun producten steeds beter te laten functioneren, met bijvoorbeeld toevoegingen om de vochtabsorptie te vergroten. Ligt er in uw gebouw dan al jarenlang hetzelfde entreesysteem, dan is het aan te bevelen om eens te kijken naar vervanging, omdat de matten die tegenwoordig uit de fabriek komen rollen een stuk beter zijn qua kwaliteit. Die ontwikkelingen maakt dat tegenwoordige schoonlooptapijten ervoor kúnnen zorgen dat beklede entreezones niet meer zes meter hoeven te zijn.

Integrale interieurbenadering

Een volgend punt is het design van schoonloopzones. Het is namelijk al lang niet meer zo dat een deurmat uitsluitend donkerbruin, grijs of zwart is. Vaak was een entreemat niet alleen financieel maar ook op het gebied van interieurinrichting sluitstuk op de begroting. Het kwam voorheen in de praktijk meer dan eens voor dat vlak voor oplevering van een gebouw iemand met het idee op kwam zetten dat er nog geen mat bij de entree lag. Vervolgens werd er iemand naar een leverancier of groothandel gestuurd om toch nog even snel een ‘matje’ te halen. Dat die tijd achter ons ligt, betogen verschillende deskundigen. Hedendaagse collecties bestaan uit kleurrijke dessins en frisse kleuren. Zodat een entree van een gebouw niet alleen functioneel is, maar ook een echte eyecatcher. Bovendien is het zo dat er niet alleen ‘kamerbrede’ uitvoeringen van de entreemattensystemen zijn, maar tegenwoordig ook steeds vaker andere vormen. Denk daarbij aan stroken en tegels. Interieurarchitecten kunnen hier hun creatieve kwaliteiten zeker op kwijt. Zo kan de mat bij de deur steeds gemakkelijker onderdeel uitmaken van de integrale interieurbenadering in een gebouw.

Gidssysteem voor visueel beperkten

Een combinatie van design en functionaliteit waar de entreemat een rol in kan spelen, is als gidssysteem voor visueel beperkten. “Wij merken dat in de zorg, maar ook in bijvoorbeeld gemeentehuizen, ziekenhuizen, banken en dergelijke steeds meer gebruik wordt gemaakt van dit systeem”, stelt Corné van Vugt. In met name openbare gebouwen zien we steeds vaker oriëntatievoorzieningen voor visueel beperkten. En dan gaat het niet alleen om mensen in een rolstoel, maar ook voor visueel beperkten die wel kunnen lopen. Door deze voorzieningen te integreren in het entreesysteem, vormt dat een buffer tussen gidssystemen buiten (op bijvoorbeeld pleinen en trottoirs) en verderop in het gebouw. De entreemat wordt in dit geval vaak gecombineerd met rvs-elementen. De rvs-elementen kunnen in verschillende vormen voorkomen, zodat de visueel beperkte bezoeker met voet of stok kan voelen dat er bijvoorbeeld een kruispunt aankomt, of dat hij of zij bij een belangrijk punt in het gebouw is aangekomen: de receptie, het toilet of een kamer waar hij/zij een afspraak heeft. De bezoeker wordt door de tactiele, visuele en akoestische eigenschappen van het mattensysteem hierop gewezen.

Covid-waarschuwing

Een designfunctie van het entreesysteem waar met name de laatste twee jaar de focus vol op lag, was de mogelijkheid om bezoekers van gebouwen te attenderen op geldende covid-maatregelen. Zo zijn er speciale matten in de omloop waarop het bestaan van de 1,5 meter-regel wordt afgebeeld, maar er kan natuurlijk meer op de mat worden aangegeven om verspreiding van het virus te voorkomen. Denk aan speciale stroken voor in- en uitgaand verkeer of een extra attentie op het wassen van handen of het dragen van mondkapjes in een gebouw. Uiteraard kunnen bedrijven hun entreesysteem ook écht personaliseren, door de matten in de bedrijfskleuren uit te laten voeren, of door het logo van het bedrijf erop te laten drukken.

Duurzaamheid en binnenmilieu

Dat een goed entreemattensysteem ervoor zorgt dat gebouwen minder vies worden, is evident. Maar de matten beïnvloeden het binnenklimaat sowieso positief, door het reduceren van het geluidsniveau en opname van fijnstof. En nu we het toch over duurzaamheid en milieu hebben: het gros van de entreematten in Nederland heeft tegenwoordig nog een onderkant van bitumen of pvc. Ook daarin zit ontwikkeling, met tapijtruggen die pvc-vrij en/of weekmakervrij zijn. Zo komt er ook op dat gebied minder schadelijke of vieze stoffen in gebouwen terecht.

Nieuwsbank banner