Trends & meer

De zin en zen van het veranderende kantoorinterieur

Corona heeft ons nog bewuster gemaakt van de omgeving waarin we werken en de werkvloer drastisch veranderd. Maar kantoorinterieuren zijn aan voortdurende veranderingen onderhevig. Wat zijn de meest in het oog springende ontwikkelingen en hoe hebben ze het kantoorinterieur beïnvloed?

Als de pandemie iets voor het kantoor heeft gedaan, is het wel dat het de inrichting ervan bovenaan het prioriteitenlijstje van menige organisatie heeft gezet. Bekijken we het op langere termijn, dan is duidelijk dat de in de twintigste eeuw ontstane kantooromgevingen voortdurend aan onderhevig zijn aan trends en innovaties.

Gezondheid en veiligheid

In het post-pandemische kantoor, voor zover we daar nu al van kunnen spreken, staan gezondheid en veiligheid voorop. Maar de pandemie heeft ook de ontwikkeling van hybride werken aanzienlijk versneld. En dus moet de werkplek in ieder geval heringericht worden omdat een deel van de medewerkers een aantal dagen per week thuis werkt. Volgens sommige deskundigen krijgt het kantoor er het karakter van een whiteboard door. Je kunt de invulling ervan steeds veranderen met flexibele inrichtingselementen om wisselende teams te laten werken. Worden bureau’s en tafels steeds makkelijker horizontaal verplaatsbaar, om gezondheidsredenen zit er ook in verticale richting beweging in. Staand werken achter automatisch in hoogte verstelbare bureaus -bijvoorbeeld aan het begin van de middag om de na-de-lunch-dip tegen te gaan- en staand vergaderen winnen namelijk ook terrein. Het is niet alleen gezond, omdat het afwisseling van de werkhouding oplevert, het stimuleert ook de bloedsomloop en geeft een actief gevoel, wat de productiviteit ten goede komt.

Technologie

In alle verandertrends speelt technologie als motor van vernieuwing van het interieur uiteraard een belangrijke rol. Technologische vernieuwing heeft altijd grote invloed gehad op aanpassingen in de kantooromgeving. Was de invoering van de telefoon met het vaste nummer ooit bepalend voor het statische karakter van de plek waar je werkte, nu maakt technologie juist de dynamiek en flexibiliteit van het hybride werken mogelijk. Voor overleg op afstand is bellen allang niet meer voldoende. Om face to face communicatie met de elders werkende collega’s te onderhouden verschijnen steeds grotere verplaatsbare beeldschermen op de werkvloer en zorgen alles-in-een digitale platformen voor de gelijktijdige professionele interactie tussen de teamleden. Zo blijft het principe van de werkomgeving als stimulator van samenwerking en verbinding dankzij de technologie ook in het hybride kantoor overeind.

Duurzaamheid

Een andere belangrijke moderne vormgever van het kantoor is duurzaamheid. In het oog springt natuurlijk het inventief gebruik van allerlei natuurlijk groen. Groene wanden, uit planten opgebouwde mobiele scheidingswanden verfraaien en verfrissen menige werkarena. Naast de visuele ervaring is ook de extra zuurstof en het groene gevoel goed voor ons gestel. Bijkomend voordeel: planten zijn uitstekende geluidsdempers in kantoortuinen. Volgens evolutionair biologen is de populariteit van groene werkomgevingen te verklaren uit onze evolutionair gegroeide emotionele band met de natuurlijke omgeving. We werken beter in een groene omgeving. Het feit dat we onszelf decennialang hebben laten omgeven door al te saaie en louter op efficiency gerichte interieurs, heeft namelijk vooral tot extra productiviteit van onze stressklieren geleid. Uit internationaal onderzoek uit 2014 is zelfs gebleken dat mensen die in kantoren met veel groene planten zich beter kunnen concentreren dan hun werknemers in een meer sober ingerichte werkomgeving. In een groen kantoor lag volgens het onderzoek ook de productiviteit 15% hoger. Behalve de functionele en gezondheidsvoordelen kunnen organisaties er natuurlijk ook hun duurzame kernwaarden mee tot uitdrukking brengen.

Kleuren

Terwijl de groene natuur zich steeds duidelijker in de kantooromgeving manifesteert, is ook het bewustzijn van de invloed van kleuren op het gemoed en de prestaties van werknemers gegroeid. Voor de mensvriendelijke inrichting  van werkomgevingen is het gebruik van kleur een voor de hand liggende keuze. Wetenschappers vertellen al langer dat kleuren direct van invloed zijn op onze psyche. Onze stemming, ons vermogen om te communiceren en ook onze creativiteit en onze prestaties staan onder de invloed van de kleuren om ons heen. Eén ding is volgens de kleurenpsychologie duidelijk: overdaad schaadt. Waar een warm kleurenpalet met geel, oranje en rood gezien wordt als positief en stimulerend kan teveel van het goede ook sneller leiden tot al te emotionele reacties.

Een koel kleurenpalet kan weliswaar rust en overzicht brengen, maar overdrijf het niet, want dat kan neerslachtigheid en passiviteit in de hand werken. In moderne kantooromgevingen wordt het gebruik van een op de identiteit van de organisatie toegesneden kleurenpalet steeds evidenter.

Zen-Scandinavisch

We willen ons prettig thuis willen voelen op het werk. Anders gezegd: we willen ons ‘zen’ voelen. Ofwel: in evenwicht met onze omgeving, zodat we tussen alle spanningen onze innerlijke rust kunnen bewaren. Om dat te bereiken is een andere opvallende invloedssfeer relevant: die van andere culturen, met name van het Japans en Scandinavisch interieurdesign. De invloed van de in Japan populaire zenfilosofie, die zich qua kantoorontwerp uit in een minimalistische, serene designbenadering, heeft in vele Westerse landen navolging gevonden. De nadruk op orde, innerlijke balans en de eenvoudige schoonheid van natuurlijke materialen sluit goed aan op het moderne verlangen van de kantoorwerker naar een authentieke omgeving waar hij zich gelukkig, gezond en productief kan voelen. Opmerkelijk genoeg is de Japanse benadering verwant aan het Scandinavische denken over kantoordesign. Dat de Noord-Europese invloed benadering populair is, is niet verwonderlijk. Simplisme, flexibiliteit en duurzame kwaliteit zijn de interieurprincipes die hand in hand gaan met de in Scandinavische landen goed ontwikkelde balans tussen werk en privé. Uit onderzoek is onder andere gebleken dat de Deense werknemers tot de gelukkigste ter wereld behoren.

Het persoonlijk kantoor

De invloed van kleuren zen en duurzame elementen bij interieurontwerp maken deel uit van een andere opvallende trend: de personalisering van het kantoor. Als werk dat thuis verricht wordt, moet passen bij werken op kantoor, is het onvermijdelijk dat dat kantoor meer gaat lijken op hoe het er thuis uitziet. Zoals het klokje thuis tikt, kan het ook op kantoor tikken. Huiselijkheid op kantoor was wellicht ooit taboe, tegenwoordig zien we steeds vaker comfortabele zitplekken die doen denken aan de bank in de woonkamer. Steeds meer zijn we omgeven door huiselijke kleuren en geuren. Waarom zou je alleen thuis een poef om je voeten op te leggen hebben? Verandering van houding en ontspanning kunnen vinden op de werkplek zijn goed voor het werkplezier en de productiviteit. En daar draait het bij alle moderne trends in kantoorontwerp toch om: het creëren van een omgeving waar de moderne professional zich gelukkiger, gezonder en productiever weet. En dat is de diepere gedachte achter alle veranderingen in de werkomgeving: dat die omgeving zich moet vormen naar de behoeften van de medewerker. En niet andersom.

Nieuwsbank banner