Trends & meer

Waar gaan we straks al die elektrische bedrijfsauto’s opladen?

Het elektrificeren van de automarkt vormt een belangrijk onderdeel in het terugdringen van de broeikasgassen. Het onlangs gepresenteerde kabinet streeft ernaar dat in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. Ondertussen zouden ruim 30 verschillende bedrijven dit op de zakelijke markt al in 2025 willen zien. Dat klinkt ver weg, maar wie al die zakelijke (lease-) en bedrijfsauto’s straks stroom wil laten tappen nabij de werklocatie moet niet te lang meer achterover leunen.

Het overheidsstreven om vanaf 2030 alleen nog emissieloze nieuwe auto’s toe te laten op het Nederlandse wegennet, komt voort uit Europese afspraken Afgelopen zomer presenteerde de Europese Commissie het zogenaamde Fit For 55-pakket: verschillende wetsvoorstellen die de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 55 procent moeten terugbrengen ten opzichte van 1990. In Nederland zorgt de mobiliteitssector voor twintig procent van de CO2-uitstoot.

Groei

Verschillende Nederlandse bedrijven pleiten voor een zogenaamde vlootnormering. Die is volgens hen nodig om de uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof voldoende terug te dringen. Zij stellen voor om vanaf 2025 voor de zakelijke markt alleen nog nieuwe emissieloze auto’s toe te laten. Begin 2021 reden er ruim 273 duizend stekkerauto’s rond in Nederland. Een groei van 38 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Van die auto’s waren er 174 duizend volledig elektrisch. De overige stekkerauto’s zijn plug-inhybrids.

Om te voldoen aan de klimaatwensen, komen er de komende jaren honderdduizenden stekkerauto’s bij. Dit betekent ook dat er vele extra laadpunten nodig zijn en dat brengt wat uitdagingen met zich mee, vertelt Eric Claassen (Ecoleon). De grootste hindernis die moet worden genomen, is de beschikbaarheid van stroom. Hij adviseert bedrijven om nu al te informeren naar de mogelijkheden om de aansluiting op het elektriciteitsnetwerk te verzwaren, om zo te voorkomen dat de buren dat doen en er geen capaciteit meer is. Bedrijven die plannen hebben voor nieuwbouw doen er volgens hem verstandig aan om een zwaar overbemeten stroomaansluiting te plannen, want die komt over een paar jaar goed van pas.

Gekwalificeerd personeel

Een tweede reden om de mogelijkheden nu al te onderzoeken, is de tijd die nodig is voor de installatie. Stel dat inderdaad de infrastructuur van het elektriciteitsnetwerk moet worden aangepast door de netbeheerder, dan gaat dat wel even duren. Maar ook de wachttijd voor de installatie van de laadpalen loopt op. Zoals overal in de techniek, loopt de branche bepaald niet over van gekwalificeerd personeel en doordat de vraag toeneemt, loopt ook de levertijd van de materialen op.

Geen zorgen overigens als een zware aansluiting niet tot de mogelijkheden behoort. Er zijn genoeg alternatieven. Want is het wel noodzakelijk dat alle auto’s snel laden? Wanneer wordt uitgegaan van een werkdag van acht uur, dan maakt het natuurlijk niet uit of een auto na vier of zes uur weer over volle accu’s beschikt. Of wat te denken van bijvoorbeeld een aannemersbedrijf waar de werkbussen aan het einde van een werkdag aan de laadpaal worden gehangen en pas de volgende ochtend weer uitrukken. Door minder snel te laden, kunnen er wel meer auto’s tegelijk laden. Ook een tussenweg is mogelijk, zodat enkele medewerkers die kort aanwezig zijn hun auto aan de snellader kunnen koppelen en het overige personeel de auto iets minder snel laadt.

Thuis laden

Je kunt je ook afvragen of laden op de zaak wel de handigste oplossing is, merkt een deskundige op. Werkgevers kunnen er bijvoorbeeld ook voor kiezen om bij het personeel thuis laders te laten installeren. Zoals nu de brandstofkosten worden vergoed, kan dan een vergoeding voor de stroomkosten worden aangeboden. En laadpunten kunnen worden verwijderd wanneer de medewerker uit dienst treedt. Al is het in zo’n situatie natuurlijk ook mogelijk om afspraken te maken over overname wanneer de afschrijvingsperiode nog niet is verstreken. Overigens is het in de meeste Nederlandse gemeenten voor plaatsing bij medewerkers thuis wel noodzakelijk dat die persoon beschikt over een eigen parkeerplaats. Het trekken van kabels onder of boven gemeentegrond is niet zomaar toegestaan. Is er geen eigen parkeerplaats, dan is (het aanvragen van) een openbare laadpaal natuurlijk ook nog een optie.

Een derde mogelijkheid voor het inrichten van de laadinfrastructuur, vertelt Eric Jan van Ditzhuijzen (Multilease), is de ontwikkeling van een laadplein waarvoor meerdere bedrijven de handen ineen kunnen slaan. Natuurlijk parkeert en laadt iedereen het liefst direct bij de plek van bestemming en is dit zowel personeel- als klantvriendelijk, maar met zo’n gezamenlijk plein kunnen de kosten worden gedeeld. Het is zeker ook een idee voor bedrijven met weinig parkeerruimte of ondernemingen die veel vervoersbewegingen maken en de voertuigen zo op een centrale plek aan de snellader kunnen koppelen voor een korte tussenstop. Zo’n gezamenlijk laadplein zou zelfs dienst kunnen doen als een hub, bijvoorbeeld aan de rand van een stad waar mensen ter plekke kunnen afspreken in een horecagelegenheid of met een ander vervoersmiddel verder kunnen reizen.

Pilots

Voor beheerders van wagenparken die voor een transformatie staan, is het ook goed om na te denken over een plan voor het voertuiggebruik. De techniek wordt voortdurend verder ontwikkeld, maar bij de overstap naar elektrisch rijden dient rekening te worden gehouden met zaken als de actieradius en trekkracht. Het is daarom goed dat verschillende bedrijven nu al pilots doen met het gebruik van elektrische auto’s, zodat ze weten welke keuzes ze bij de volledige overstap moeten maken. Zo valt wellicht iets te doen aan de standaard inventaris van een busje, waardoor het gewicht van de lading afneemt en op een acculading een grotere afstand kan worden afgelegd.

De deskundigen stellen dat bedrijven niet hoeven te twijfelen over de aanleg van een laadinfrastructuur. Angst voor mogelijke belemmeringen is volgens hen niet nodig, want met de verschillende laadoplossingen is er voor elke situatie een passende oplossing. Bovendien is de techniek zover ontwikkeld, dat wat nu geplaatst wordt jaren mee kan. En met de huidige prijzen voor fossiele brandstof wordt de terugverdientijd aanzienlijk ingekort.

Nieuwsbank banner