Trends & meer

Circulaire lockers veroveren de markt

Om de doelen van het Klimaatakkoord te behalen, moet Nederland zijn economie opnieuw inrichten. Een belangrijke stap hierbij is de transitie van een lineaire naar een circulaire economie. Dit vraagt om een nieuwe manier van werken en denken – zeker ook bij ondernemers.

Circulair ondernemen is ondernemen op een manier die het hergebruik van producten en grondstoffen maximaliseert en hun waardeverlies minimaliseert. Dit kan bijvoorbeeld vereisen dat bedrijven bij ontwerp en materiaalkeuze al nadenken over het hergebruik van (delen van) hun producten. Misschien kunnen ze deze weer als volwaardig product op de markt brengen. Of wellicht als onderdeel van – of grondstof voor – een ander product. Deze nieuwe manier van werken en denken heeft minder impact op het milieu en stopt de grootschalige kapitaalvernietiging. Ook biedt het veel ondernemerskansen. In het Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050 schetst het kabinet hoe we onze economie kunnen ombuigen naar een duurzame, volledig circulaire economie in 2050. Het programma omschrijft wat nodig is om zuiniger en slimmer met grondstoffen, producten en diensten om te gaan.

Nederland circulair 2050
De kantoorbranche heeft de eerste stappen al gezet. Tijdens een eerder circulair symposium, dat georganiseerd werd door de Vereniging van Inrichtingsprofessionals (V.I.P.), werd uitgesproken dat de branche de overheid ondersteunt in haar streven naar een circulair Nederland in 2050. Er werd tevens een beleidsdocument ondertekend door alle leden van de V.I.P. om zich scharen achter de doelstelling Nederland volledig circulair in 2050. De Rijksoverheid is daarbij een voorloper op dit gebied. In 2017 ging de Rijksinkoop categorie Kantoorinrichting de markt op met de eerste circulaire contracten. Het doel? Het bestaande meubilair zo lang mogelijk (her)gebruiken, en zo min mogelijk nieuwe grondstoffen aanboren. En dat is beter voor het milieu, want met de inzet van een refurbished bureau of bureaustoel bespaar je 90% CO2 vergeleken met een nieuw meubelstuk. Ondertussen zijn vrijwel alle Rijksorganisaties opgenomen in een overeenkomst voor circulair kantoormeubilair. Bij elk van de vier facilitair concerndienstverleners (CDV) van het Rijk is een makelaar roerende goederen aangesteld. De makelaar roerende goederen brengt al het meubilair van een organisatie in kaart. Als er ergens meubilair nodig is, wordt eerst gekeken of dat niet ergens staat om te kunnen hergebruiken.

Hergebruik>waarde behoud>minder verbruik
Het zijn de sleutelwoorden van de circulaire economie. Circulair ondernemen maakt een einde aan de toenemende vervuiling, stopt de ontginning van waardevolle gebieden en helpt de wereldwijde sociale ongelijkheid terug te dringen. Jaarlijks vernietigen we 73 miljoen euro aan grondstoffen. Noki Lock leverancier van Lockers gelooft in de circulaire principes. “Als ontwerper, producent én leverancier van Lockers vinden we het belangrijk om een bijdrage te leveren aan de circulaire economie”, vertelt directeur Vincent Jong. “In de ‘oude’, lineaire economie winnen we grondstoffen en verwerken deze in producten, die na gebruik worden weggegooid. In de circulaire economie – het woord zegt het al- maken we de cirkel rond. We zorgen ervoor dat we grondstoffen en producten zoveel mogelijk hergebruiken en dus verspilling voorkomen. Dat doet Noki Lock door innovatief te ontwerpen en produceren. Door te adviseren over slim gebruik. Het is onze overtuiging dat onze producten garant staan voor een duurzaam interieur. Met alle voordelen van dien. Of het nu gaat om uw werk-, onderwijs-, zorgruimten”, aldus Jong.

Circulaire economie is geen hype
“Circulaire economie is zeker geen hype”, vindt Jong. “Veel recente ontwikkelingen maken het mogelijk om op een nieuwe manier te produceren en te consumeren. De twee belangrijkste: hergebruik van grondstoffen kan kwalitatief én goedkoper. Want grondstoffen zijn eindig, we hebben tenslotte maar één aarde. De meeste zijn echter prima te hergebruiken. En voordat het zover is, kijken we naar mogelijkheden voor upgraden of repurpose.”

Ambitie
Uiteindelijk streeft Noki Lock naar een houdbaar circulair businessmodel. “Dat begint met een bedrijfsvoering die zo min mogelijk grondstoffen verbruiken”, licht Jong toe. “Dit door in het productontwerp tot en met de retourstromen rekening te houden met (her)gebruik en functionaliteit; materialen en componenten hebben meerdere functies en zijn herbruikbaar in ons productieproces. Ook onze toeleveranciers nemen we mee in de principes van hergebruik. We houden regie op alle producten bij klanten. We kennen waarde toe aan deze producten en maken samen goede afspraken over financiële incentives.’ Naast economische prestaties, staat de zorg voor mens en milieu centraal.”

Grondstof- en energieverbruik verminderen
“Om dit te bewerkstelligen hebben we de ovens in de coaterij naast elkaar geplaatst”, verduidelijkt Jong. “Zo wordt de warmte van de ene oven gebruikt om de andere te verwarmen. De voorbehandeling in de coaterij bestaat uit een gesloten systeem, waarbij water wordt teruggewonnen om opnieuw te kunnen gebruiken. Gas- en waterverbruik gaat op deze manier omlaag. Verder produceren wij alles order gebonden. Hierdoor hoeven wij maar weinig (voorraad) artikelen weg te gooien, omdat ze na verloop van tijd “over” zijn. En wij programmeren onze machines dusdanig dat er zo efficiënt mogelijk met staal wordt omgegaan en zo weinig mogelijk afval wordt geproduceerd.”

Afvalmanagement
Om verpakkingsafval te verminderen werkt Noki Lock met transporteurs die werken met pakdekens en ze hergebruiken om verpakkingsmateriaal te verminderen. Daarnaast worden restproducten die uit het productieproces voortkomen bij de bron gescheiden en separaat aangeboden voor recycling. Staalafval, afvalplastic en afvalkarton worden gescheiden en wekelijks afgevoerd om op een andere wijze opnieuw toe te passen. Jong: “Hout wordt intern door ons hergebruikt. Het restant wordt hergebruikt door externen om nieuwe pallets van te maken. De hoeveelheid niet recyclebaar afval, zoals afvalpoedercoating en olie-afval, wordt zo minimaal mogelijk gehouden en afgevoerd door een gecertificeerd bedrijf”, zegt Jong.

Efficiënte verkeers- en vervoersinrichting
“Waarom goederen van ver halen, als ze in de eigen regio ook verkrijgbaar zijn”, vraagt Jong zich af. “Alle lockers worden in Nederland geproduceerd waardoor het transport tot een minimum beperkt blijft. Doordat de productie in Nederland plaatsvindt, dragen we bij aan de werkgelegenheid. Voor het afleveren van producten bij klanten, werken wij met transporteurs die het transport van onze eindproducten combineren met andere zendingen. Vervoersmanagement levert ook voordeel op voor de klant. Door het voorkomen of verminderen van het aantal vervoersbewegingen, wordt een kostenbesparing bereikt.” Vervoersmanagement is volgens Jong een mes dat aan 2 kanten snijdt.

Minimalisatie milieubelasting
“Door een tijdloze vormgeving, een degelijk productontwerp én het gebruik van hoogwaardige materialen, garanderen wij een lange levensduur van onze producten. En meestal is in veel gevallen het herstellen van (delen van) onze producten mogelijk, waardoor de levensduur wordt verlengd.

Ons productieproces is zo ingericht, dat er schoon wordt geproduceerd. Door een combinatie van technieken is een afvalwater systeem in het voorbehandelingsproces van de coaterij ontwikkeld. Daarnaast zijn onze coatings vrij van zware metalen (zink, chroom, lood, cadmium) en de productiemachines die wij gebruiken zijn zo ingericht en geplaatst dat geluidsoverlast voor de omgeving wordt beperkt. Uiteraard voldoen wij aan alle strenge Europese productienormen (Arbo en milieu). Het waarborgen van deze eisen ligt vast in onze Kwaliteit-, Arbo en milieuhandboek, dat is opgezet volgens de structuur van ISO 9001 en ISO 14001.”

Nieuwsbank banner