Trends & meer

Met behulp van Internet of things zijn leerprestaties te verbeteren

Internet of things (IoT) dringt per schooljaar verder de schoolgebouwen binnen. Niet onlogisch, want door de onderlinge verbinding van apparatuur kunnen de leerprestaties worden verbeterd. Denk daarbij aan deurbellen, klimaatbeheersing, verlichting en aanwezigheidsregistratie. Wat zijn de mogelijkheden, wat dragen die bij en welk voordeel valt er uit IOT voor schoolgemeenschappen te behalen?

Scholen zijn interessant voor toepassing van IoT. Niet alleen voor het gebouw maar ook voor het onderwijs, het leren. Er wordt dan ook veel verwacht van toepassing voor deze sector.

IoT heeft betrekking op het verbonden zijn van apparaten met het internet. Dat kan een telefoon zijn, maar ook een thermostaat of beveiligingscamera’s.

Data die zo verkregen worden, kunnen worden gedeeld per internet, waardoor andere apparaten weer kunnen functioneren. Het IoT biedt niet alleen mogelijkheden voor het dagelijkse leven maar ook voor schoolgebouwen en de onderwijspraktijk.

Klimaatbeheersing

Als het gaat om de voordelen voor het gebouw en daarmee voor docenten en leerlingen, valt in de eerste plaats te denken aan klimaatbeheersing. Door middel van sensoren die temperatuur en CO2 meten.

Een belangrijke bijdrage, want een veelgehoorde ergernis in het onderwijs is het binnenklimaat: te muf, te warm of juist te koud en vochtig. De temperatuur en luchtkwaliteit zorgen voor minimaal comfort en hebben een negatieve invloed op concentratie en leerprestaties.

Met behulp van genoemde sensoren kunnen radiatoren, verlichting en rolluiken worden geregeld zonder dat er menselijk handelen aan te pas komt. Want meting en aansturing gebeurt volledig automatisch.

Duurzaam gebouwbeheer wordt mogelijk met deze moderne techniek. Door controle op bezetting van ruimtes kan automatisch het licht en de verwarming worden uitgezet waar dat niet nodig is. Deze gegevens kunnen op langere termijn ook inzicht geven welke gebouwen en dus ook scholen nog rendabel zijn.

Voor gebouwbeheer is IoT alleen maar belangrijker geworden voor scholen door de pandemie, zegt Antoine Brunink (Regel Partners). De nadruk op ventilatie heeft het beheersen van het binnenklimaat hoger op de agenda gezet. „Temperatuur en CO2-gehalte worden in verband gebracht met Covid en leerprestaties.”

IoT is volgens hem vooral door laagdrempeligheid -draadloos en goedkoper dan een infrastructuur met kabels- ook beter betaalbaar voor het basisonderwijs, waar het budget normaliter minder is.

Uitwisselen info voor onderwijs

Behalve het gebouw wordt IoT ook gebruikt om het onderwijs te verbeteren, meldt bijvoorbeeld Onderwijs van Morgen (Malmberg). Heeft een school een netwerkinfrastructuur, een dataplatform om apparaten te koppelen, data op te slaan, te managen en te streamen dan is uitwisseling van data mogelijk. Klaslokalen kunnen zo smart worden gemaakt. Het bekijken en visualiseren van deze data geven waardevolle informatie.

Er zijn zelfs sensoren om de concentratie van leerlingen te monitoren. Het geeft inzicht welke lesstof of -vorm op bepaalde momenten het beste zijn. Een andere insteek is gebruik van het in het onderwijs bekende digibord. Dat is ook verbonden met het internet en is in staat tot het gegevens uitwisselen met andere apparaten. Neem een onderwerp dat op het digibord is behandeld. Het is dan mogelijk thuis leerlingen op de eigen laptop aansluitende leerstof krijgen waarmee ze aan de slag kunnen.

IoT kan bij uitstek worden gebruikt voor leren op maat. Stel dat leerlingen een online toets maken. In dat geval is het mogelijk op basis van die resultaten een persoonlijk leerplan voor het proefwerk te presenteren.

Marya Yaqin (trendwatcher, innovation manager) is iemand die gelooft in het nut van IoT voor leren. „Leren waar en wanneer je wilt kan uitstekend dankzij tablets of smartphones. Te koppelen met bijvoorbeeld een schoolroostersysteem. Als een les wordt gewijzigd, kunnen de studenten realtime een melding krijgen dat hun les niet doorgaat.”

Beste plek

Er zijn volgens Kennisnet steeds meer mbo- en vo-instellingen die experimenteren met het smart maken van de schoolomgeving. Die omgeving leert zelf hoe leerlingen, leraren en ander onderwijspersoneel goed kan worden ondersteund.

Zo’n zogeheten smart campus analyseert met behulp van sensoren de omgeving en wat daarbinnen gebeurt om te bepalen wat bijvoorbeeld de beste plek is om een tentamen af te nemen of een onderzoek uit te voeren.

IoT kan op andere manieren bijdragen aan ‘slimmere’ scholen dankzij ondersteuning door computers zonder dat gebruikers zich er bewust van zijn. Neem aanwezigheidsregistratie. Dat is mogelijk via bluetoothapparaten en apps op smartphones. Niemand hoeft daarvoor meer actief bij te houden wie wel of niet present is.

Veiligheid

Smartwatches worden genoemd voor het speciaal onderwijs. Ze kunnen voorspellen of leerlingen extra persoonlijke aandacht nodig hebben.

Want dat is een andere toepassing van IoT: het gebruiken van slimme apparaten die scholieren en studenten zelf bij zich hebben. Mede daarom is veiligheid een issue bij het gebruik van IoT binnen de schoolmuren. Want kwaadwillenden kunnen inbreken bij iemand of een netwerk, bij wijze van grap meestal maar het kan ook zijn om aan ‘geheime’ informatie te komen.

Het IoT vereist daarom serieuze aandacht van specialisten op het gebied van digitale veiligheid. Dat wil zeggen niet ad hoc reageren als er iets als ongewenst wordt ontdekt maar een integrale aanpak, een beveiligingsplan.

Smart campus

Een voorbeeld in de praktijk hoe IoT voor onderwijs wordt toegepast is de al genoemde smart campus. Het is een campus die zelf leert hoe die zijn ‘bewoners’, onderzoekend en onderwijzend Nederland, het beste kan ondersteunen. Dat is nodig volgens ict-aanbieder Surf, want de behoefte aan gepersonaliseerd onderwijs, specifieke overlegruimte en gedeelde laboratoria is groeiende.

Samen met de Hanzehogeschool wordt sinds eind 2018 een pilot gehouden op het gebied van smart campus en het meten van bezetting en benutting van ruimtes. Daarvoor zijn allerlei sensoren geïnstalleerd. De data uit de sensoren worden verzameld op een IoT-platform. Het moet leiden tot een slimmere campus voor student, docent en facilitair manager. Op langere termijn moeten data dienen als inbreng voor learning analytics om zo prestaties en studentbeleving te verbeteren.

Eduroam

Eduroam is een ander voorbeeld en inmiddels een bekende manier om op een veilige manier gebruikt te maken van het draadloze netwerk van een onderwijs- of onderzoeksinstelling voor een student, medewerker of onderzoeker. Die kunnen tevens met eigen inloggegevens gebruik maken van het eduroam-netwerk bij andere onderwijs- of onderzoeksinstellingen

die eduroam aanbieden. En daarnaast in een groeiend aantal stadscentra, kiosken, congrescentra en andere openbare ruimtes. De basis van eduroam is een netwerk van gekoppelde authenticatieservers, waarover de gebruikersgegevens op een veilige manier tussen instellingen verstuurd worden.

Nieuwsbank banner