Het Facilitair Journaal als naamgever

Nadat in 2015 het weekblad Facilitair & Gebouwbeheer werd omgezet in het vaktijdschrift Facilitair Journaal begon de uitgever aan de transformatie naar het platform Media Facilitair Journaal. De media kwamen erbij, het vaktijdschrift als naamgever is gebleven.

Het Facilitair Journaal bleef in traditionele zin een tweewekelijks, schriftelijk tijdschrift, waarin een redactie zijn aanbod aan kennis en informatie brengt. In de loop van zijn bestaan wisselde de uitgever enkele malen van opzet. Momenteel staan er iedere week een reeks leesbare vakbijdragen in, die ook worden opgenomen op zijn website.

Hoewel het tijdschrift in essentie hetzelfde is gebleven, maakte het toch enkele belangrijke veranderingen door. Zo is er naast de schriftelijke uitgave ook de gedigitaliseerde vorm en worden de bijdragen vanaf dit

jaar niet meer onverkort in het tijdschrift opgenomen, maar alleen met de eerste pagina.

Dit laatste leidde er niet toe, dat het aanbod verminderde, maar juist, dat het groter werd. Wie de bijdrage dusdanig leesbaar vindt, kan het overige deel lezen op de website.

De functie van het schriftelijke Facilitair Journaal transformeerde mee naar de nieuwe opzet. Van alleen een vakblad, waarin professionals kennis en informatie opdeden, kreeg het tijdschrift ook een communicatieve functie. Het is niet alleen het enige fysieke bewijs van het bestaan van de Media Facilitair Journaal, maar ook het visitekaartje en de belangrijkste mogelijkheid om onbekende professionals buiten de doelgroep gericht te interesseren voor de media.