Tijdelijke huisvesting

Tijdelijke huisvesting

Het tijdelijk onderbrengen van een organisatie en/of personen op een andere locatie en/of gebouw zodat er onderhoud en/of aanpassingen aan het huidige pand gedaan kunnen worden. Tijdelijke huisvesting wordt ook ingezet voor kortlopende projecten of tussentijdse oplossing naar een volgende (permanente) huisvesting.


Facilitair

In de ideale wereld zou een gebouw met de organisatie meegroeien. Helaas gebeurt dit niet. Als organisatie wil je het pand mee laten groeien maar tevens naar de kosten kijken. Het is jammer om geld in een verbouwing te investeren die na enkele jaren overbodig blijkt te zijn. Anderzijds is het van belang dat de medewerkers zich veilig voelen en een gezonde werkplek hebben. Een tijdelijke werkomgeving geeft meer onrust dan rust wanneer deze niet aanvoelt als een definitieve werkplek, denk hierbij aan het werken tussen ingepakte dozen.


Afweging tijdelijk of permanent

Het basisonderwijs is een goed voorbeeld van tijdelijke huisvesting. Kinderen zitten ongeveer 8 jaar in een gebouw. Bij het instromen kunnen de beleidsbepalers zien hoeveel kinderen en dus klassen er gevormd moeten worden. Wanneer dit resulteert in een klas extra kunnen er twee besluiten genomen worden: nieuwe (permanente) lokalen of tijdelijke lokalen. Je ziet vaak de scholen afwachten naar de inschrijvingen voor het volgende schooljaar en wanneer er structureel klassen bij moeten, er een permanent gebouw neergezet wordt. Wanneer het alleen het ene jaar was qua extra klas zal er 8 jaar een noodlokaal neergezet worden.

Voordelen

 • Snel schakelen is mogelijk;
 • Kosten besparing bij verbouwen en/of onderhoud doordat medewerkers hun werkzaamheden kunnen voortzetten;

Nadelen

 • Tijdelijke huisvesting hoeft niet altijd positief voor de organisatie te zijn. Denk hierbij aan calamiteiten;
 • Medewerkers zullen tijd nodig hebben om te acclimatiseren op hun nieuwe plek;
 • Er zullen arbeidsuren verloren gaan;

Soorten

Leegstaand
Panden die leeg staan omdat ze niet verkocht worden, kunnen tijdelijk verhuurd worden. Di wordt zorgvuldig vastgelegd in een huurcontract. Daarin staan ook zaken als wat er gebeurt als het pand wordt verkocht en hoever van tevoren dit gemeld moet worden.

Units
Het bouwen van units vergt energie in voorbereiding, naadloze productie, op tijd leveren en monteren. In meeste gevallen is de tijd tussen opleveren van de grond en verhuizen beperkt. Hierdoor is het van belang de units op tijd geleverd zijn en meteen gemonteerd kunnen worden. De indeling van de units zijn door de opdrachtgever zelf te bepalen, tevens is er keus wat betreft de uitstraling van de units. De units beschikken veelal over een gezond binnenklimaat, trillingvrije betonvloeren, akoestische systeemplafonds, warmt werende daken en een hoge isolatiewaarde.

Units zijn in drie soorten onder te verdelen:

 • Tijdelijk
  Standaard units die geplaatst worden bij bijvoorbeeld calamiteiten of andere adhoc aanvragen. Ze zijn te bestellen in verschillende indeling maar het design is standaard.
 • Semi-permanent
  Naast standaard units zijn er ook complete gebouwen in allerlei uitvoering. Wanneer een organisatie bezig is met het bouwen van een groter pand zullen de klanten ergens anders ontvangen worden. Bedrijven willen dat het pand waarin ze ontvangen worden functioneel is maar ook uitstraling heeft. Het is dan ook mogelijk om een chique vergaderruimte, stenen voorgevel of glazenpuien op te nemen in semipermanent gebouw.
 • Permanent
  Er zijn bedrijven die hun semi-permanenten kantoorgebouwen permanent maken. Hierdoor blijven ze flexibel in ruimte doordat ze een laag ernaast of erop kunnen zetten om hun ‘gebouw’ uit te beiden. Kiest het bedrijf alsnog voor een vast gebouw kunnen de units doorverkocht worden doordat ze modulair en demontabel zijn.

Wet- en regelgeving

Per 1 november 2014 is de het Besluit omgevingsrecht (Bor) gewijzigd. Deze wijziging houdt onder andere in dat gemeenten tijdelijk mogen afwijken van het bestemmingsplan. De wet zegt daarbij dat tijdelijk een maximaal van 10 jaar inhoud wat voorheen 5 jaar was. Tevens is ervoor gezorgd dat de aanvraagprocedure versneld wordt. Deze wijziging is niet van kracht voor de ingebruikname van gebouwen voor zorg en onderwijs met een vergunning voor brandveilig gebruik. Hiervoor telt een voorbereidingsprocedure van 26 weken.

Brandwerende eisen en veiligheidsvoorzieningen

 • NEN-EN 13782 en NEN 8020-41 Europese eis op het gebied van brand- veiligheid en –constructie;
 • NEN 2767 Score 1;
 • NEN-EN 13501-1 brandveiligheidsklasse A2;
 • Bouwbesluit 2012, voldoen aan de nieuwbouweisen met betrekking op beperken van ontwikkelen van brand en het verspreiden van rook;
 • NEN-EN 13501-1 materiaal voldoet aan brandveiligheidsklasse 2;
 • NEN 6088 en NEN 1838 vluchtrouteaanduiding;
 • NEN-EN 8020-41 en Bouwbesluit 2012, vluchtrouten;