Telecommunicatie

Telecommunicatie

Telecommunicatie is er om meldingen en informatie over te brengen en de aftand tussen mensen te overbruggen doormiddel van kabels, radiogolven, optische middelen of andere elektromagnetische middelen. Deze meldingen en informatie zijn echter niet fysiek vast te pakken. Onder telecommunicatie vallen verschillend communicatiemiddelen: vaste telefonie, mobiele telefonie, Smartphone, internet, apps, etc. Waar vroeger veel kabels nodig waren voor telecommunicatie gaat het overbrengen van de meldingen en informatie nu meestal draadloos. Het voordeel hiervan is dat je altijd bereikbaar kan zijn. Echter heeft het ook een nadelige kant. Door het draadloos communiceren ben je vatbaarder voor cybercrime. Telecommunicatie is uitgebreid beschreven in de Nederlandse wetgeving om het gebruik van telecommunicatie zo veilig mogelijk te maken.


Facilitair

Het beheer van de telecommunicatie middelen ligt meestal bij het facilitaire bedrijf. Het kan ook aan de afdeling ICT zijn toegewezen. Het registreren van de hardware en de daarbij behorende software is noodzakelijk om goed beheer te kunnen uitoefenen. Processen en procedures bepalen hoe omgegaan moet worden met telecommunicatie. In huishoudelijke reglementen moet duidelijk de regels van gebruik worden vastgelegd. De contracten met de provider moeten worden nageleefd en worden gecontroleerd. Mobiele netwerken vereisen ook goede informatiebeveiliging. 


Telecommunicatie op de werkplek

De telecomaanbieder ook wel provider genoemd is verantwoordelijk voor de verbinding van de telecomapparaten. Niet bij iedere provider zijn alle diensten af te nemen. De ene provider beschikt alleen over een mobiel netwerk en de andere provider over vaste telefonie, mobiele telefonie, televisie en internet.

Voor het kiezen van een provider moet er vastgesteld worden welke opties de organisatie van de provider nodig heeft. Aan de hand hiervan wordt de provider die het beste past vastgesteld en gevraagd een aanbod te doen om telecom te leveren.

De provider is verantwoordelijk voor een goede verbinding. Het is van belang dat ze mee blijven ontwikkelen met de laatste trends en ontwikkelingen; bijvoorbeeld de nieuwste telefoon die op de markt komt, of enkele jaren geleden de smart tv. Het gaat niet alleen over het feit of het netwerk kan werken op de tv maar ook dat meer mensen gebruik zullen maken van het netwerk. Wanneer deze overbelast raakt, heb je kans op storingen en een trage verbinding. 


Normen, wet- en regelgeving

De autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht zodat iedereen op de telecommunicatiemarkt zich aan de regels houden die zijn gebaseerd op Europese verordeningen en de Nederlandse wet. Er zijn veel wetten op het gebied van telecommunicatie en deze worden hieronder weergegeven. Ze willen dat bedrijven eerlijk concurreren en het consumentenbelang beschermen.

Het Agentschap Telecom kijkt naar de handhaving van de wet maar meer op gebied van mobiele telefonie.

Europese verordeningen:

 • Verordening (EG) nr. 544/2009 van het Europees Parlement (roaming en algemeen regelgevingskader elektronische communicatiewerken en-diensten)  
 • Verordening (EG) nr. 1211/2009 van het Europees Parlement en de Raad (oprichting BEREC en Bureau)  
 • Nederlandse wetten voor de telefoonmarkt
 • Telecommunicatiewet; Deze wet gaat over het frequentiebeleid, beleid omtrent telefoonnummers, consumentenbescherming en privacybescherming.

 Algemene Maatregelen van Bestuur voor de telefoonmarkt

 • Besluit bel-me-niet-register 
 • Besluit controle op rechtspersonen 
 • Besluit elektronische handtekeningen 
 • Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen 
 • Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet 
 • Besluit voorwaardelijke toegang 
 • Beleidsregels inzake informatieplicht internetveiligheid 
 • Beleidsregels inzake de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels

 Veranderingen in de wetgeving

 • Opzegging en overstappen. Per oktober 2016 kunnen zakelijke abonnementen altijd opgezegd met een maand opzegtermijn. 
 • Bellen in het buitenland. Door het ACM en het ministerie van Economische zaken zijn er nieuwe roamingregels opgesteld over het tarief in het buitenland. Per 15 juni 2017 zullen de tarieven voor in het Europa te bellen, sms’en en internetten veranderen in het thuistarief.  
 • Vergoeding. Per 1 juli 2017 kan een abonnee bij een storing die langer duurt dan 12 uur een vergoeding eisen.