Specialistische schoonmaak

Specialistische schoonmaak

Specialistische schoonmaak is schoonmaak welke periodiek voorkomt binnen een organisatie. Je kunt daarbij denken aan vloeronderhoud, glasbewassing, gevelreiniging, dieptereiniging, opleveringsschoonmaak en bijvoorbeeld computerreiniging.


Facilitair

Het inkopen van periodieke schoonmaak is een aangelegenheid voor het facilitair management. Het facilitair management doet de aanbesteding, inkoop en de controle.


Soorten

Industriële reiniging

Vervuiling is vrijwel overal ongewenst. Machines kunnen hierdoor defect raken of minder goed werken. Er zijn verschillende soorten schoonmaak, waarbij specialistische schoonmaak vereist is:

–       schoonmaken van leidingen

–       spanten en magazijnstellingen

–       grondig reinigen van silo’s

–       schoonmaken van draaibanken

–       compleet reinigen van lakcabines.

–       schoonmaken en desinfecteren van koelcellen

–       in- en uitwendig reinigen van bak- en droogovens

–       reinigen robots en productiemachines, inclusief demontage en montage

–       reiniging van water- en dieseltanks

–       reiniging in machinekamers

–       schoonmaak bij werken met chemicaliën

–       reiniging van leidingsystemen

–       schoonmaken van afvoersystemen

Glas- en gevelreiniging

Glas- en gevelreiniging en -onderhoud is een vak apart. Het uiterlijk van een woonhuis, bedrijfspand of fabriek is het visitekaartje. Wanneer de muren er schoon en verzorgd uitzien, geeft dit een fris en helder beeld van het bedrijf of de woning. Ontsierende aspecten, zoals graffiti of schimmelvorming, verdwijnen van de muren met behulp van geavanceerde gevelreiniging technieken. Wanneer gewone middelen niet meer volstaan, kan de behandeling worden vervolgd door stralen (zandstralen), stoom cleanen of chemisch reinigen. Naast glasbewassing, kunnen ook de daken en goten, de rolluiken (binnen- en buitenkant) en de zonnepanelen worden gereinigd.

Waterschade

Waterschade kan bijvoorbeeld ontstaan na storm, stortbuien, noodweer, lekkages, brand, diefstal en calamiteiten.

Brandschade

Na een brandschademelding wordt de situatie geanalyseerd en wordt er een plan van aanpak opgesteld. Om grip op de situatie te krijgen, wordt eerst een aantal essentiële werkzaamheden uitgevoerd.  Deze eerste hulp bij brandschade bestaat uit:

–       afschermen van delen waar instortingsgevaar bestaat

–       vastleggen van de schade d.m.v. foto’s en rapportage

–       afvoeren van (blus)water

–       drogen en ventileren van ruimtes

–       bergen van gevoelige apparatuur en documenten

–       verrichten van de eerste opruim- en afvoerwerkzaamheden

–       dichtmaken van het pand 

Als deze werkzaamheden zijn uitgevoerd, kan er begonnen worden aan het herstellen en schoonmaken van de schade die is ontstaan door de brand. Deze vervolgactiviteiten zijn:

–       sloop en bouwwerkzaamheden

–       het reinigen, en reconditioneren van opstallen, inboedels, inventaris en goederen

–       het herstellen van vloeren, gevels, en binnenmuren

–       specialistische reiniging

Wetenschappelijke/experimentele  ruimtes

Een voorbeeld hiervan is de reiniging in een laboratoria. Binnen laboratoria is vaak specifieke reinigingskennis vereist. Zoals de eisen van veiligheid.

Dieptereiniging Grootkeuken

Buiten de reguliere schoonmaakactiviteiten in een grootkeuken, moet vooral op moeilijk toegankelijke plaatsen dieptereiniging worden uitgevoerd. Deze jaarlijkse, grondige reiniging van professionele keukens wordt uitgevoerd volgens het keukenhygiëneplan (HACCP-richtlijn). Een schone keuken zorgt ervoor dat apparaten langer meegaan met minder energie- en onderhoudskosten.

Dieptereiniging Sanitair

Bij het dagelijks onderhoud van sanitaire ruimten is het niet mogelijk de moeilijk bereikbare plaatsen goed te behandelen. De afvalstoffen die ontstaan bij het gebruik van het sanitair zorgen voor hardnekkige aanslag. Deze aanslag kan bacteriegroei en een onaangename geur veroorzaken. Ook verwarmingen verwijderen en reinigen kan worden gerealiseerd.

Wand- en plafondreiniging 

De wand- en plafondmaterialen vereisen bijzondere kennis en aanpak. De lichtarmaturen en ventilatieroosters worden ook schoongemaakt en tevens kunnen diverse onderdelen, zoals lampen en starters, worden vervangen.

Luchtkanaalreiniging

Verontreinigde ventilatiesystemen en luchtkanalen resulteren in een slechte luchtkwaliteit. Met alle nadelen van dien: een ongezond binnenklimaat, met daarmee risico van toenemend ziekteverzuim.

Computerreiniging

Een schone computer en werkplek wordt steeds belangrijker door de komst van flexplekken en de opkomst van Het Nieuwe Werken. Op een toetsenbord zitten meer bacteriën en virussen dan op een toiletbril. Ook de muizen, de computers, kopieermachines, telefoons en dergelijke vallen hieronder.

Legionellapreventie

Het drinkwater moet vrij zijn van bacteriën. Leegstaande ruimtes, tapinstallaties, afgesloten toiletruimtes, brandslanghaspels e.d. waar stilstaand water is, zijn gevoelig voor bacteriegroei. De gezondheid van de werknemers kan hierdoor in gevaar komen. Preventief het water laten lopen of desinfectie middelen toevoegen en metingen laten verrichten, zijn mogelijke maatregelen om besmetting te voorkomen. Vloer reinigen, opleveringsschoonmaak en dergelijke worden, ondanks hun specifieke wijzen van schoonmaken, niet verder uitgewerkt. Verwezen wordt naar de reguliere schoonmaak.


Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving voor was- en reinigingsproducten:

Richtlijn Algemene Productveiligheid

Stelt algemene eisen aan de veiligheid van producten die op de consumentenmarkt worden gebracht.

Detergentenverordening

Stelt eisen aan schoonmaakmiddelen voor het milieu (biologische afbreekbaarheid) en eist dat bepaalde informatie op het etiket en/of op andere plaatsen beschikbaar moet zijn voor consumenten en professionele gebruikers.

CLP-verordening

Bepaalt hoe je het gevaar van een product kunt bepalen en hoe dit moet worden vermeld op het etiket. Denk daarbij aan de symbolen en standaardzinnen op het etiket. De CLP-verordening bepaalt ook verpakkingsaspecten, zoals een kindveilige sluiting

REACH-verordening

Regelt het registeren en beoordelen van chemische stoffen die in Europa worden gebruikt. REACH stelt verboden en beperkingen in het gebruik van bepaalde stoffen vast. Daarnaast geeft REACH aan hoe in de hele grondstoffenketen informatie over stoffen moet worden doorgegeven.

Wet Milieubeheer en Warenwet

Is de Nederlandse wetgeving, die bovengenoemde Europese wetgeving in Nederland van kracht maakt.

Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Biocidenrichtlijn)

Stelt eisen waaraan biociden(bijvoorbeeld desinfectiemiddelen) moeten voldoen, voordat zij op de markt mogen worden gebracht. De eisen hebben betrekking op milieu, gezondheid en de werkzaamheid.

Productie en vervoerswetgeving

Naast eisen aan de producten zelf, moet ook tijdens de productie en het vervoer van reinigingsmiddelen worden voldaan aan wetgeving.


Belangrijkste normen

NEN2075:

Staat gelijk aan de Europese ISO-EN 13549 waarin een objectief kwaliteitmeetsysteem is vastgelegd voor de schoonmaakbranche.

NEN-EN-ISO 14122-1 t/m 4:

Veiligheid van machines

NEN-EN 1808:

Hangsteigers

NEN-EN 280:

Hoogwerkers

NEN-EN 517:

Geprefabriceerde toebehoren voor daken; veiligheidshaken

NEN-EN 795:

Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen, verankeringsvoorzieningen, eisen en beproeving