Smart building

Smart building

Een smart building (letterlijk ‘slim gebouw’) is een gebouw dat iets doet voor de gebruiker. Een gebouw bestaat uit veel installaties die in de meeste gevallen niet of nauwelijks met elkaar communiceren. Door een gebouwenbeheersysteem (GBS) te implementeren in een gebouw kunnen de installaties met elkaar communiceren wat kosten kan besparen. Onder installaties kunnen vallen, verwarming, PC-netwerken, brandveiligheid, inbraakbeveiliging, verlichting, luchtbehandeling, klimaatbeheersing, etc.


Facilitair

Technologie kan niet alleen zorgen voor het effectiever gebruiken van het pand maar ook voor het gebruik ervan comfortabeler te maken. De facilitair manager beschikt over het dashboard van alle gekoppelde data. Hierdoor kan hij sturing aan het pand geven. Denk bijvoorbeeld aan het uitschakelen van lichten wanneer de ruimte niet meer gebruikt wordt. Doordat een gebouw veel flexplekken heeft op verschillende verdiepingen kan het zijn dat op de ene verdieping plaats tekort is terwijl de andere verdieping niet gebruikt wordt. Met het Smart building-concept kunnen de flexplekken gereserveerd worden maar bij een ‘no show’ ook weer vrijgegeven worden. Dit leidt tot kosteninefficiëntie.


Geschiedenis

Smart buildings komen niet uit de lucht vallen, het is begonnen met een primitief gebouw dat vervolgens een eenvoudig en geautomatiseerde building is geworden. Toen dat niet meer toereikend werd bevonden is er doorgegroeid naar een intelligent building. In 1984 was er in New York het eerst gebouw dat praktisch zelf kon denken, dit werd een intelligent building genoemd. Later bleek deze term niet meer toereikend en is veranderd in smart building. Tegenwoordig hebben we zelfs een connected building, waarbij zelfs de koffieautomaten gekoppeld zijn aan het systeem, we noemen het soms ook building internet of things.


Voordelen

  • Als gebouwbeheerder kan gezien worden of het pand optimaal gebruikt wordt of dat bijvoorbeeld een ruimte structureel niet gebruikt wordt; 
  • Creëren van ideale (werk)plek voor medewerkers, wanneer de besproken ruimte niet gebruikt wordt zal hij vrijgegeven worden; 
  • Via het netwerk kan bekeken worden of een collega aanwezig is en waar bij werkzaam is; 
  • Verschillende systemen, installaties en apparaten kunnen gekoppeld worden;

Implementatie

Door het koppelen van de installaties en apparaten kan via de Cloud of een IT-infrastructuur veel veranderen in de werkzaamheden van de facilitair manager.

1.   Gebouwkeuze

Zoek een gebouw dat past bij het beleid, de plannen en de tevredenheid van de gebruiker. Het kan bijvoorbeeld wenselijk zijn dat het pand bijdraagt aan MVO.

2.   Contract

Zorg dat de installaties en apparatuur beschikken over de certificeringen en keurmerken die gewenst zijn. Kijk naar de kosten en baten van het gehele plaatje, niet alleen van één systeem/installatie. Stel duidelijk op wie verantwoordelijk is voor welke installatie, zodat deze er direct op aangesproken kan worden.

3.   Inrichting

Betrek ICT bij de installatie, onderhoud en andere zaken zodat ze de integratie van de systemen kunnen begeleiden.  Werk goed samen met alle partijen die betrokken zijn bij het creëren van een smart building.

4.   Gebruik

Welke impact hebben de veranderingen op het huidige personeel? Zorg voor preventief onderhoud aan de intelligente opties.


Normen, wet- en regelgeving

  • Bouwbesluit
  • Er is wetgeving in voorbereiding waarin wordt vastgelegd dat vanaf 2023 kantoren met een oppervlakte van 100m2 of meer alleen nog gebruikt mogen worden als zij minstens energielabel C hebben. Het besluit hiertoe gaat dit najaar 2017 naar de Ministerraad.