Sluitwerken

Sluitwerken

Sluitwerk is een verzamelnaam voor alle halffabricaten die gebruikt worden om deuren en ramen te openen, sluiten, vast te zetten en op slot te doen. Alle halffabricaten waarmee ramen en deuren opgehangen worden noemen we hangwerk.


Facilitair

Ieder gebouw heeft sluitwerk. Hierbij spreken we niet alleen over het slot op de deur maar ook over het beslag om de deur te openen. Iedereen in het facilitair management of gebouwbeheer komt in aanraking met sluitwerk tijdens het uitoefenen van zijn functie. Het is voor de medewerkers van belang dat alle sloten, deuren, en ramen functioneren zodat zij hun werkzaamheden naar behoren uit kunnen voeren.


Soorten

Sloten/cilinders:
Sloten en cilinders zijn de onderdelen van een deur of raam waarmee je deze kan afsluiten. Er zijn veel verschillenden sloten en cilinders, hieronder volgen enkele voorbeelden:

Insteeksloten, woningbouwsloten, veiligheidssloten, antipanieksloten, brandwerende sloten, kastsloten, loopsloten, smal deursloten, meerpuntssluitingen, schuifdeursloten, oplegsloten, Solenoidesloten, elektronische sluitplaten, mechanische codesloten, hangsloten, automatencilinders, lockersloten, scheepssloten, europrofielcilinders

Schuiven/grendels
Schuiven en grendels zijn extra sloten. Denk bijvoorbeeld aan een schuifslot in een toilet.

Krukken versus beslag
De deur- en raamkrukken maken deel uit van het raam- en deurbeslag. De kruk is het handvat/klink waarmee de deur of het raam wordt geopend. Het beslag is de kruk, op een rozet of schild met alle materiaal om deze te bevestigen op een deur of raam. Maar ook de geleider om te bepalen tot hoever een raam open kan/mag behoort tot het beslag.

Er bestaat een ruim assortiment aan schuiven, haken, grendels, krukken en beslag waardoor het onmogelijk is om deze alle te benoemen.


Keurmerken

Keurmerk Stichting Kwaliteit Gevelbouw
Stichting Kwaliteit Gevelbouw is een instantie die onafhankelijk hang- en sluitwerk test op duurzaamheid, kwaliteit en veiligheid. Wanneer het als voldoende inbraak werend uit de test komt mag het product sterren dragen. De sterren geeft de graad van inbraak werend aan. Het keurmerk (wanneer toegekend) staat altijd op de buitenkant van het sluitwerk en moet onuitwisbaar zijn. Er hoeft dus nooit iets verwijderd te worden om het keurmerk te zien.

Wanneer een keurmerk niet toegekend wordt wil dit niet zeggen dat het slot niet veilig is. Het kan bijvoorbeeld dat door de combinatie van bepaalde sloten er wel voldoende inbraak preventie is maar dat de sloten op zich niet voldoende zijn voor het keurmerk. Om in aanmerking te komen voor het certificaat Beveiligde Woning zijn sluitwerk met het keurmerk verplicht.

Toekenning keurmerk
Voor het toekennen van het keurmerk wordt gekeken naar de gemiddelde tijd die iemand nodig heeft om slot, beslag, cilinder ect. te forceren.

  • 1 ster
    Dit product kan niet zelfstandig gebruikt worden om veilig bevonden te worden. Het moet altijd in combinatie met een ander product of een hetzelfde product gebruikt worden. Door een combinatie te gebruiken zal de inbreker minimaal 3 minuten langer over doen om binnen te komen.
  • 2 sterren
    Het product kan zelfstandig gebruikt worden en zorgt voor ten minste 3 minuten vertraging bij inbraak.
  • 3 sterren
    Het product zorgt zelfstandig dat de tijd tot inbraak tenminste 5 minuten wordt vertraagd. Drie tot vijf minuten lijkt weinig maar maakt het voor een inbreker het risico om betrapt te worden groter. Vooral de gelegenheidsinbreker zal snel naar het volgende huis gaan wanneer hij niet binnenkomt.

Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW)
Het politiekeurmerk Veilig Wonen wordt toegekend aan woningen die voldoen aan de eisen wat betreft inbraakpreventie en sociale veiligheid. De eisen zorgen ervoor dat de inbreker vertraging op loopt bij het betreden van het huis.

Er zijn veel algemene eisen om in aanmerking te komen voor het keurmerk Veilig Wonen. Een gaat er specifiek over het sluitwerk:

Gecertificeerde (SKG) hang- en sluitwerk op ramen, deuren en lichtkoepels die bereikbaar zijn voor de inbrekers. Het keurmerk gaat uit van de kwalificaties van SKG. Op de productenlijst vind je alle goedgekeurde producten met daarbij de kwalificaties en gewenste toepassingen; Een inbreker doet er bij een slecht beveiligde woning minder dan 30 seconden over om binnen te komen. Wanneer een inbreker zit dat een woning het keurmerk heeft zal deze nogmaals nadenken voor dat deze probeert de woning te betreden.

Het keurmerk is tien jaar geldig vanaf de datum van afgifte. Bij verloop zal het keurmerk opnieuw aangevraagd moeten worden. De PKVW-expert zal dan opnieuw naar de woning komen kijken omdat zowel de woning als de eisen in toen jaar veranderen. De PKVW-expert zal bij afgifte van het certificaat de sticker met afgifte datum op het raam bevestigingen.


Tips en trics

Zorgt dat de kwaliteit van de ramen, deuren en kozijnen in goede staat zijn. De sloten en beslag met keurmerk heeft geen nut wanneer het raam door bijvoorbeeld houtrot los in het kozijn hangt.


Wet- en regelgeving

NEN 5089:2009 nl
Inbraakwerend hang- en sluitwerk – Classificatie, eisen en beproevingsmethoden. Deze norm geeft eisen en beproevingsmethoden voor het classificeren van inbraakwerend hang- en sluitwerk, dat wordt toegepast als bouwkundige beveiliging in gebouwen. Voor het bepalen van de inbraakwerendheidsklasse van inbraakwerend hang- en sluitwerk worden eisen gesteld aan de inbraakwerendheid, duurzaamheid, corrosievastheid en, in sommige gevallen, aan de functionaliteit van het hang- en sluitwerk.