Rookabri

Rookabri

Roken binnen bedrijven is sinds 2004 landelijk verboden. Toch moeten werkgevers hun medewerkers de kans bieden om te roken. Dit kan natuurlijk op verschillende manieren, buiten is de meest voor de hand liggende manier, maar men kan er ook voor kiezen dit binnen te doen. Hiervoor zijn de rookabri’s ontwikkeld. Deze zorgen er namelijk voor dat er door middel van een innovatief inblaassysteem dat de rook binnen de cabine blijft en uiteindelijk zorgvuldig wordt afgevoerd.


Facilitair

Aan de facilitair manager en de gebouwbeheerder de schone taak om de hinder van rook en de gezondheidsrisico’s voor niet rokers zo veel mogelijk te beperken. Het facilitair management is onder meer verantwoordelijk voor goede ventilatie binnen de organisatie. Het draagt er met maatregelen en middelen zorg voor dat werknemers in een optimale schone en goed geventileerde ruimte kunnen werken en verblijven. Een niet-roker zit er niet op te wachten in de stank van een roker te zitten. Wanneer er goed wordt nagedacht over de ventilatie op de werkplek, maar ook over het plaatsen van rookabri’s buitenshuis, stellen werknemers dit op prijs. Dit is ook terug te zien in de cijfers van het ziekteverzuim. Tot slot draagt een schone ruimte bij aan een efficiëntere schoonmaak. Immers, een schone ruimte wordt door de gebruiker ook schoner achtergelaten.


Risico

Er zijn beveiligingsexperts die beweren dat de beveiliging in het geding komt door rokers. De gelegenheid om buiten te roken, is in hun ogen de ideale gelegenheid om spullen van de werkvloer mee te nemen. Rokers lopen namelijk zo’n zes tot zeven keer per dag naar buiten. Vaak gebeurt dit zonder controle. Hierdoor wordt het erg gemakkelijk om spullen van de werkvloer mee te nemen. Bij logistieke bedrijven en magazijnen werden zelfs displays van mobiel telefoons in schoenen mee genomen naar buiten. Bovendien kan roken brandgevaar met zich mee brengen. Wanneer een sigaret niet goed is gedoofd en bijvoorbeeld in de afvalbak wordt gedeponeerd, kan het afval beginnen te branden. Als deze afvalbak vlakbij het (kantoor)pand staat, kan de brand overslaan op het pand. Dit zijn natuurlijk scenario’s die je liever vermijdt. Daarom is het van groot belang dat men op voorhand nadenkt over dit soort risico’s en deze risico’s dan ook zo veel mogelijk minimaliseert. Dus rekening houden met:

  • waar plaatst men zijn afvalbakken?
  • waar wordt er van de rokers verwacht te roken? 
  • wat is het exacte rookbeleid van de organisatie?
  • hoe vaak worden asbakken geleegd?

Soorten

Rookpaviljoens
Het rookpaviljoen kan feilloos worden afgestemd op de uitstraling van elk wenselijke locatie. De nok van het paviljoen is in de meeste gevallen voorzien van een natuurlijke ventilatie. De rook wordt vaak langs de regengoot afgevoerd.  

Rooktafels
In de vorm van een statafel, maar dan voorzien van ingebouwde asbakken en kan ook worden voorzien van afvalbakken. De rooktafels zijn ook te verkrijgen in een overkapte rooktafel. Deze tafel biedt rokers beschutting tijdens het roken.  

Rookcabines
Er zijn diverse typen op de markt, met verschillende filtersystemen. De gezuiverde lucht wordt weer terug de ruimte ingeblazen. Sommige cabines maken gebruik van afvoerkanalen. Wanneer men hiervoor kiest, is een bouwkundige aanpassing noodzakelijk.  

Rookabri
Een rookabri is er in verschillende maten. Tussen de zes en dertig mensen kunnen er gelijktijdig gebruik van maken. Is ideaal voor medewerkers die buiten moeten roken. Zij worden beschermd tegen weer en wind. 

Rookruimte inrichting
Het gebruik van een of meerdere van bovengenoemde rookattributen, zorgt er natuurlijk voor dat er ook goed moet worden nagedacht over het reinigen van de lucht en afvoersystemen. Ook de inrichting van een rookzone is van belang.  

Asbaktegels
Zijn ontworpen om overlast van klein zwerfafval als peuken en bijvoorbeeld kauwgom tegen te gaan.


Normen, wet- en regelgeving

In de Tabaks- en Rookwarenwet staat dat werknemers recht hebben op een rookvrije werkplek. Dat de werkgever hier eindverantwoordelijk voor is, spreekt voor zich. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NWA) houdt toezicht op het naleven van de Tabakswet. Zodra er sprake is van een overtreding, kan er dus een klacht worden ingediend bij het NWA. 

NEN 6093:1995 nl: Brandveiligheid van gebouwen – beoordelingsmethode van rook- en warmteafvoerinstallaties.  

NEN-EN 12101-2:2017 en: Installaties voor rook- en warmtebeheersing. Deel 2: natuurlijke rook- en warmteafvoerinstallaties.