Restaurantinrichting

Restaurantinrichting

Bij restaurantinrichting wordt gekeken naar de indeling van de ruimten, meubilair, verlichting en de functionaliteit hiervan. Het decoreren van de vloeren, wanden en plafonds maakt ook hiervan deel. Kleur, design en accessoires zorgen voor de juiste uitstraling.


Facilitair

Het betreft niet alleen de indeling van een bedrijfskantine maar ook de indeling van een restaurant of grand café. Het facilitair management is dan verantwoordelijk voor de indeling van deze ruimte aan de hand van de geleverde plannen. Het inrichten en onderhouden van ruimtes valt onder de werkzaamheden van het facilitair management. Het facilitair management zorgt dat deze faciliteiten aanwezig zijn binnen het gestelde budget. 


Concepten

De inrichting van een bedrijfsrestaurant kan de sfeer en functionaliteit van een ruimte maken of breken. Een gast zal niet twee keer gaan eten in een ruimte waar ze zich niet veilig of/en ontspannen voelen. Het nadeel is dat je hierin zelden goed kan doen voor iedereen, omdat ieders smaak anders is. Echter, je kan wel zorgen dat de inrichting naast functioneel ook aanspreekt bij je restaurantconcept (Luxe, Fast Casual, Casual, Fastfood) en bij je doelgroep (inkomen, leeftijd, frequentie, ambiance, drankgebruik).

Voordat de ideeën voor de inrichting op papier worden gezet kan er gesproken worden met medewerkers over de voor- en nadelen van de huidige inrichting en welke veranderingen volgens hun het beste oplossing biedt. Ga vervolgens met medeondernemers praten en naar hun inrichting kijken. Wat wil je wel of juist absoluut niet in je eigen bedrijfsrestaurant? Hoe wordt het bedrijfsrestaurant ingedeeld? Voordat er naar meubels, vloeren en wanddecoratie gekeken wordt, zal de indeling van de ruimte vastgesteld moeten worden.


Bedrijfsrestaurant en Het nieuwe werken

Het Nieuwe Werken is een grote drijfveer voor het aanpassen van de cateringconcepten. In organisaties die volgens HNW werken is het restaurant ingericht als een multifunctionele ruimte waar medewerkers en gasten de gehele dag terecht kunnen. Medewerkers gebruiken de cateringvoorzieningen op een geheel andere wijze en niet meer alleen voor de lunch. Het restaurant is de gehele dag geopend met een aanbod van producten, afgestemd op het moment van de dag. ‘s Ochtends is er bijvoorbeeld een verse croissant met een vers jus, in de middag zijn er diverse theesoorten en koekjes en aan het eind van de dag zijn er hartige hapjes te verkrijgen. Het assortiment beweegt dus mee met de dag en komt steeds verder af van de gebruikelijke kroket en frikadel.

Het restaurant is het kloppend hart van de organisatie, het is dé ontmoetingsplek. Vergaderingen, meetings en gesprekken worden hier gevoerd. Ook informele contacten worden er aangehaald. De inrichting van het zitgebied is hierop aangepast door diverse sfeergebieden te creëren.


Inrichting buffetten

Buiten dat er bewust voor een buffetsysteem wordt gekozen, bepalen andere punten als design en beschikbare oppervlakte grotendeels de keuze van het uitgiftesysteem.

Lijnbuffet
Dit buffet is het meest traditionele- en gebruikte systeem voor bedrijfsrestaurants. Door de eenvoud in gebruik, de gebruiker loopt langs het product, voldoet het veelal aan de verwachting. De bediening is efficiënt hierop af te stemmen. Het product is overzichtelijk ingedeeld en makkelijk te bevoorraden vanaf de achterzijde, waardoor de gebruiker niet wordt gestoord.

Onderbroken lijnbuffet
Een onderbroken lijnbuffet komt overeen met het traditionele lijnbuffet. Door een onderbreking in de lijn forceer je de gebruiker het dienblad van de lijn te nemen. Hierdoor wordt de gelegenheid gecreëerd dat de gebruiker zich aansluit bij de volgende rij of dat de rij wordt overgeslagen. Een goed moment om de onderbreking te plaatsen is tussen de koude en warme uitgifte, drank en kassa. Deze eenvoudige aanpassing in het lijnbuffet verhoogt niet de capaciteit van het buffet, maar wel dat de individuele wachttijd wordt verkort.

Freeflow buffetten
Momenteel het meest gekozen buffet. Een Freeflow buffet sluit aan op de hedendaagse eetgewoonte. Was het freeflow buffet vroeger alleen voor grote bedrijfsrestaurants beschikbaar, zijn er nu ook freeflow buffetten voor 50 t/m 250 lunchgebruikers. Het voordeel van een freeflow buffetsysteem:

  • Gebruiker gebruikt alleen het buffet waar hij/zij geïnteresseerd in is;
  • Capaciteit kan per onderdeel gestuurd worden;
  • Routing is beter af te stemmen op de wensen van de gebruiker. Door gebruik te maken van het assortiment, rekenoverzicht en het programma van eisen wordt het productvolume van het type freeflow buffet bepaald. Elk onderdeel van het assortiment heeft een specifieke eigenschap van zowel capaciteit per gebruiker als presentatie.

Anders
De vele variaties van een niet traditionele uitgifte. Een uitgifte die geen uitgifte is, maar een ruimte waar de gebruiker en de bediening c.q. kok door elkaar lopen. De gebruiker staat in de keuken en helpt mee aan het bereiden van de eigen maaltijd, indien dit leuk wordt gevonden. De soep zit in de pan waarin deze is bereid en de gebruiker schept zelf de soep uit (ook wel zelfwerkzaamheid genoemd). De gebruiker pakt/snijdt zelf brood en belegt dit. Snacks staan klaar bij het apparaat waar deze in worden bereid. Koude producten staan niet in een conventionele koelvitrine, maar bijvoorbeeld in een koelkast met een glazendeur of in een bak crushed-ijs.


Wet- en regelgeving

De drank- en horecawet stelt de regels en eisen voor het inrichten van het bedrijfsrestaurant. Deze hoeven alleen opgevolgd te worden wanneer er een Drank- en Horecawetvergunning nodig is.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ziet erop toe dat het eten veilig is. Daarvoor zijn wetten en regels opgesteld. Een overzicht van de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van voedselveiligheid staat op de website van de NVWA. 

Warenwet
Voor de voedselveiligheid zijn de Nederlandse regels vastgelegd in de Warenwet. In de Warenwet staat dat een product de gezondheid en veiligheid van consumenten niet in gevaar mag brengen. Veel regels uit de Warenwet zijn afgeleid van Europese richtlijnen en wetten.  

Europese wetgeving
De laatste jaren geldt in Nederland steeds meer de Europese wetgeving. Europese wetten zoals de Algemene levensmiddelen verordening worden doorgevoerd in Nederlandse wetgeving. 

Europese wetgeving geldt ook bij de invoer van dieren en dierlijke producten. Soms hanteert de EU strengere normen voor voedselveiligheid dan de normen die wereldwijd zijn vastgesteld. Zo verbiedt de EU het gebruik van  hormonen uit voorzorg, vanwege mogelijke gezondheidsrisico’s. In andere landen, bijvoorbeeld de Verenigde Staten, mogen bepaalde hormonen wel gebruikt worden.