Deskundigheden

Deskundigheid als onmisbare aanvulling op verantwoordelijkheden

Alleen bij voldoende relevantie of op uitnodiging worden bijdragen over deskundigheden opgenomen in de rubriek Deskundig van de Media Facilitair Journaal. Naast plaatsing op dit platform worden zij ieder kwartaal opgenomen in de gids Deskundigheden van het schriftelijke en gedigitaliseerde Facilitair Journaal.

Onderstaand kunt u aan de hand van een aantal vragen en antwoorden lezen hoe een en ander in zijn werk gaat. Zo uw vraag en/of antwoord er niet bijstaan, neem dan gerust contact op.

Peter J. Latjes,

ln.laanruojriatilicaf@revegtiU


Wat is een deskundigheid? 
Veel medewerkers van toeleveranciers op het gebied van werkplekken, gebouwomgeving en/of gebouwbeheer bouwden in de loop van hun dienstverband een schat aan kennis en ervaring op over de toepassing, werking en (on)mogelijkheden van hun producten en/of diensten. Gaandeweg werden deze medewerkers op hun werkgebied zó deskundig, dat zij in veel gevallen in staat zijn om verantwoordelijken op het gebied van facilitair management en/of gebouwbeheer waardevol te adviseren. Vrijblijvend en wellicht gekleurd, maar in alle gevallen wel van waarde, want deskundig advies is geen praatje voor de vaak. Deskundigheid, waarmee hun relaties vaak een heel eind op weg zijn geholpen in hun oriëntatie, en dat zij in deze rubriek willen delen met de ruim 65.000 professionele geregistreerden in het verzendbestand van het Facilitair Journaal

Wat is de beste aanlevering van een deskundigheid?
Voorzie de bijdrage over uw deskundigheid bij voorkeur van een prikkelende kop, een toepasselijke foto, een URL voor wie meer informatie wil lezen en de naam van de auteur. Houdt u in ogenschouw, dat:

  • De kop zoveel mogelijk is beperkt tot de essentie van de deskundigheid (maximaal 55 lettertekens, incl. spaties). Uitweiden kan zoveel als u wilt in de bijdrage.
  • De foto géén verwijzing bevat naar bedrijfsnaam, website, datum, oproep of andere toevoegingen aan de afbeelding, want dan is de afbeelding onbruikbaar.
  • Uw bijdrage voorzien is van een URL, waar de belangstellenden meer informatie kunnen lezen.
  • Bijdragen uitsluitend via de Nieuwsbank aangeleverd kunnen worden.


Hoe gaat de redactie met aangeleverde deskundigheden om?
In beginsel wijzigt de redactie niets aan een deskundigheid. Wel kijkt de redactie deze eerst na op stijl- en taalfouten, onleesbaarheid, ongewenste toevoegingen als digitale doorverwijzingen, oproepen tot meer informatie, aparte vermeldingen van website, onnodige product- en/of bedrijfsnamen, etc. In die gevallen past de redactie de aangeleverde deskundigheid aan.

De omvang van een deskundigheid is onbeperkt. De redactie kort deze wel in bij een te grote omvang of als de tekst niet relevant genoeg is.

Hoe is de publicatie van deskundigheden opgebouwd?
De opbouw van een deskundigheid is als volgt: van iedere aangeleverde bijdrage stelt de redactie een kort bericht samen, dat op de homepage van de rubriek Deskundig wordt geplaatst. Zo’n bericht bestaat uit een foto met de vermelding van het dossier, waaronder het bericht valt, de publicatiedatum, een korte introductie en een verwijzing naar de deskundigheid onder de functie Lees meer.

Na doorklikken (Lees meer) ziet de lezer de kop van de bijdrage, de foto, eventueel naam en organisatie van de persoon die de bijdrage heeft aangeleverd,  tekstbijdrage en publicatiedatum. Iedere bijdrage wordt afgesloten met de verwijzing Meer informatie, die door verwijst naar de aangeleverde URL. Onder iedere deskundigheid staan de vorige en volgende deskundigheid aangegeven.

Wat gebeurt er met deskundigheden ná publicatie?
Nadat het bericht over een deskundigheid is geplaatst, blijft deze ongewijzigd en voor onbepaalde tijd op de website staan. Wel is lezen van deskundigheden alleen mogelijk via het bericht of via de URL in de browser.

Na verloop van tijd kunnen deskundigheden alleen nog door ingelogde lezers ingezien worden.

Wat zijn de voorwaarden voor publicatie van deskundigheden?

  • Publicatie van deskundigheden is kosteloos. Alleen een communicatie-abonnement voor een deskundigheid is betaald.
  • De redactie publiceert van iedere organisatie maximaal één deskundigheid met uitzondering van communicatieabonnementen en deelnemers aan de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer. Als door dezelfde organisatie meerdere deskundigheden worden aangeleverd, zal alleen de eerste aangeleverde deskundigheid worden geplaatst.


Waaruit bestaat de doelgroep?
De doelgroep van de website bestaat uit de verantwoordelijken op het gebied van facilitair management en/of gebouwbeheer. Van hen hebben er zich ruim 65.000 professionals geregistreerd.

Deskundigheden uitsluitend aan te leveren via de Nieuwsbank
Deskundigheden zijn uitsluitend aan te leveren via de Nieuwsbank. Zodat de deskundigheid meteen digitaal verwerkt kan worden. Dat geeft de minste kans op fouten, leidt tot de snelste verwerking en biedt alle gewenste communicatiemogelijkheden. Alleen op basis daarvan kan de uitgever voor iedere deskundigheid een snelle plaatsing en kosteloze publicatie garanderen.