Deskundigheid als onmisbare aanvulling op verantwoordelijkheden

Alleen bij voldoende relevantie of op uitnodiging worden bijdragen over deskundigheden opgenomen in de rubriek Deskundig van de Media Facilitair Journaal. Naast plaatsing op dit platform worden zij ieder kwartaal opgenomen in de gids Deskundigheden van het schriftelijke en gedigitaliseerde Facilitair Journaal.

Onderstaand kunt u aan de hand van een aantal vragen en antwoorden lezen hoe een en ander in zijn werk gaat. Zo uw vraag en/of antwoord er niet bijstaan, neem dan gerust contact op.

Peter J. Latjes,

ln.laanruojriatilicaf@revegtiU


Wat is een deskundigheid?
Iedere toeleverancier op het gebied van werkplekken, gebouwomgeving en/of gebouwbeheer beschikt over een of meerdere expertises, waarmee zij relaties deskundig adviseren en/of kunnen informeren. Waar hebben de facilitair managers en gebouwbeheerders rekening mee te houden bij het oplossen van problemen en hoe kunnen zij het beste omgaan met hun verantwoordelijkheden voor de werkplekken en het gebouw? De deskundigheid van toeleveranciers is vaak gebaseerd op praktijkervaring, productontwikkeling en/of zelfstudie. Hun deskundigheid is vrijblijvend en wellicht gekleurd, maar in alle gevallen wel van waarde. Hun deskundigheid is geen praatje voor de vaak. Daarom kunnen de toeleveranciers de facilitair verantwoordelijken een heel eind op weg helpen in hun oriëntatie. En wie weet, leidt het delen van deskundigheid wel tot een langdurige relatie.

Deskundigheden uitsluitend aan te leveren via de Nieuwsbank
Deskundigheden zijn uitsluitend aan te leveren via deNieuwsbank. Zodat de deskundigheid meteen digitaal verwerkt kan worden. Dat geeft de minste kans op fouten, leidt tot de snelste verwerking en biedt alle gewenste communicatiemogelijkheden. Alleen op basis daarvan kan de uitgever voor iedere deskundigheid een snelle plaatsing en kosteloze publicatie garanderen.

Waarom het aantrekkelijk is om een deskundigheid aan te leveren

  • Aangeleverde bijdragen voor de rubriek Deskundigheden, die voldoen aan de gewenste aanlevervoorwaarden, worden altijd gepubliceerd.
  • Iedere deskundigheid wordt opgenomen in het dossier waaronder het valt.
  • Publicatie van een deskundigheid is kosteloos en onbeperkt. Alleen voor een communicatietoevoeging dient te worden betaald.


Waar aangeleverde deskundigheden aan voldoen

  • De omvang bedraagt minimaal 1.000 lettertekens, incl. spaties. De omvang van een deskundigheid is onbeperkt. De redactie kort deze wel in bij een te grote omvang of als de tekst niet relevant genoeg is.
  • In de eerste 500 lettertekens van de bijdrage komen geen verwijzingen voor naar het bedrijf, product, dienst of andere commerciële verwijzingen.
  • De deskundigheid heeft voldoende inhoud om interessant te zijn voor de meer dan 65.000 facilitair verantwoordelijken en gebouwbeheerders naar wie de deskundigheid wordt gestuurd.
  • In de tekst zijn géén digitale linken opgenomen, die verwijzen naar een andere webpagina.
  • Er is minimaal één toepasselijke, rechtenvrije illustratie bijgeleverd, die bijdraagt aan een beter begrip van een deskundigheid.

Hoe de redactie met aangeleverde deskundigheden omgaat
In beginsel wijzigt de hoofdredactie niets aan aangeleverde bijdragen. Uitgezonderd stijl- en taalfouten, onleesbaarheid, ongewenste toevoegingen als digitale doorverwijzingen, oproepen tot meer informatie, aparte vermeldingen van website, onnodige product- en/of bedrijfsnamen, onjuistheden, etc. In die gevallen past de hoofdredactie dan de aangeleverde deskundigheid aan, zonder afbreuk te doen aan de inhoud van de bijdrage.

De publicatie van aangeleverde deskundigheden
Van iedere aangeleverde en goedgekeurde deskundigheid stelt de redactie een kort bericht samen, dat hij in de rubriek Deskundigheden plaatst. Ieder bericht bestaat uit een illustratie met de vermelding van het dossier, waaronder het bericht valt, de publicatiedatum, een korte introductie en een verwijzing naar de deskundigheid onder de functie Lees meer.
Na doorklikken (Lees meer) ziet de lezer de kop van de bijdrage, illustratie(s), eventueel naam en organisatie van de persoon die de bijdrage heeft aangeleverd, tekstbijdrage en publicatiedatum. Iedere bijdrage wordt afgesloten met de verwijzing Meer informatie, die door verwijst naar de webpagina van de aangeleverde URL.
Eenmaal als bericht geplaatst, blijft de deskundigheid ongewijzigd en voor onbepaalde tijd op de website staan. Lezen van deskundigheden is altijd mogelijk via het bericht in de rubriek Deskundigheden of via de URL van iedere kennisbijdrage in de browser. Na verloop van tijd kunnen alleen nog abonnees deskundigheden via het bericht op de website lezen.