Pictogrammen

Pictogrammen

Pictogram is een Latijns woord wat letterlijk vertaald geschilderde letter betekend. Het is een eenvoudige tekening, die snel informatie geeft aan omstanders.

Taak van pictogrammen:

–   geven aan wat te doen bij gevaar

–   geven informatie over situaties die zich kunnen voordoen

–   kunnen u vertellen waar u zich bevindt

–   geven aan waar u naar toe moet

–   universele taal, die voor bijna iedereen herkenbaar is


Facilitair

Binnen elk bedrijf heb je te maken met pictogrammen. Denk hierbij aan de wegbewijzering van de vluchtroutes of aan de bordjes die op de deuren van het toilet hangen. In steeds meer bedrijven hebben we te maken met werknemers die niet meer dezelfde taal spreken, waardoor de kans op miscommunicatie groter wordt. Het gebruik van pictogrammen kan het communiceren vergemakkelijken. Pictogrammen worden vaak gebruikt in plaats van geschreven tekst. Het is universeel. Het maakt deel uit van de non-verbale communicatie.


Soorten

Veiligheidspictogrammen. Vluchtroutes worden door middel van (vaak) verlichte pictogrammen aangegeven. Dit is geen overbodige luxe, omdat ze ons waarschuwen voor gevaarlijke situaties of hoe we uit een gevaarlijke situatie kunnen ontsnappen. Het is dan ook van belang dat de borden goed herkenbaar zijn. De veiligheidspictogrammen moeten altijd op een goed zichtbare plaats aanwezig zijn. Als je een veiligheidsbeleid op gaat zetten, zijn pictogrammen niet weg te denken. Zorg dat het pictogram de informatie geeft op de plek waar het van belang is.

Zorg ervoor dat je het pictogram ziet voordat het te laat is. Hierbij kun je denken aan de volgende punten:

–       wat is de looprichting in het bedrijf?

–       in een ruimte waar mensen zittend werk doen, hoort een pictogram lager te hangen dan            wanneer er veel staand werk gedaan wordt, gewenste hoogte is ooghoogte

–       staan er geen objecten voor de pictogrammen?

–       zijn er meerdere pictogrammen in de ruimte aanwezig?

Er is voor de veiligheidspictogrammen een volgens de ISO norm 3864 gehanteerde rekenformule. De veiligheidspictogrammen moeten aan deze minimale afmetingen voldoen. Dit komt er in de praktijk op neer dat als de afstand ongeveer negen meter bedraagt, het pictogram twintig centimeter groot moet zijn. Als een ruimte niet goed is verlicht, kun je er voor kiezen om verlichte veiligheidspictogrammen aan te schaffen. De veiligheidspictogrammen van vluchtroutes moeten ook in het donker waarneembaar zijn.

Pictogrammen als hulpmiddel Pictogrammen worden vaak gebruikt als hulpmiddel bij het begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking of autisme. Zij hebben vaak moeite met communiceren en kunnen gesproken of geschreven taal vaak moeilijk of niet verwerken. Pictogrammen zijn daarvoor een handig hulpmiddel. Voor mensen met een verstandelijke handicap of autisme is een vastigheid in hun dagritme bijna noodzakelijk. Het is met behulp van pictogrammen heel makkelijk om zonder woord en geschrift een dagprogramma samen te stellen. Stap voor stap, pictogram voor pictogram, is zo te zien wat er voor hem/haar op het dagprogramma staat. Veel mensen met een verstandelijke beperking of autisme hebben een picto agenda. Dagen en tijden staan door middel van pictogrammen aangegeven. Daarnaast bevat de agenda vellen met verschillende stickervellen met pictogrammen erop. Op deze stickers kunnen zowel activiteiten staan als bijvoorbeeld een gemoedstoestand.


Wet- en regelgeving

De wet en regelgeving beperkt zich tot de veiligheidspictogrammen, wat betreft de voorschriften. De volgende punten zijn hierbij belangrijk:

–          Het bedrijf is verplicht om op duidelijke wijze aan te geven wat te doen bij een noodsituatie. Het is dan belangrijk dat de vluchtroutes zijn aangegeven door middel van (verlichte) pictogrammen (borden). Het meest effectief is dit als deze samen gaan met een actuele plattegrond van het gebouw.

–          Brandbestrijdingsmateriaal moet zichtbaar of te lokaliseren zijn door middel van pictogrammen/borden, eventueel in combinatie met een veiligheidskleur.

–          Val- of stootgevaar van personen hoort aangegeven te worden door pictogrammen/borden of een veiligheidskleur.