Parkeersystemen

Parkeersystemen

Onder parkeren wordt simpelweg verstaan het stil laten staan van een voertuig wanneer deze niet geladen of gelost wordt. Op lokaal niveau zijn gemeenten verantwoordelijk voor parkeervoorzieningen en het parkeerbeheer. Bedrijven, instellingen of organisaties beschikken vaak over een eigen parkeervoorziening of huren bij een parkeergarage of afgesloten parkeerterrein een aantal parkeerplekken voor personeel en bezoekers. In dit dossier worden de verschillende parkeersystemen en opties besproken.


Facilitair

Bereikbaarheid en daarmee parkeergelegenheid is van groot belang voor het bedrijfsleven. Voor bezoekers maar uiteraard ook voor de eigen medewerkers is een goede, veilige en nabijgelegen parkeergelegenheid van grote waarde. Het parkeerbeleid valt bij de meeste organisaties binnen het takenpakket van het facilitair management. Fm gaat uiteraard ook over het onderhoud, beheer en reparaties van het parkeersysteem.


Soorten

Straat parkeren /vrij parkeren
Parkeren buiten het centrum in een woonwijk is meestal vrij parkeren.

Kenteken-parkeren
Bijvoorbeeld bij een bedrijfsgebouw. De software van de slagboom weet welke kentekens het terrein op mogen. De registratie is geheel gedigitaliseerd.

Parkeergarage
Standaard: bestuurder parkeert op plek naar keuze. Halfautomatisch: de bestuurder rijdt zijn auto een lift in en deze brengt de auto naar de verdieping met en beschikbare parkeerplaats. De bestuurder parkeert zijn auto in een halfautomatische parkeerinstallatie. Volautomatisch: de bestuurder rijdt zijn auto de entreeruimte in en verlaat zijn voertuig. De ruimte meet het gewicht en de afmeting van het voertuig. Aan de hand van deze gegevens wordt een parkeerplaats gezocht voor het voertuig en deze hierheen gebracht. Hier wordt in meeste gevallen met autoliften gewerkt, waardoor de auto’s op een verdieping 2 of 3 hoog kunnen staan. Zo wordt voldaan aan de brandveiligheidseisen en twee keer de hoeveelheid auto’s stallen. Bij een volautomatisch parkeersysteem laad je het voertuig leeg in de entreeruimte, bij het halfautomatische systeem kan je terwijl je auto geparkeerd staat de spullen nog wisselen en eruit halen. Onderhoud aan de halfautomatisch parkeren installatie kan per parkeervak uitgevoerd worden waardoor gebruikers minimale hinder ervaren aan het onderhoud. Bij een volautomatisch parkeersysteem kan de gehele garage tijdelijk niet gebruikt worden.

Transferium/stadsparkeren
In verschillende grote steden is het mogelijk gebruik te maken van een transferia. Dit houdt in dat het voertuig aan de rand van de stad wordt geparkeerd en een tarief wordt betaald inclusief busreis.


Bedrijfsparkeren

Het parkeersysteem dat gekozen wordt is afhankelijk van het terrein en gebruik. Een mkb- organisatie heeft een andere parkeerbeleid dan een ziekenhuis. Daar moet rekening gehouden worden met parkeergelegenheid van patiënten in dagbehandeling, medewerkers en bezoekers. Voordat een parkeerterrein wordt ingedeeld zal gekeken moeten worden naar het gebruik. Aan de hand hiervan moet gekeken worden wat de beste indeling van het terrein zal zijn en of er voldoende ruimte op het terrein is. Wanneer de indeling vastgesteld is zal bepaald moeten worden of de parkeergelegenheid gratis of betaald gaat worden.

In- en uitrijden
Om te kunnen bewaken wie parkeert en betaalt, wordt bij meeste parkeergelegenheden gebruik gemaakt van slagbomen. Deze zullen toegang verlenen nadat de bestuurder een uitrijdkaart heeft gekregen of zichzelf heeft geïdentificeerd. Zo kan een parkeerterrein voor alleen personeel bestemd zijn, juist voor bezoekers of beiden. Bij een parkeerplaats enkel voor medewerkers is van belang dat bezoekers er niet kunnen parkeren i.v.m. de parkeerkosten. Door toegangscontrole kunnen alleen de geautoriseerde personen het terrein op komen.

Reserveren
Soms is het van belang dat plaatsen gereserveerd worden en/of blijven. Denk bijvoorbeeld aan gehandicapten, directie en bezoekers. Dit kan gedaan worden door een bord met het nummerplaat bij de parkeerplaats te plaatsen of het monteren van parkeerbeugels. Door middel van parkeerbeugels kunnen auto’s niet op de gereserveerde plaats parkeren. Afhankelijk van de type auto en het grootte van het vak kan de beugel ook de kans op diefstal verlagen. De parkeerplaatsbeveiliging is een vorm van de parkeerbeugel die op afstand bestuurd wordt en tevens altijd gesloten kan worden na het parkeren. Door de bedieningsfunctie is deze beugel aantrekkelijk om voor directieplaatsen te gebruiken.


Toegangscontrole

Offline stand alone toegangscontrolesysteem
Eenvoudige maar doeltreffende relatief goedkope manier om toegang van een slagboom te controleren door een paslezer, codeslot of een biometrie (vingerscan) lezer. Nadeel van dit systeem is dat er geen registratie plaatsvindt.

Online toegangscontrolesysteem
Een online toegangscontrolesysteem heeft de eigenschap dat centraal op een computer gemuteerd kan worden wie, waar en wanneer toegang heeft. Op deze computer worden de kaartlezers en kaarten beheerd. Ook is het beheer van tijdzones en groepen met behulp van de bijgeleverde software mogelijk.

Netwerk toegangscontrolesysteem
Een netwerk toegangscontrolesysteem is vergelijkbaar met het hierboven genoemde online systeem. Het grote verschil is dat de deuren door middel van een TCP/IP (internet) verbinding tot stand gebracht kunnen worden. Hiermee kunnen gemakkelijk verschillende locaties vanaf één device worden beheerd.


Betaling

Er zijn tegenwoordig veel verschillende manieren om het parkeerbedrag te berekenen:

– Parking card Bij het in rijden van en parkeergarage moet wel een kaart gepakt worden waarmee voor het uitrijden bij de automaat betaald moet worden. Bij inrijden wordt het kenteken aan de barcode van de Card gekoppeld. Wanneer er betaald is gaat de slagboom open zonder inlevering van de kaart. Hierdoor heb je minder kans op opstoppingen bij uitrijden.

– Pas-parkeren Door middel van een stadspas of OV-chipkaart kan de parkeerpaal registreren hoelang het voertuig er staat en bij afmelden meteen het parkeerbedrag betalen;

– App parkeren Parkeeracties aanmelden en afmelden via een app op uw smartphone. De inloggegevens die u gebruikt voor uw stadsparkeren/ stadspas moet u de eerste keer in geven zodat uw accounts aan elkaar gekoppeld kunnen worden.

– Kenteken-parkeren Met kenteken-parkeren slaat het systeem de tijd op dat het voertuig binnen is komen rijden. Wanneer het voertuig uit wil rijden zal het systeem een bedrag berekenen. Het voordeel hiervan is dat het bespaard op CO2 uitstoot doordat het voertuig niet hoeft te stoppen voor een ticket. Tevens is het mogelijk de kenteken van een medewerker te koppelen aan zijn aanwezigheidsregistratie.

– Bel-/ sms- parkeren Bel/sms het nummer dat wordt aangegeven en geef uw zonenummer door;

– Web-parkeren Via een persoonlijke webpagina kunnen de parkeer acties aangemeld en afgemeld worden.  


Normen, wet- en regelgeving

– Wegenverkeerswet: hierin worden de gedragsregels voor het verkeer geregeld. Onder deze wet vallen ook de Algemene maatregelen van bestuur (Amvb’s); – Gemeentelijke verordeningen: in deze verordeningen worden de parkeerregels van een gemeente opgenomen die niet in strijd mogen zijn met de regels vastgesteld in de wagenverkeerswet.