Overkappingen

Overkappingen

Het ontvangen van onder meer klanten, bezoekers en leveranciers is een zeer belangrijk onderdeel van gastvrijheid. Je laat hierdoor immers een eerste indruk van de organisatie achter. Er zijn verschillende overkappingen en deze zorgen voor een bepaalde uitstraling. Als de entree bij binnenkomst overkapt is, zorgt dit in ieder geval voor een droge binnenkomst. Een desgewenste dakconstructie, die kan dienen als bescherming voor de verschillende weersinvloeden.


Facilitair

Overkappingen zijn er verschillenden soorten en maten. Zij kunnen ook verschillende doeleinden hebben. Van een fietsoverkapping tot een overkapping waaronder gerookt kan worden en alles daartussenin. Aan De facilitair manager en/of de gebouwbeheerder de taak om dit te reguleren. Vanuit praktische en/of wettelijke overwegingen wordt er vanuit organisaties vaak een buitenopslag voor goederen en materialen ingezet. Ook bestaat de mogelijkheid dat dit wordt gedaan omdat er geen inpandige ruimte meer beschikbaar is. Buitenopslag wordt vaak gebruikt bij lege pallets, transportmiddelen, fietsen, gasflessen, afval en bijvoorbeeld bulkvoorraad. Veel van deze goederen worden dus blootgesteld aan de verschillende weersomstandigheden. Een goede bescherming voor deze weersomstandigheden kan een overkapping zijn. Tevens geeft zo’n overkapping meteen een goede indruk van een gestructureerde organisatie. Alles staat nu netjes beschut en het geeft dus ook geen rommelig aanzicht.


Soorten

Entree overkapping
De eerste indruk van de organisatie voor een bezoeker, klant en leverancier. 

Droogloop overkapping
Zakelijke overkappingen, met als doel om droog heen en weer te kunnen lopen. 

Fietsoverkapping
Hoe een fietsberging eruit komt te zien, is per organisatie verschillend. Het aantal medewerkers per organisatie speelt hierin een grote rol. Tevens zijn er diverse systemen in omloop. 

Wasstraat overkapping
De licht doorlatende bedekking van de wasbox bestaat uit gehard veiligheidsglas. Dit zorgt voor een lange houdbaarheid. Doordat glas niet statisch is, trekt het geen vuil aan. Het gaat niet verweren en is dus in dezelfde staat terug te brengen. 

Rookruimte
Hoe een rookruimte eruit ziet, is natuurlijk per organisatie verschillend. Het aantal rokende medewerkers per organisatie speelt hierin een grote rol. Tevens zijn er diverse systemen in omloop. 

Losplaats overkapping
Verschillende constructies: duurzame constructies, licht doorlatende constructies, op maat gemaakt, enkelvoudig of meervoudig laden en lossen. Er zijn allerlei mogelijkheden. 

Betaalautomaat overkapping
Bij het betalen van de parkeerkosten is het prettig om in ieder geval droog te staan. 

Galerij-overkappingen
De galerij-overkappingen bieden een droge doortocht langs bijvoorbeeld winkels, kantoorpanden en horecagelegenheden.


Wet- en regelgeving

Sinds oktober 2010 is de wetgeving omtrent de bouwvergunningen gunstiger geworden. Het plaatsen van verschillende overkappingen wordt dus gemakkelijker gemaakt. De meeste overkappingen mogen zonder vergunning worden geplaatst en vallen vaak onder een licht-bouwvergunningsplicht. 

Bouwbesluit Artikel 4.62
Het eerste lid geeft de functionele eis voor stallingsruimten voor fietsen bij openbare gebouwen en bedrijfsgebouwen. Het beleid is erop gericht het gebruik van de fiets naar het werk te stimuleren, teneinde de automobiliteit terug te dringen. Om deze reden moet er vooral bij kantoren, fabrieken en werkplaatsen voldoende stallingruimte voor fietsen aanwezig zijn.  

Bouwbesluit Artikel 4.63
Dit artikel heeft tot doel te voorzien in de behoefte aan stallingsruimte voor fietsen en bromfietsen bij utiliteitsgebouwen. De stallingsruimte kan worden gerealiseerd in het gebouw, of, al dan niet overdekt in de open lucht. Met de hoogte-eis wordt beoogd dat de gebruiker van een overdekte fietsenstalling zich daarin op normale wijze kan bewegen zonder het hoofd te stoten.  

Bouwbesluit Artikel 4.64
De fietsenstalling mag om redenen van bruikbaarheid niet te ver afliggen van de toegang van de betrokken gebruiksfunctie. Daarom schrijft het artikel voor dat de stallingsruimte rechtstreeks bereikbaar moet zijn van het aansluitende terrein.  


Normering en keurmerken

 NEN 6093:1995 nl: Brandveiligheid van gebouwen – beoordelingsmethode van rook- en warmteafvoerinstallaties.  

NEN-EN 12101-2:2017 en: Installaties voor rook- en warmtebeheersing. Deel 2: natuurlijke rook- en warmteafvoerinstallaties.