Oplossingen

Risico-preventie d.m.v. elektrotechnische inspectie

Elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen dienen van goede kwaliteit te zijn en te voldoen aan wet- en regelgeving, denk daarbij aan een degelijke en (brand)veilige constructie.

Om op deze kwaliteit toe te zien, hebben het Bouwbesluit en de Arbowetgeving eisen aan veilige installaties en arbeidsmiddelen opgenomen. Middels een elektrotechnische inspectie kunt u toetsen of uw installaties en arbeidsmiddelen hieraan voldoen.

Ook de markt vraagt steeds meer om specialistische inspecties met als doel een veilige installatie en het voorkomen of beheersbaar maken van brandrisico’s en het risico op persoonlijk letsel. Denk daarbij aan periodieke of nieuwbouwinspecties conform NEN 1010 of NEN3140, maar ook SCIOS scope 10 inspecties voor brandrisico’s of SCIOS scope 12 inspecties van zonnepanelen installaties.

Met onze geruime (40 jaar!) ervaring in het uitvoeren van onafhankelijke inspecties bent u verzekerd van een onafhankelijke, kwalitatieve beoordeling waar u op kunt vertrouwen en bouwen.

Bovendien is TÜV Nederland geaccrediteerd door de RvA voor een viertal werkvelden (NEN 1010 eerste- en periodieke inspecties, NEN 3140 periodieke inspecties vaste installaties, inspecties van tijdelijke elektrische installaties op bouw- en sloopterreinen en SCIOS gecertificeerd voor de scopes 8, 9, 10 en 12).

Hiermee bent u verzekerd van een kwalitatief goede inspectie die voldoet aan de gevraagde maatstaven.

Een greep uit onze inspecties

 • NEN 1010 eerste- en periodieke inspecties*
 • NEN 3140 periodieke vaste installaties*
 • Tijdelijke elektrische installaties bouw- en sloopterreinen*
 • Elektrische arbeidsmiddelen/Scope 9
 • Bliksembeveiliging
 • Thermografie
 • Explosieveiligheid ATEX
 • Noodverlichting
 • Medische ruimten
 • Laadpalen
 • Scope 10/NTA 8220 Brandrisico’s
 • Scope 12 Zonnepanelen
 • Veiligheid van machines

* RvA geaccrediteerd voor inspecties onder scope I167

Meer informatie
Nieuwsbank banner