Oplossingen

Energieneutraal in 2035?

DVTadvies heeft energiescans uitgevoerd voor diverse gebouwen. Doelstelling energieneutraalOnze opdrachtgever heeft de volgende doelstelling opgesteld, namelijk: In 2035 willen z...

Comfortabel binnenklimaat &verspreiding COVID voorkomen

De laatste maanden is voornamelijk de ventilatie in relatie tot de gezondheid in het onderwijs aan bod gekomen, maar eigenlijk is het voor alle sectoren van belang om goed en voldoende te vent...

Duurzame primeur voor Nederland: kartonnen BHV-doos

deBesteEHBOdoos – totaalleverancier van BHV- en EHBO-artikelen - introduceert een primeur voor Nederland: de kartonnen BHV-doos. Het bedrijf wil hiermee het gebruik van plastic verminderen en ...

Monitoren van uw binnenklimaat

Een gezonde en veilige leef-, werk- en schoolomgeving is voor iedereen van groot belang. Door het Corona virus wordt dit belang duidelijk benadrukt. Werkgevers vragen zich af hoe personeel wee...

Groen onderhoudsabonnement

Het onderhouden van groen vergt veel kennis, middelen en mankracht. Wij hebben als grote landelijke hovenier alles in huis om de buitenruimte voor allerlei organisaties te onderhouden. Omdat i...

Cybersecurity voor Operationele Technologie: IEC 62443

Voor de Operationele Technologie (OT en IIOT) is de wereldwijd toegepaste norm IEC 62443 ontwikkeld. Het is een set normen die zich specifiek richt op de digitale weerbaarheid van bedri...

Liftkeuring; een wettelijke vereiste voor uw gebouw

Is er een lift aanwezig in uw gebouw? Dan wilt u er zeker van zijn dat deze optimaal werkt en veilig gebruikt kan worden. Met behulp van een liftkeuring controleert u of uw lift nog aa...

Risico-preventie d.m.v. elektrotechnische inspectie

Elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen dienen van goede kwaliteit te zijn en te voldoen aan wet- en regelgeving, denk daarbij aan een degelijke en (brand)veilige constructie. ...

Een frisse werkplek met decentrale ventilatie

Sinds de coronacrisis staat een goede ventilatie hoog op de agenda. Facilitair managers staan voor een enorme uitdaging, want ze moeten voor een goede luchtkwaliteit zorgen zonder onnodig ener...

Raamfolie verhoogt energielabel kantoorpand

Per 1 januari 2023 moet uw kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Voldoet uw gebouw niet aan deze eis, dan mag het niet meer als kantoor worden gebruikt. Nieuwe kantoorpanden zijn vaak ...

Oude kleding een nieuw leven geven

Duurzaamheid is diep geworteld in onze organisatie en onze bedrijfsvoering. Dit is terug te zien in onze inkopen van duurzame en gerecyclede materialen, duurzaam transport, het terugdringen va...

Nieuwe ruimtebesparende sifon voor wastafel

Voor badkamermeubels met een wastafel is de klassieke buisvormige sifon ongeschikt als stankafsluiter. Viega brengt met een ruimtebesparende sifon hiervoor een oplossing. Deze biedt niet allee...

Het belang van de focusruimte bij hybride werken

Het belang van de focusruimte bij hybride werken Voor de coronacrisis nam de populariteit van focusruimtes, bedoeld om ongestoord te kunnen werken of (video)bellen, op de werkvloer toe. Met...

De vijf voordelen van een digitale receptie

De top vijf voordelen van een digitale receptie Een digitale receptie is hot! Veel bedrijven en organisaties gebruiken een dergelijke oplossing om ontmoeten makkelijk te maken in hun organi...

Streven naar 100 % circulaire sportvloeren

Bij het streven naar de aanleg van 100% circulaire sportvloeren zijn de volgende uitgangspunten van belang: zuinig zijn op het milieu; continue nadenken over het verbeteren van processen met a...

Hybride vergaderen integreren in jouw bedrijf

Hybride vergaderingen, waarbij een deel van de deelnemers fysiek aanwezig zijn en een deel digitaal, komen steeds vaker voor. Om van dit soort vergaderingen een succes te maken, zijn er tal va...

Met innovatie de customer journey verbeteren

Innovation = key! Mensen willen zich continue blijven ontwikkelen en willen altijd innoveren. Ook in het dagelijkse leven. Vrijwel iedereen wil met de nieuwste schoenen, kleren en smartphone r...