Oplossingen

Monitoren van uw binnenklimaat

Een gezonde en veilige leef-, werk- en schoolomgeving is voor iedereen van groot belang. Door het Corona virus wordt dit belang duidelijk benadrukt. Werkgevers vragen zich af hoe personeel weer veilig en gezond op kantoor kan werken. Werknemers vragen zich af hoe hun werkomgeving er straks uitziet. Ouders, schooldirecteuren en leerkrachten willen weten hoe kinderen weer veilig onderwijs kunnen volgen.

Gebruikmakend van de momenteel beschikbare IoT (Internet of Things) technologie is het mogelijk om oplossingen te maken die op een overzichtelijke manier de condities van een gebouw of ruimtes in een gebouw kunnen meten, monitoren en presenteren.

De door Repsic IoT aangeboden oplossing van Ergosense bestaat uit sensoren die de temperatuur, de grootte van deeltjes in de lucht, de lichtsterkte, de luchtvochtigheid, de geluidssterkte, het CO2 niveau en de hoeveelheid TVOC’s in ruimtes meet en presenteert in een on-line dashboard.

Genoemde gegevens zijn noodzakelijk om gefundeeerde beslissingen te kunnen nemen die leiden tot een gezondere, een comfortabeler en een veiligere leef-, werk- of schoolomgevingen.

Repsic IoT helpt u samen met Ergosense:

  • Met het creëren van een veiligere en gezondere leef-, werk-, schoolomgeving
  • De door u benodigde ruimte beter te plannen
  • De productiviteit van uw medewerkers te vergroten

Wanneer u kiest voor de oplossing die Repsic IoT biedt dan worden de gemeten gegevens in uw ruimtes en gebouwen in een cloud based Solutions Hub overzichtelijk weergegeven. U heeft een grote mate van flexibiliteit waar het de inzet van de sensoren betreft, er is nagenoeg geen installatie nodig, de oplossing is volledig autonoom en vergt geen integratie met bestaande netwerken.

Meer informatie
Nieuwsbank banner