Oplossingen

Monitoren van bezettingsgraad

Hoe maken we een veilige terugkeer naar bijvoorbeeld kantoor, school en sportschool mogelijk? Een vraag die wereldwijd speelt bij  ondernemers en facility managers die uitdagingen ondervinden bij het beheren van gebouwen, werkomgevingen, gedragspatronen van werknemers en kantoormiddelen.

Om “het nieuwe werken” mogelijk te maken op een manier die zowel werknemers en werkgevers de juiste mate van flexibiliteit biedt, effectief is en tot een veilige en gezonde werkomgeving leidt, zijn betrouwbare gegevens nodig over de condities van de beschikbare ruimtes. Of het nu om werken, leren of sporten gaat veiligheid is essentieel.

Risico’s op infecties en de overlevingskansen van virussen kunnen worden verkleind door omgevingsfactoren in binnenruimtes in evenwicht te brengen. Repsic IoT biedt met de oplossing van Ergosense een systeem dat op een overzichtelijk manier de omgevingscondities en bezettingsgraad van gebouwen en ruimtes binnen gebouwen presenteert. Op basis van deze gegevens kunnen facility managers gefundeerde beslissingen nemen over inrichting en gebruik van de beschikbare ruimte.

U krijgt direct feedback over het effect die nieuwe of aangepaste ruimtelijke ontwerpen en ingrepen hebben op de kwaliteit van de binnenruimte. De meetwaarden van de slimme sensoren worden in een cloud based Solutions Hub overzichtelijk weergegeven. De Solutions Hub verzamelt dus alle meetgegevens en presenteert deze op een gebruikersvriendelijke en overzichtelijke manier in een dashboard. ​

Wanneer u kiest voor de oplossing die Repsic IoT biedt dan worden gegevens gemeten in uw ruimtes en gebouwen in een cloud based Solutions Hub overzichtelijk weergegeven. U heeft een grote mate van flexibiliteit waar het de inzet van de sensoren betreft, er is nagenoeg geen installatie nodig, de oplossing is volledig autonoom en vergt geen integratie met bestaande netwerken.

Wilt u meer informatie over het monitoren van uw binnenklimaat? Neem dan gerust contact met ons op.

Meer informatie
Nieuwsbank banner