Oplossingen

Een mooi advies, maar wat kunt u er nu echt mee?

Krijg niet alleen een rapport dat u moet hebben, maar een rapport dat u wilt hebben, nodig heeft en waar u wat mee kan.

Een herkenbare situatie?
Vanuit diverse invalshoeken worden allerlei soorten onderzoeken gedaan en adviezen gegeven. Dit volgt vaak uit wet- en regelgeving, maar ook vanuit een eigen doelstelling, ambitie of imago. Met name worden de ‘verplichte’ onderzoeken en registraties vaak gezien als lastig, duur, tijdrovend en daarna blijft de vraag: “wat heb ik er aan”.
Na het verplichte onderzoek ligt er een lijvig rapport met allemaal constateringen en mogelijk zelfs een pakket van voorgeschreven of voorgestelde verbetermaatregelen, waar alleen een expert wat mee kan. Dit is niet onze werkwijze.

Bij DVTadvies doen wij dit anders
De experts van DVTadvies komen allemaal uit de praktijk, en hebben jarenlange ervaring in het ‘vuile werk’. Dat maakt ons juist zo sterk. Niet enkel het toepassen van de theorie maar dit juist ook spiegelen aan de praktijk en de behoefte van onze klant. Dit is bepalend voor de pragmatische wijze waarop wij elke vraag aanpakken. We nemen u niet alleen mee in het gehele proces, maar nemen ook in de rapportage mee wat voor u belangrijk is. Daarmee krijgt u niet alleen een rapport wat u moet hebben, maar juist wat u wilt hebben, nodig heeft en waar u wat mee kan. Hiermee bereiken we dat u niet meer alleen kijkt naar wat het kost, maar juist gaat zien wat het u op gaat leveren. In onderstaande aanpak van een energiestudie ziet u een representatief voorbeeld van onze aanpak.

Wat is een energiestudie?
Wij voeren regelmatig uitgebreide energiestudies uit met als doel de rendabele en technisch haalbare energie-efficiënte maatregelen te identificeren. Dit doen wij zowel voor een gebied (bijv. industrieterrein, winkelcentrum of schoolcampus) of sector (industrie, zorg of onderwijs) alsook voor een enkel object of cluster van gebouwen. Bij deze energiestudies onderzoeken en beschrijven wij ten minste de processen, faciliteiten, gebouwen en energiehuishouding. Wij nemen altijd de energie- en kostenbesparing, investeringskosten, verwachte levensduur en de rendabelheid van een maatregel mee in ons onderzoek.

Deze onderzoeken leiden tot een energie uitvoeringsplan (energiebesparingsplan) voor de energiebesparende maatregelen. In het plan worden alle rendabele maatregelen (technieken en voorzieningen) aangegeven. Als er rendabele maatregelen zijn die niet kunnen worden uitgevoerd, dan wordt dat in het plan gemotiveerd. Ons doel is om hieruit de meest effectieve energiebesparende maatregelen te filteren en deze zo goed mogelijk af te stemmen op de doelstellingen en ambities van de opdrachtgever. Hiervoor worden diverse pakketten (varianten) van maatregelen naast elkaar gezet, waarbij de impact voor de opdrachtgever duidelijk wordt aangegeven, zowel financieel alsook met betrekking tot de bedrijfsvoering.

Meer informatie
Nieuwsbank banner