Kennis

De voorkomende oorzaken van legionella

Tijdens verschillende legionellapreventie inspecties komen veelal dezelfde oorzaken naar voren. Wij beschrijven in het kort wat een legionellapreventie inspectie is, op welke plaatsen de legionellabacteriën niet tot groei mogen leiden en tot slot de meest voorkomende oorzaken van legionella in de drinkwaterinstallatie van een gebouw.

Een legionellapreventie wordt in veel gevallen gestart met een legionellarisicoanalyse. De legionella preventieadviseur begint zijn opname na het leveringspunt van het drinkwaterbedrijf en hij controleert meestal het werk dat de installateur heeft opgeleverd of het onderhoud dat de installateur de laatste jaren heeft uitgevoerd.

Natuurlijk worden er onderdelen van het legionellabeheer meegenomen tijdens deze legionellarisicoanalyse, maar het gaat al snel over de keerkleppen en het spoelen. Terwijl het bij een legionellarisicoanalyse moet gaan over de juiste doorstroomsnelheid, constanten als omgevingstemperatuur en verblijftijd en gelijktijdigheid van gebruik van de tappunten.

Legionellapreventie op drie plaatsen
Legionellabacteriën zijn altijd aanwezig in het drinkwater. De kunst van legionellapreventie is ervoor te zorgen dat de legionellabacteriën niet tot groei leiden op drie plaatsen, namelijk;

1. in het distributiesysteem van het drinkwaterbedrijf
Voedingsstoffen voor bacteriën ontstaan in het distributienet als een aantal gebruikers afgekoppeld is of corrosie een grotere rol gaat spelen.

2. in de aansluitleiding van een gebouw
Tijdens de aanleg is er toezicht op de diepte van de drinkwaterleiding ten opzichte van de stadsverwarming en riolering. Maar bij een lekkage in een van de systemen wordt er onvoldoende gelet op invloed van warmte op de koude aansluitleiding voor het drinkwater.

3. in de drinkwaterinstallatie van een gebouw

Meest voorkomende oorzaken van normoverschrijdingen
Hieronder de meest voorkomende oorzaken van normoverschrijdingen legionella in drinkwaterinstallaties:

1. Defecte inbouwkeerklep in een thermostatisch mengtoestel

In alle thermostatische mengtoestellen zijn inbouwkeerkleppen aanwezig. Dit zijn de was- en douchemengkranen, onderbouw- en gewone mengventielen. Deze dienen na 10 jaar vervangen te worden, echter wordt dit vaak vergeten, waardoor deze defect kunnen raken.

2. Opwarming van koud water

Er zijn te veel voorbeelden van opwarming van koud water die iedereen inmiddels herkent. Een veel gemaakte fout is dan een spoeladvies te geven en dit te automatiseren. Spoelen is uitstel van executie! Op het moment dat het spoelen niet gebeurt, is het legionellaprobleem terug en veelal verergerd.

3. Omgevingstemperatuur
Om de omgevingstemperatuur constant te houden is een grote uitdaging, hierbij komen verschillende factoren kijken die soms niet binnen controle gehouden kunnen worden, zoals de luchttemperatuur.

4. Stilstaand water
Na een controle worden de dode leidingdelen verwijderd en de niet meer gebruikte tappunten afgekoppeld, want spoelen is immers uitstel van executie. Alleen wordt er vaak vergeten te controleren of de leidingdiameter nog wel past bij het gebruik van de installatie nu er tappunten afgekoppeld zijn.

5.Geen onderhoud
Vaak wordt er pas als er iemand ziek wordt door het gebruik van water uit een niet-beheerde drinkwaterinstallatie actie ondernomen, echter blijkt dan pas hoeveel schade er had kunnen worden voorkomen. Naast het leed dat iemand wordt aangedaan zijn er de technische en juridische kosten. Alles moet ineens wijken voor legionellapreventie en de normale bedrijfsvoering komt in gevaar.

Meer informatie
Nieuwsbank banner