Geen facilitair probleem of er is wel een oplossing voor

Met genoegen wordt uw productoplossing opgenomen in de Media Facilitair Journaal. Bij voldoende inhoudelijkheid plaatst de hoofdredactie deze zelfs door als kennisbijdrage.

Onderstaand kunt u aan de hand van een aantal vragen en antwoorden lezen hoe een en ander in zijn werk gaat. Zo uw vraag en/of antwoord er niet bijstaan, neem dan gerust contact op.

Peter J. Latjes,

ln.laanruojriatilicaf@revegtiU


Wat is een oplossing?
Op het gebied van facilitair management en/of gebouwbeheer bestaan nauwelijks diensten en/of producten, die niet ergens een oplossing voor zijn; en nauwelijks een oplossing of er ligt ergens wel een probleem aan ten grondslag. In de rubriek Oplossingen staan zowel de oplossingen als de problemen centraal. De invalshoek van een oplossing is daarom tweeledig. Door eerst het probleem te benoemen, waarvoor de oplossing is bedoeld, komen zowel het probleem als de oplossing optimaal aan bod. Door de oplossing vanuit het probleem te benaderen, gaan de lezende, facilitair verantwoordelijken veel eerder de waarde van een oplossing onderkennen en herkennen. Zo maken zij tegelijkertijd kennis met zowel een probleem in hun organisatie als de beschikbare oplossing om dat op te lossen. Waarmee zowel de facilitair verantwoordelijke als de toeleverancier het beste zijn geholpen. Wie weet, is dat wel de aanzet tot een langdurige relatie.

Oplossingen uitsluitend aan te leveren via de Nieuwsbank
Oplossingen zijn uitsluitend aan te leveren via de Nieuwsbank. Zodat de oplossingsbijdrage meteen digitaal verwerkt kan worden. Dat geeft de minste kans op fouten, leidt tot de snelste verwerking en biedt alle gewenste communicatiemogelijkheden. Alleen op basis daarvan kan de uitgever voor iedere oplossingsbijdrage een snelle plaatsing en kosteloze publicatie garanderen.

Waarom het aantrekkelijk is om een oplossingsbijdrage aan te leveren

  • Aangeleverde bijdragen voor de rubriek Oplossingen, die voldoen aan de gewenste aanlevervoorwaarden, worden altijd gepubliceerd.
  • Iedere oplossing wordt opgenomen in het dossier waaronder het valt.
  • Publicatie van oplossingen is kosteloos en onbeperkt. Alleen voor een communicatietoevoeging dient te worden betaald.

Waar aangeleverde kennisbijdragen aan voldoen

  • De omvang bedraagt minimaal 1.000 lettertekens, incl. spaties. De omvang van een oplossing is onbeperkt. De redactie kort deze wel in bij een te grote omvang of als de tekst niet relevant genoeg is.
  • In de eerste 500 lettertekens van de bijdrage komen geen verwijzingen voor naar het bedrijf, product, dienst of andere commerciële verwijzingen.
  • De inhoud heeft voldoende nieuwswaarde om interessant te zijn voor de meer dan 65.000 facilitair verantwoordelijken en gebouwbeheerders naar wie de oplossingsbijdrage wordt gestuurd.
  • In de tekst zijn géén digitale linken opgenomen, die verwijzen naar een andere webpagina.
  • Er is minimaal één toepasselijke, rechtenvrije illustratie bijgeleverd, die bijdraagt aan een beter begrip van de inhoud van een oplossingsbijdrage.

Hoe de redactie met aangeleverde oplossingsbijdragen omgaat
In beginsel wijzigt de hoofdredactie niets aan aangeleverde bijdragen. Uitgezonderd stijl- en taalfouten, onleesbaarheid, ongewenste toevoegingen als digitale doorverwijzingen, oproepen tot meer informatie, aparte vermeldingen van website, onnodige product- en/of bedrijfsnamen, onjuistheden, etc. In die gevallen past de hoofdredactie dan de aangeleverde oplossingsbijdrage aan, zonder afbreuk te doen aan de inhoud..

De publicatie van aangeleverde oplossingsbijdragen
Van iedere aangeleverde en goedgekeurde oplossingsbijdrage stelt de redactie een kort bericht samen, dat hij in de rubriek Oplossingen plaatst. Ieder bericht bestaat uit een illustratie met de vermelding van het dossier, waaronder het bericht valt, de publicatiedatum, een korte introductie en een verwijzing naar de oplossingsbijdrage onder de functie Lees meer.
Na doorklikken (Lees meer) ziet de lezer de kop van de bijdrage, illustratie(s), eventueel naam en organisatie van de persoon die de bijdrage heeft aangeleverd,  tekstbijdrage en publicatiedatum. Iedere bijdrage wordt afgesloten met de verwijzing Meer informatie, die door verwijst naar de webpagina van de aangeleverde URL.
Eenmaal als bericht geplaatst, blijft de oplossingsbijdrage ongewijzigd en voor onbepaalde tijd op de website staan. Lezen van oplossingsbijdrage is altijd mogelijk via het bericht in de rubriek Oplossingen of via de URL van iedere oplossingsbijdrage in de browser. Na verloop van tijd kunnen alleen nog abonnees oplossingsbijdragen via het bericht op de website lezen.