Oplossingen

Geen facilitair probleem of er is wel een oplossing voor

Met genoegen wordt uw productoplossing opgenomen in de Media Facilitair Journaal. Bij voldoende inhoudelijkheid plaatst de hoofdredactie deze zelfs door als kennisbijdrage.

Onderstaand kunt u aan de hand van een aantal vragen en antwoorden lezen hoe een en ander in zijn werk gaat. Zo uw vraag en/of antwoord er niet bijstaan, neem dan gerust contact op.

Peter J. Latjes,

ln.laanruojriatilicaf@revegtiU


Wat is een productoplossing? 
Op het gebied van facilitair management en/of gebouwbeheer bestaan nauwelijks diensten en/of producten, die niet ergens een oplossing voor zijn; en nauwelijks een oplossing of er ligt wel ergens een probleem aan ten grondslag. In de rubriek Oplossingen staan zowel de oplossingen als de problemen voorop. De invalshoek van een productoplossing is daarom tweeledig. Door eerst het probleem te benoemen, waarvoor de oplossing is bedoeld, komen zowel het probleem als de oplossing optimaal aan bod. Door de oplossing vanuit het probleem te benaderen, gaan de lezende facilitair verantwoordelijken veel eerder de waarde van uw oplossing onderkennen en herkennen. Zo maken zij tegelijkertijd kennis met zowel een probleem in hun organisatie als de beschikbare oplossing om dat op te lossen. Waarmee zowel de facilitair verantwoordelijke als de toeleverancier het beste zijn geholpen.

Wat is de beste aanlevering van een productoplossing?
Voorzie uw productoplossing bij voorkeur van een prikkelende kop, een toepasselijke foto, een URL waar de lezers meer informatie kunnen lezen en de naam van de auteur. En houdt daarbij in ogenschouw:

  • Beperk de kop zoveel mogelijk tot de essentie van uw boodschap.
  • De foto mag geen verwijzing hebben naar bedrijfsnaam, website, oproep of andere toevoegingen aan de afbeelding.
  • Uitsluitend productoplossingen die via de Nieuwsbank zijn aangeleverd gestuurd, worden opgenomen.


Hoe gaat de redactie met aangeleverde productoplossingen om?
In beginsel wijzigt de redactie niets aan een productoplossing. Wel kijkt de redactie deze eerst na op stijl- en taalfouten, onleesbaarheid, ongewenste toevoegingen als digitale doorverwijzingen, oproepen tot meer informatie, aparte vermeldingen van website, onnodige product- en/of bedrijfsnamen, etc. In die gevallen past de redactie de aangeleverde productoplossing aan.

De omvang van een productoplossing is onbeperkt. De redactie kort deze wel in bij een te grote omvang of als de tekst niet relevant genoeg is.

Hoe is de publicatie van productoplossingen opgebouwd?
De opbouw van een productoplossing is als volgt: van iedere aangeleverde bijdrage stelt de redactie een kort bericht samen, dat op de homepage van de rubriek Oplossing wordt geplaatst. Zo’n bericht bestaat uit een foto met de vermelding van het dossier, waaronder het bericht valt, de publicatiedatum, een korte introductie en een verwijzing naar de productoplossing onder de functie Lees meer.

Na doorklikken (Lees meer) ziet de lezer de kop van de bijdrage, de foto, eventueel naam en organisatie van de persoon die de bijdrage heeft aangeleverd,  tekstbijdrage en publicatiedatum. Iedere productoplossing wordt afgesloten met de verwijzing Meer informatie, die door verwijst naar de aangeleverde URL. Onder iedere productoplossing staan de vorige en volgende productoplossing aangegeven.

Zodra de hoofdredactie een productoplossing van voldoende inhoudelijke waarde en lengte acht, zal deze ook Kennisbijdrage geplaatst worden in de rubriek Kennis en als zodanig worden gecommuniceerd. Zie verder Kennisbijdragen.

Wat gebeurt er met productoplossingen ná publicatie?
Nadat het bericht over een productoplossing is geplaatst, blijft deze ongewijzigd en voor onbepaalde tijd op de website staan. Wel is lezen van productoplossingen alleen mogelijk via het bericht of via de URL in de browser.

Na verloop van tijd kunnen productoplossingen alleen nog door ingelogde lezers ingezien worden.

Wat zijn de voorwaarden voor publicatie van productoplossingen?

  • Publicatie van productoplossingen is kosteloos. Alleen een communicatie-abonnement voor een productoplossing is betaald.
  • De redactie publiceert van iedere organisatie slechts één bericht per kalendermaand. Als in één kalendermaand meerdere bijdragen worden aangeleverd, zal alleen de eerste aangeleverde bijdrage worden geplaatst.


Waaruit bestaat de doelgroep?
De doelgroep van de website bestaat uit de verantwoordelijken op het gebied van facilitair management en/of gebouwbeheer. Van hen hebben er zich ruim 65.000 professionals geregistreerd.

Productoplossingen uitsluitend aan te leveren via de Nieuwsbank
Productoplossingen zijn uitsluitend aan te leveren via de Nieuwsbank. Zodat de productoplossing meteen digitaal verwerkt kan worden. Dat geeft de minste kans op fouten, leidt tot de snelste verwerking en biedt alle gewenste communicatiemogelijkheden. Alleen op basis daarvan kan de uitgever voor iedere productoplossing een snelle plaatsing en kosteloze publicatie garanderen.