Op 1,5 meter

Voer ook een temperatuurcheck uit

Bericht Voer ook een temperatuurcheck uit

Toch veiliger kunnen werken en samenzijn in deze tijd? Met een self-service temperatuur check biedt u uw medewerkers, bezoekers of klanten de mogelijkheid om zelf zijn/haar lichaamstemperatuur te controleren zonder dat er een andere persoon bij betrokken is.

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft onderzocht welke verschijnselen het meest voorkomen bij patiënten die zijn besmet met het coronavirus. Hieruit blijkt dat 87,9 % van de Coronapatiënten symptomen van koorts heeft. Het advies van de overheid is dan ook, bij koorts blijft thuis.

Gelukkig komt de economie weer langzaam op gang. De getroffen maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het COVID 19 virus worden gefaseerd opgeheven. Dat betekent natuurlijk dat het aantal mensen op tal van locaties weer toeneemt.

Toch veiliger kunnen werken en samenzijn in deze tijd?

Met de self-service TemperatuurCheck biedt u uw medewerkers, bezoekers of klanten de mogelijkheid om zelf zijn/haar lichaamstemperatuur te controleren zonder dat er een andere persoon bij betrokken is. Privacy is gegarandeerd want er kijkt niemand mee en er wordt geen data opgeslagen.

Hoe werkt het?

Een infrarood warmtesysteem stelt binnen 2 seconden de lichaamstemperatuur vast van de persoon die ervoor staat. De gemeten temperatuur verschijnt op het display. Kleurt de TemperatuurCheck groen, dan geen enkel probleem. Rood betekent verhoging of koorts (temperatuur instelbaar).

Plug-and-play

De gebruikersvriendelijke TemperatuurCheck wordt standaard geleverd met een wandsteun en is met de stekker in het stopcontact direct te gebruiken.

AVG

Dit zegt de Autoriteit Persoonsgegevens over het checken van temperatuur bij medewerkers en bezoekers:

Gaat het alleen om het aflezen van de temperatuur, dus zonder (de bedoeling om) deze meetgegevens te bewaren? Dan valt dat aflezen op zichzelf niet onder de bescherming van de AVG. En dus ook niet onder het toezicht van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Zo valt het niet onder de AVG als u uw werknemers, bezoekers of klanten enkel de gelegenheid geeft om hun eigen temperatuur te meten.

Voor meer informatie over TemperatuurCheck kan contact worden opgenomen met DigFlexReclame: 0348-203021 of bel rechtstreeks naar onze adviseur  René Smitz , telefoonnummer  06-23459017.www.temperatuurcheck.com

Nieuwsbank banner