Op 1,5 meter

Is de BHV Covid-19 bestendig?

Bericht Is de BHV Covid-19 bestendig?

Het wordt weer drukker op het werk. En met meer mensen op locatie neemt ook de kans op een ongeval toe. Dus wat betekent het risico op besmetting met COVID-19 voor de BHV? Hoe verleen je überhaupt hulp terwijl je 1,5 meter afstand moet houden? Zijn er tips of regels voor reanimatie?

BHV opleiding

In de BHV opleiding en procedures is standaard aandacht voor besmettelijke ziekten en de gevaren van overdracht hiervan. Iets wat in de praktijk nog wel eens vergeten wordt: draag handschoentjes.

De meeste opleiders hebben trainingen op locatie sinds 2 juni hervat. De cursussen zijn hierbij ingericht conform het protocol van de Branchevereniging Bedrijfshulpverlening Nederland (BVBN). Juist omdat BHV incidenten beperkt zijn, is opleiding dé manier voor BHV-ers om ervaring op te doen. 

Reanimatie hulpverlening

De Nederlandse Reanimatie Raad heeft een advies uitgebracht over COVID-19 en reanimatie. De hoofdpunten van dit advies zijn:

 • BHV’ers in de risico-groep voeren geen reanimaties uit. 
 • Er zijn maximaal twee BHV-ers bij het slachtoffer.
 • Draag oogbescherming en nitril handschoenen.
 • Voer de chin-lift uit. Plaats je oor voorbij de kruin van slachtoffer en niet boven de mond. Kijk gedurende 10 seconden naar de borst voor beweging. Je kijkt alleen en luistert en voelt niet.
 • Reanimatie bestaat enkel uit borstcompressies, beadem niet.
 • AED gebruiken en elke 2 minuten wisselen blijft.
 • Desinfecteer je handen polsen na de reanimatie.

Let op! Als je zeker weet dat het slachtoffer COVID-19 heeft of een sterke verdenking hebt, gebruik dan alleen de AED. Pas geen beademing én geen borstcompressie toe!

Overige bedrijfshulpverlening

 • Zorg dat zo min mogeijk BHV-ers in contact komen met het slachtoffer
 • Bewaar 1,5 meter afstand ten opzichte van andere personen. Stuur mensen weg die geen rol spelen in de hulpverlening.
 • Stroop de mouwen op en draag handschoenen.
 • Was of desinfecteer je handen na de hulpverlening.

Beschikbaarheid van BHV-ers

Flexibel werken heeft door Corona een nieuwe impuls gekregen. Dit heeft grote gevolgen voor het aantal mensen dat op hetzelfde moment op locatie van de organisatie werkt. Historische Informatie over bezetting en beschikbare BHV-ers is verouderd. Volg de ontwikkeling van de bezetting en stem het aantal beschikbare BHV-ers hier op af.

Instructie tijdens BHV oproep

Standaard bestaat een alarm uit een korte beschrijving van het incident en een locatie. De alarmering kan echter ook gebruikt worden om een instructie mee te sturen. Zo kan de BHV-er herinnerd worden aan een bepaalde Corona maatregel. Bijvoorbeeld om bij een reanimatie geen mondbeademing toe te passen.

Meer tips voor BHV tijdens Corona

Ook nu blijft een werkgever verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving en voldoende beschikbare BHV-ers. Tegelijkertijd kan deze nieuwe situatie voor uitdagingen zorgen. Het NIBHV geeft een aantal handige tips voor BHV tijdens Corona bij lagere beschikbaarheid van BHV-ers. Met duidelijke afspraken en communicatie zorg je ervoor dat de werkomgeving veilig blijft.

 • Informeer collega’s over hun rol in een noodsituatie. Doe een beroep op hun zelfredzaamheid en vraag om extra hulp en alertheid.
  • Spreek bij een beperkte bezetting met aanwezige medewerkers af dat zij bij de start van hun werkzaamheden afspraken maken over de taakverdeling in een noodsituatie.
  • Niet-bhv’ers kunnen, als de bhv dat niet kan, worden ingezet voor het alarmeren, ontruimen en het opvangen van de hulpverleningsdiensten. Zorg voor een gerichte instructie en maak duidelijke afspraken: hoe kan er gealarmeerd worden? Wie alarmeert wie? Hoe controleer je of de groep compleet is op de verzamelplaats? Wie vangt de hulpdiensten op?
 • Neem aangepaste procedures en werkwijzen zoveel mogelijk persoonlijk met elkaar door, zo nodig online.
 • Communiceer dezelfde boodschap via verschillende kanalen: stem dit met elkaar af.
 • Als wordt afgeweken van de normale bhv-organisatie, stem dan met elkaar af wie verantwoordelijk is voor het bewaken van de bhv-bezetting.
 • Soms is samenwerking mogelijk met de bhv en medewerkers van buurbedrijven/gebouwen. Zorg voor een overzicht met noodnummers en namen en een overzicht van de afspraken.
 • Als er een aangepaste procedure is voor noodsituaties: hang posters op met informatie over wat te doen bij noodsituaties, op voor iedereen toegankelijke plekken. In ieder geval op de plekken waar de vluchtplattegronden hangen.

Nieuwsbank banner