Op 1,5 meter

Hoe meet je of de medewerker koortsvrij is?

Bericht Hoe meet je of de medewerker koortsvrij is?

Het meten van de lichaamstemperatuur kan een goed middel zijn om de veiligheid en gezondheid van werknemers en bezoekers te monitoren. Onafhankelijk van de positie wordt binnen een afstand van 6 meter continue de juiste temperatuur gemeten.

Made in Nederland: AVG-proof koortsdetectiesysteem

Het meten van de lichaamstemperatuur kan een goed middel zijn om de veiligheid en gezondheid

van werknemers en bezoekers te monitoren. Daarom ontwikkelde Pedak meettechniek samen met

haar partners een infrarood lichaamstemperatuurmeting conform de AVG-eisen, die ingezet wordt

bij toegangscontroles. Daarmee kunnen mensen snel en veilig getest worden, zonder dat hun

privacy in het geding komt. De eerste twee systemen zijn al geleverd.

“In deze onzekere tijd is het fijn als je keuzes kunt maken op basis van betrouwbare meetgegevens.

Door een lichaamstemperatuurmeting weet je hoe het met jezelf gesteld is én kun je ervan uitgaan

dat de mensen in je omgeving ook koortsvrij zijn. Dat geeft je een veilig gevoel om je tussen andere

mensen te begeven”, vertelt Roland Vossen, directeur-eigenaar van Pedak meettechniek uit

Heythuysen. “Het probleem bij veel camerasystemen, zeker als ze van Aziatische makelij zijn, is dat je

niet weet wat er met je meetgegevens gebeurt. De gebruikelijke camerasystemen hebben namelijk

allemaal een online verbinding. Ons systeem heeft dat nadeel niet, het heeft ook een hogere

nauwkeurigheid. Het is een puur Nederlands product met een Duitse infrarood camera. Er is geen

verbinding met het internet en gegevens worden niet geregistreerd. Ook is er geen sprake van

persoonsherkenning omdat er geen normale beeldcamera in de infraroodcamera zit.”

AVG-proof individuele koortsdetectie

Als expert op het gebied van meettechniek verbaasde Roland zich over wat hij in de media zag wat

betreft het meten van temperatuur bij toegangscontroles. Roland: “De metingen die ik zag, zijn vaak

onbetrouwbaar of ze voldoen niet aan de geldende privacyregels. Met de kennis die wij in huis

hebben, wilde ik een AVG-proof oplossing ontwikkelen die mensen van betrouwbare informatie

voorziet, zonder dat hun privacy in het geding komt. De meting gebeurt volledig automatisch

wanneer je voor de sensor gaat staan. Je krijgt je eigen gegevens te zien; deze worden niet

opgeslagen of doorgestuurd. Hiermee is de meting volledig anoniem en contactloos. Door de hoge

meetsnelheid van 1 seconde is de doorloopsnelheid optimaal.”

Koortsdetectie, ook voor groepen in combinatie met toegangssystemen

De koortsdetectiesystemen van Pedak meten de lichaamstemperatuur tot op 0,2 graad nauwkeurig.

Dankzij de hoge resolutie en algoritmes meet de infraroodcamera steeds de juiste temperatuur op

het warmste punt van het lichaam. Daardoor levert de meting niet zoals bij de meeste systemen de

oppervlakte temperatuur op, maar de werkelijke lichaamstemperatuur.

Voor toepassingen op vliegvelden, onderwijsinstellingen, theaters, festivals en andere plaatsen waar

veel mensen bij elkaar komen is het koortsdetectiesysteem optioneel te koppelen aan een

toegangssysteem, zoals een poortje of een deur. Bij een afwijkende temperatuur kan bijvoorbeeld

automatisch de toegang geweigerd worden. Het systeem is geschikt voor groepen door de unieke

afstandsonafhankelijke meting. Onafhankelijk van de positie wordt binnen een afstand van 6 meter

continue de juiste temperatuur gemeten.

Gebruiksvriendelijk technisch hulpmiddel

Inmiddels wordt de Nederlandse oplossing in twee industriële bedrijven gebruikt. Het is een

gebruiksvriendelijk technisch hulpmiddel dat mensen op een efficiënte manier in staat stelt hun

eigen verantwoordelijkheid te nemen en zo bij te dragen aan de veiligheid en gezondheid van henzelf

en die van hun omgeving.”

Noot voor de redactie: neem voor meer informatie naar aanleiding van dit persbericht contact op met Roland Vossen, directeur-eigenaar Pedak meettechniek.

Nieuwsbank banner