Op 1,5 meter

Een gezonde werkplek, extra ventileren

Bericht Een gezonde werkplek, extra ventileren

Extra ventilatie is nodig om de ruimte te voorzien van voldoende schone lucht. Door continue te ventileren met schone verse buitenlucht, wordt de binnenlucht snel afgevoerd en is de kans op besmetting vele malen kleiner. Ramen en deuren vaker openzetten draagt hieraan ook bij.

We zijn met z’n allen in een andere tijd aangekomen. Een anderhalvemetersamenleving waarin we moeten leren leven met het virus. In iedere sector worden aanpassingen gedaan zodat we veilig kunnen leven, werken en recreëren. Veel aanpassingen liggen in gedragsregels en voorzieningen die afstand en hygiëne waarborgen. Hygiëne gaat hierbij verder dan een keer extra schoonmaken, hygiëne gaat ook over gezonde en schone lucht.

Discussie over verspreiding via de lucht

In hoeverre het Coronavirus via de lucht verspreidt, wordt bediscussieerd door deskundigen. Er wordt inmiddels veel onderzoek gedaan, maar een eenduidig antwoord is er nog niet. Wel kunnen we stellen dat ruimtes die weinig geventileerd worden, langer vervuilde lucht vasthouden ten opzichte van ruimtes die continue gevuld worden met frisse buitenlucht.

Slechte ventilatie ten opzichte van goede ventilatie

Uit onderzoek blijkt dat in een slecht geventileerde ruimte miniscule druppeltjes vocht (van 5 micron – of te wel duizendste millimeter) tot wel 9 minuten in de ruimte blijven hangen. Dit ten opzichte van een goed geventileerde ruimte, waar een hoeveelheid van dezelfde druppeltjes na 30 seconden al gehalveerd is. In hoeverre de miniscule druppeltjes het actieve virus overbrengen, dat staat nog ter discussie. De wetenschappelijke studies hiernaar zijn er simpelweg nog niet.

Extra ventileren zorgt voor schonere binnenlucht

En juist omdat we enerzijds weten dat aanvoer van frisse lucht zorgt voor een kleinere kans op een besmetting (al dan niet van Corona), moeten we voorzorgsmaatregelen nemen die de eventuele verspreiding via lucht tegen gaan. Hoe? Door extra te ventileren; door veel meer te ventileren dan het in pre-Coronatijd nodig was.

Extra ventilatie is nodig om de ruimte te voorzien van voldoende schone lucht. Door continue te ventileren met schone verse buitenlucht, wordt de binnenlucht snel afgevoerd en is de kans op besmetting vele malen kleiner.

Aanpassingen aan systemen of gewoon een raampje open zetten

Belangrijk is dus om te zorgen dat er extra geventileerd wordt, dit kan met de mechanische klimaatbeheersing of door simpelweg vaker en meer ramen open te zetten. Bij mechanische installatie dient u dit als facilitair beheerder te doen of contact op te nemen met uw partner voor het binnenklimaat. Voor de klanten van Klimaatgroep Holland kon dit op afstand geregeld worden en is de ventilatiegrens van de klimaatsystemen aangepast. Zo wordt er voldoende geventileerd en wel zo prettig dat dit door het beheer op afstand zonder enig fysiek contact en extra kosten gerealiseerd is.

Extra ventilatie kan natuurlijk ook gerealiseerd worden door simpelweg vaker de ramen en deuren open te zetten. Sowieso voor en na gebruik van ruimtes, maar eigenlijk ook tijdens gebruik – vooral wanneer er meerdere uren aan één in de ruimte wordt verbleven.

Zorg er dus voor dat er op een manier meer geventileerd wordt, zo neemt u het zekere voor het onzekere, en realiseert u een gezonde omgeving voor uw klanten en medewerkers. Meer weten over hoe het binnenklimaat kan bijdragen een een gezonde werkplek? Neem dan contact op met Klimaatgroep Holland: www.klimaatgroepholland.nl

Nieuwsbank banner