Ons uitgangspunt: ieder zijn deel

De uitgever van de Media Facilitair Journaal, bestaande uit deze website, het tijdschrift Facilitair Journaal, de digitale nieuwsbrieven en het jaarlijkse oriëntaties-evenement, streeft voor zijn media naar een (financieel) gezonde basis. Daarmee alle betrokken partijen – de facilitaire aanbieders van kennis/informatie, de lezers en bezoekers van de verschillende onderdelen én de uitgever – ieder hun deel krijgen:

Voor de organisaties, die hun kennis en informatie plaatsen, is dat de gewenste aandacht en belangstelling;
Voor de bezoekers is dat de gewenste informatie, kennis en communicatiemogelijkheden;
Voor de uitgever is dat voldoende inkomsten om de media Facilitair Journaal te kunnen onderhouden, verbeteren en een beloning voor zijn inspanningen.

Hoe werkt het?
Facilitaire aanbieders die iets willen laten weten, met de doelgroepen in contact willen komen of hun kennis willen delen, kunnen hun digitale bijdragen gratis aanleveren. Deze bijdragen zullen dan 24 uur zichtbaar zijn op de Media Facilitair Journaal. Indien zij voor hun bijdrage naast publicatie ook communicatie wensen, dienen zij voor het gebruik van de Media Facilitair Journaal een financiële vergoeding te betalen. In deze kolom Zakelijk staan de verschillende mogelijkheden.

Professionele verantwoordelijken, die op enig moment gebruik maken van de Media Facilitair Journaal zijn te onderscheiden in 3 groepen: anonymi, geregistreerden en de abonnees.

Anonymi kunnen op de website niet meer dan de aankondigingen van bijdragen lezen; zijn niet toegelaten tot het evenement en ontvangen geen nieuwsbrieven.

Geregistreerden kunnen kosteloos en beperkt de bijdragen lezen, zijn welkom op het evenement en ontvangen de nieuwsbrieven.

Abonnees betalen jaarlijks € 200,- en zijn onze deelgenoten. Zij maken onbeperkt gebruik van alle mogelijkheden van de website, zoals onbeperkt toegang tot alle bijdragen; ontvangen zowel het schriftelijke als digitale Facilitair Journaal; worden op het jaarlijkse oriëntaties-evenement als vip ontvangen en krijgen de digitale nieuwsbrieven toegestuurd.