Verminder energiegebruik met geautomatiseerde data-analyse

De wereld om ons heen verandert in rap tempo en wordt steeds complexer. De temperatuur stijgt en de CO2-uitoot moet drastisch naar beneden. Huurders en gebouwgebruikers stellen steeds hogere eisen aan comfort, en een gezond binnenklimaat is belangrijker dan ooit. En dat alles terwijl tegelijkertijd bedrijfsprocessen steeds sneller, beter en flexibeler ingericht moeten zijn. De welbekende spagaat tussen people, planet en profit dus.

Om balans te vinden tussen die drie, is het belangrijk om in realtime te weten wat er in een gebouw gebeurt. CimPro biedt met SkySpark een open, eenvoudig te integreren en gebruiksvriendelijk IoT-platform om juist die gebouwprestaties grondig te analyseren. Zo verzamelt, visualiseert en analyseert het automatisch gegevens van besturingssystemen, meters, sensoren en andere slimme apparaten. De software transformeert de data vervolgens naar betrouwbare, bruikbare informatie.

Achterliggende oorzaken in kaart brengen

Groot voordeel van het systeem is, dat het niet alleen aangeeft wat er fout gaat, maar ook wanneer, wat het heeft gekost en wat de oorzaak is. Een te hoge ruimtetemperatuur bijvoorbeeld, maar ook een teveel verbruik van energie door gelijktijdige koeling en verwarming. Zodoende stelt de software gebruikers in staat om fouten vroegtijdig te detecteren, en verschillen, trends, afwijkingen en kansen snel te identificeren. Zo kunnen operationele verbeteringen razendsnel doorgevoerd worden, met forse energiebesparingen tot gevolg.

In een gezond gebouw zijn de mensen 10-15% productiever en ligt het ziekteverzuim circa 1,5-2,5% lager

Een gezond binnenklimaat, een prettige werkomgeving

Het IoT-platform heeft echter niet alleen voordelen voor een vermindering van het energiegebruik, maar ook voor het creëren van een prettige en gezonde werkomgeving. En hoe cliché het ook klinkt, ook dat begint met meten. Door meerdere databronnen aan elkaar te koppelen, kun je de prestaties van de werkplek namelijk inzichtelijk maken.

Het binnenklimaat bijvoorbeeld, met onder andere parameters als temperatuur, CO2 en luchtvochtigheid. Maar ook de bezettingsgraad van een ruimte en de eerdergenoemde energiedata. Al die data samen geven een compleet beeld van het werkklimaat en de mogelijkheid om het binnenklimaat snel bij te sturen door bijvoorbeeld de ramen open te zetten of extra te verwarmen of te koelen. En dat heeft dan weer een substantiële invloed op de gezondheid, het welbevinden en de productiviteit van gebouwgebruikers.

Goed voor people, planet & profit

Het platform biedt kortom kansen. Kansen om op relatief korte termijn de werkomgeving te verbeteren, de productiviteit te verhogen en het ziekteverzuim te reduceren. Maar ook om het energieverbruik drastisch terug te dringen, te voldoen aan de geldende duurzaamheidseisen en de eerste stappen te zetten op weg naar het noodzakelijke energielabel A en het felbegeerde BREEAM-certificaat. En dat alles met als bijkomend voordeel dat interne processen sneller, beter en soepeler verlopen, zodat niet alleen het milieu en medewerkers erbij gebaat zijn, maar ook de winst- en verliesrekening.