Slimme LED-armatuur kan veel meer dan verlichten

Door het toevoegen van sensoren aan een LED-verlichtingsarmatuur kan veel meer worden bereikt dan alleen het licht aan- en uitschakelen of dimmen. Je kunt er bijvoorbeeld de bezettingsgraad mee meten.

De Avaline is een lineair LED-verlichtingsarmatuur met de mogelijkheid om elk gewenst type smart-sensor in te bouwen, zodat dit armatuur een onderdeel wordt van de slimme gebouwen van de toekomst. Alle armaturen kunnen aan elkaar ge-linked worden zodat de armaturen centraal aangestuurd kunnen worden. Een stap verder is dat de armaturen gebruikt kunnen worden om aanwezigheid en bezetting te meten, zodat bepaald kan worden hoe mensen door een gebouw lopen en hoe intensief ruimten worden gebruikt. Daarnaast kunnen sensoren de temperatuur en luchtkwaliteit detecteren en zodoende het klimaat en ventilatie aansturen. Al deze mogelijkheden zijn te integreren in het armatuur. Het armatuur levert op zich al een energiebesparing van 65% op ten opzicht van bestaande armaturen met fluorescentie lampen.