Safety Analyse Card Tool

Een geblokkeerde nooduitgang, een opgekrulde deurmat, een olielekkage of beveiligingen die van machines gehaald zijn omdat het zo lekker snel werkt, zijn allemaal voorbeelden van onveilige situaties die kunnen leiden tot uitval van personeel, omzetverlies, reputatieschade of milieuschade. Daarnaast kunnen deze situaties leiden tot hoge boetes.

Het spreek voor zich dat het vastleggen van incidenten en het opvolgen van directe en aanvullende maatregelen belangrijk is. Dit om incidenten in de toekomst te voorkomen en aan te tonen dat u als bedrijf de veiligheid van uw personeel serieus neemt. De Safety Analyse Card Tool is beschikbaar voor bedrijven zodat meldingen kunnen worden geadministreerd. Op basis van een aantal factoren wordt de risicoklasse vastgesteld en wordt er bepaald welke directe en/of aanvullende maatregelen getroffen moeten worden.

Tot voorheen gebeurde dit op papier en eventueel in Excel. Met de komst van de Tool wordt het registreren van incidenten en het opvolgen van de directe en aanvullende maatregelen een stuk gemakkelijker, veel beter beheersbaar en aantoonbaar. Op basis van managementinformatie uit het systeem wordt duidelijk waar de aandacht op het gebied veiligheid van het personeel moet liggen. Elke medewerker kan via z’n mobiele telefoon of pc een melding maken van een gevaarlijke arbo situatie, een arbo- of milieu incident. Na een melding stuurt het systeem automatisch een E-mail bericht naar de HSE manager en de betreffende teamleider.

Na melding van een incident is in een duidelijk overzicht te zien welke meldingen er geweest zijn, wat de status van het incident is en welke directe en/of aanvullende maatregelen er genomen zijn of nog open staan. Tijdens de dagelijkse veiligheidsmeeting/ stand-up meeting kunnen de actiepunten besproken worden. Op een eenvoudige manier kunnen filters op bijvoorbeeld de risicoklasse of het type melding toegepast worden. Ook wordt duidelijk wanneer een afgesproken datum voor een maatregel niet gehaald is. Het systeem kan op verschillende manieren rapporteren, eventueel kunnen speciale rapportages op maat gemaakt worden.