Real-time inzicht in operationele en facilitaire processen

Bedrijven worden geconfronteerd met een grote hoeveelheid aan data in verschillende vormen en van diverse oorsprong én over een veelheid van afdelingen en/of sites. Ondanks dat deze data een immense schat aan waarde bevat, hebben medewerkers en directie vaak geen toegang tot de voor hen echt relevante data, waardoor ze er niet in slagen op een correcte manier bij te sturen en deze data om te zetten in bedrijfswaarde.

Een oplossing is is een managementplatform dat aan alle medewerkers, conform hun functiespecifieke belangen en rechten, real-time inzicht geeft in de facilitaire en operationele processen van het bedrijf en hen dus toelaat om meer gedegen beslissingen te nemen op vlak van facility management, supply chain management, personeelszaken en workflow. Daarnaast geeft datzelfde platform ook inzichten in de targets en scores op vlak van duurzaamheid.

Meer en meer bedrijven integreren namelijk, vaak op basis van de SDG’s, een MVO-gerichte aanpak in hun business strategie en leveren inspanningen om hun duurzaamheid te verbeteren. Maar in welke mate en op welke domeinen brengen deze inspanningen op? Welke operationele en facilitaire processen hebben een grote impact op een bepaalde duurzaamheidsfactor? Worden de vooropgestelde duurzaamheidsdoelen bereikt? Met behulp van de real-time inzichten die Aviary biedt, kunnen bedrijven hun duurzaamheid dus permanent monitoren en tijdig bijsturen waar nodig.

Verschillende soorten data gaande over o.a. de assets, mensen, workflows, productie en finance van een bedrijf worden verzameld via koppeling met bestaande hardware, systemen en veldbussen en eventuele toevoeging van extra meetpunten of sensoren. Deze data wordt vervolgens verrijkt en generiek gemaakt door gebruik te maken van tags en markers. Deze data wordt geanalyseerd door middel van slimme algoritmes en gegevensstromen, en automatisch rapporteren aan de bevoegde personen. Indien er (dreigende) afwijkende waarden zouden zijn, worden ook hier de interne en externe verantwoordelijken gealarmeerd. Alle informatie wordt op een zeer intuïtieve manier weergegeven aan de hand van zelf configureerbare dashboards en widgets.

Andere USP’s:

  • Uitgebreide en generieke gebruikersrechten: bedrijven beschikken over een grote mate van zelfstandigheid en kunnen al hun data zelf beheren.
  • Open API: het platform kan geconnecteerd worden met andere platformen voor uitwisseling van gegevens en alarmeringen.