Ratten en muizen vangen met IoT-technologie

Een succesvolle plaagdierbestrijding kost veel tijd en energie. Met een intelligente ratten- en muizenval met IoT-technologie kan veel efficiënter worden gehandeld. Alle benodigde info wordt centraal geregistreerd waardoor er makkelijker en gericht preventief opgetreden kan worden.

Plaagdierbestrijders spenderen uren en uren in de wagen om vallen en lokdozen te controleren bij klanten. Vaak is er niets aan de hand, en is de trip onnodig. Maar af en toe is een klein probleem al uitgegroeid tot een heuse plaag. Hieruit is het idee ontstaan om een slimme ratten- en muizenval te ontwikkelen die alle info tot bij de bestrijder brengt. De Strygoo SmartTrap is het resultaat van twee jaar productontwikkeling en studie naar de gedragingen van ratten en muizen in een stadsomgeving. Het systeem is uniek en gepatenteerd.

Het intelligente vangsysteem heeft een ingebouwde Internet of Things-technologie. Slimme sensoren monitoren alle bewegingen op het toestel. Ook het gewicht van het aanwezige lokaas, het waterniveau en de batterijstatus wordt periodiek gemeten. Hierdoor krijgt de gebruiker 24/7 inzicht in al zijn vangtoestellen op al zijn locaties. Dit bespaart meerdere onnodige verplaatsingen, de gebruiker dient zich enkel tot bij de klant te verplaatsen wanneer er écht nood is aan een interventie. Een extra voordeel is dat het toestel van op afstand / remote aangeschakeld kan worden van detectiemodus naar vangstmodus. Het vangsysteem is is multi-catch (tot 40 ratten en 80 muizen) en herbruikbaar, werkt met natuurlijk lokaas en is dus 100% gifvrij.

Een algoritme berekent het vertrouwen in de rattenpopulatie, hier is studie naar de biologie en communicatiemethode van ratten en muizen aan vooraf gegaan. Het vangsysteem bepaalt zelf wanneer hij opgeschakeld wil worden aan de hand van meerdere parameters. Hierdoor zien we in de praktijk meervoudige en steeds wederkerende vangsten.

Het vangsysteem leent zich tot gebruik in steden en gemeenten, maar ook multi-site klanten,  voedingsbedrijven, pest control operators etc. zullen het gebruiksgemak, de tijdsbesparing én het inzicht in de data interessant vinden. Alle info komt tot bij de gebruiker. Dit maakt een nieuw business model mogelijk, waarbij er minder verplaatsingen naar het toestel nodig zijn.

Het systeem is geconnecteerd met een online platform dat vanaf iedere locatie geraadpleegd kan worden. Hierin wordt een database aangelegd van locaties, bewegingen, vangsten, alerts en onderhoudstaken. Op basis van deze data krijgen steden, bedrijven, openbare instanties, pest control operators jaar in jaar uit inzicht in de overlast en tijdsbesteding. Aan de hand van big data en concrete cijfers kan er makkelijker en gericht preventief opgetreden worden.