Maximale duurzame impact door verbondenheid

Door het inzetten van een breed pakket aan activiteiten wordt continu preventief aandacht geschonken aan het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van schoonmaakmedewerkers in gebouwen. Het heeft zo maximale impact op het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG’s).

Wij zien als noviteit maximale impact verkopen door middel van de Sustainable Development Goals (SDG’s.) Wij geven invulling aan acht van deze doelen door gebruik te maken van onze schoonmaakdienstverlening als middel:

1. Geen armoede (SDG 1)
2. Goede gezondheid en welzijn (SDG 3)
3. Kwaliteitsonderwijs (SDG 4)
4. Eerlijk werk en economische groei ( SDG 8)
5. Ongelijkheid verminderen (SDG 10)
6. Verantwoorde consumptie en productie (SDG 12)
7. Klimaatactie (SDDG 13)
8. Partnerschap om doelstellingen te bereiken (SDG 17)

1. Geen armoede (SDG 1)

-30% Social Return invulling
– Inclusie van kwetsbare groepen
– Verbreding dienstverlening
– Verbeteren sociale cohesie, zichtbaarheid
en betrokkenheid

“Sinds 2015 tot heden geven we bij onze opdrachtgevers voor meer dan 30% invulling aan Social Return. Als Social Enterprise zijn we hiermee de oplossing voor de Participatiewet!” Als echte PSO 30+ organisatie kunnen wij organisatie helpen bij de invulling van SROI verplichtingen. Verder is het doel dat we zoveel mogelijk mensen vanuit een kwetsbare positie duurzaam richting arbeid weten te brengen. Dit betekent dat zij zelfstandig in staat zijn om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. In combinatie met een zelfontwikkelde Mbo opleiding bieden wij de doelgroep ook de kans om zich te ontwikkelen.

2. Goede gezondheid en welzijn (SDG 3)
Duurzame inzetbaarheid
-Zorgen voor een zo min mogelijke werkdruk en een veilige werkomgeving
– Stimuleren eigenaarschap, betrokkenheid en hospitality
– Stimuleren leercultuur

Verminderen van werkdruk en zorgen voor een veilige werkomgeving:
Wij werken volgens de ondertekende Code Verantwoord Marktgedrag, de principes van goed werkgeverschap en het in 2017 behaalde SIEV keurmerk, dit hebben we gekregen door de wijze waarop we de arbeidsomstandigheden en belangen van onze werknemers op de werkvloer én ons middenkader goed en eerlijk behartigen

3. Kwaliteitsonderwijs (SDG 4)
-Vergroten arbeidskansen
-leerlingen met 3 uitstroomprofielen
– Stages en werkervaringsplekken
– BBL – Mbo (niveau 1) of BORIS-traject
– Uitstroomplek + Mbo (niveau 2 t/m 4)

Scholing en ontwikkeling.
Wij bieden al onze medewerkers de mogelijkheid om onze erkende Mbo-opleiding (niveau 1 of 2) te volgen die opleidt tot gastvrije, representatieve en breed inzetbare facilitaire professionals. Onze medewerkers krijgen tijdens hun dienstverband een persoonlijk ontwikkelingsplan aangeboden. In 72% van de gevallen lukt het ons om mensen met een IQ van rond de 70 op Mbo 1 niveau te scholen en sterker nog de helft daarvan de enthousiasmeren om door te gaan naar niveau 2 zodat ze kunnen worden wat ze willen worden.

4. Eerlijk werk en economische groei ( SDG 8)
– Statushouders
– Cliënten 50/50 van Leger des Heils
(Onderhandelingen gaande)
Als Social Enterprise gebruiken wij de schoonmaak op gebouwen van onze klanten om de talenten van mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt te ontwikkelen, met als doel hen door te laten stromen naar een echte baan binnen of buiten de facilitaire branche. Wij hebben
ex-gedetineerde in dienst genomen en hun ontwikkeld tot glazenwassers, zij zijn nu de ramen aan het wassen van gerechtsgebouwen. Of in de huidige Corona tijd hebben we 20 sekswerkers aan een baan, opleiding en huisvesting geholpen, dit hebben we gedaan in combinatie met een opdracht van de gemeente Amsterdam

6 en 7. Verantwoorde consumptie (SDG 12 ) en productie & Klimaatactie (SDG 13)
– Optimaliseren afvalmanagement
– Circulaire afvalketen
– Minder afval en afvalkosten

Zero Waste: van afval, naar grondstof naar een circulaire economie:
In deze tijd waarin grondstoffen schaarser worden en moeilijker te winnen zijn en onze afvalberg alsmaar blijft groeien, zien wij het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om naast inclusief ook circulair te ondernemen.
We zetten plastic afval om tot filament voor 3d-printers, we verwerken organisch afval binnen 24 uur bij de klant tot compost en we verwerken koffiebekers ook bij de klant tot grondstof voor toiletpapier.

8. Partnerschap om doelstellingen te bereiken (SDG 17)
One FM ketensamenwerking
– Verbeteren service en klantbeleving
– Innovatie door kennisdeling
– Initiatiefnemer in partnerraad
– Duurzame bedrijfsvoering (circulariteit,
Social Return, duurzame inzetbaarheid)

Alleen door samen te werken kunnen we de doelen bereiken. Dit doen we altijd met onze opdrachtgevers samen. Middels partnerdialogen gaan wij samen met onze opdrachtgevers en haar leveranciers in gesprek om de doelen te behalen. Allen in een keten kunnen wij dit voor elkaar krijgen. Dit alles maken we meetbaar middels onze eigen SDG dashboard waarmee we meetbaar maken waar we voordat we begonnen en waar we nu staan in het behalen van de doelen. Dit maken we ieder kwartaal meetbaar en sturen erop als het niet hard genoeg gaat.

We moeten in 2030 volledig invulling gaan geven op de 17 doelen, helaas lopen we achter in het behalen van deze doelen. Willen we de doelen gaan behalen moeten we gas gaan geven. Breedweer verkoopt invulling op deze doelen zodat we de doelen gaan behalen. Onze missie is dat iedereen zich bezig gaat houden op en met deze doelen.

Juist nu is het van belang dat we onze verantwoordelijkheid gaan nemen.

Juist nu is het van belang dat we met zijn alle impact gaan maken!