90% minder C02 uitstoot door vloer te renoveren

Hoewel de milieueffecten van renoveren in plaats van vervangen van vloeren helder zijn, is er maar weinig onderzoek voorhanden waarin deze positieve effecten worden gekwantificeerd en geverifieerd. Maar daar is nu verandering in gekomen.

Bona heeft namelijk opdracht gegeven voor een ambitieus project in samenwerking met het Zweedse instituut voor milieuonderzoek IVL om de harde feiten voor eens en altijd boven water te krijgen. Milieuonderzoek van het Zweedse instituut IVL laat enorme energiebesparingen en een lagere CO2 footprint zien bij het kiezen voor renoveren in plaats van vervangen van vloeren.

Renoveren levert niet alleen milieuvoordelen op de lange termijn op, maar ook kostenbesparingen en een hogere vloerhygiëne. Bovendien ontstaat door de nieuwste innovaties van ook nieuwe mogelijkheden en is het bij een renovatie mogelijk nieuwe looks te creëren zonder de vloer te vervangen. Dat alles bij elkaar staat garant voor een rooskleurige toekomst voor vloeren.

Vloereigenaren en andere belanghebbenden binnen de sector willen niet altijd inzien dat het renoveren van een vloer een uitstekend alternatief is voor het leggen van een nieuwe vloer. Vaak worden goede vloeren afgedankt en vervangen door nieuwe, soms kwalitatief mindere vloeren, met alle gevolgen ten aanzien van verspilling van materiaal en natuurlijke hulpbronnen van dien. In onze moderne wereld waarin natuurlijke hulpbronnen en energie schaarser worden en onze impact op het milieu alleen maar toeneemt, moet de omvang van de consequenties in termen van kosten, energieverbruik en effecten op het klimaat methodisch  worden  geëvalueerd  en  meegewogen.  Het kwantificeren van deze effecten was dan ook het doel van dit ambitieuze onderzoek uitgevoerd door IVL, een Zweeds onafhankelijk instituut voor milieuonderzoek.

Het doel van het IVL-onderzoek was primair om voor verschillende belanghebbenden in de Zweedse vloer- en bouwsector data te verzamelen over een efficiënte inzet van natuurlijke hulpbronnen en de impact van het renoveren van een vloer op de klimaatverandering. Een tweede doel was het aantonen van de impact van de verschillende keuzes in het proces in termen van duurzaamheid. Het onderzoek bestaat uit twee delen: een levenscyclusanalyse (LCA) en een roadmap met mogelijke acties op basis van de bevindingen van de LCA.

DEEL 1 – LEVENSCYCLUSANALYSE

In het eerste deel van het rapport wordt de milieu-impact van het renoveren van een hardhouten en elastische vloer beoordeeld aan de hand van een levenscyclusanalyse. De LCA maakt de impact van de verschillende processen op productniveau inzichtelijk. Het onderzoekt of er een differentiatie mogelijk is in CO2 footprint en gebruikte energiebronnen door de productie en installatie van een nieuwe vloer te vergelijken met het renoveren van een bestaande vloer. Dit is inclusief een evaluatie van alle fasen van de levenscyclus; materiaalproductie, fabricage, gebruik en onderhoud en end-of-life.

DEEL 2 – ROADMAP OP WEG NAAR DUURZAME VLOEREN

Er werd een roadmap opgesteld om de sector van de huidige situatie te begeleiden naar de gewenste situatie, d.w.z. lagere uitstoot van broeikasgassen en betere inzet van natuurlijke hulpbronnen door het aantal gerenoveerde vloeren te verhogen. Hieraan werd invulling gegeven door een aantal barrières en factoren in de directe omgeving te identificeren die van invloed zijn op de gehele business. De roadmap vermeldt naast terreinen waarop nadere ontwikkeling nodig is ook concrete acties die belanghebbenden in de sector moeten ondernemen om het traject richting een efficiënte inzet van natuurlijke hulpbronnen en een circulaire toekomst veilig te stellen.

GEZONDER VLOEROPPERVLAK

Een gerenoveerde vloer is een gezondere vloer. Een renovatie zorgt ervoor dat bacteriën en micro-organismen worden verwijderd – zelfs als ze zich hebben verstopt in voegen, krassen en lastig te bereiken plekken. De afdichtende kracht en de optimale slipweerstand vormen een barrière tegen achterblijvende ziektekiemen en micro-organismen en staan zodoende garant voor hygiënische vloeren. Met het uitvoeren van een verzorgende vloerrenovatie verzorg je dus eigenlijk zowel de gezondheid als het milieu.

TIJD EN KOSTEN

Ten opzichte van de traditionele methode – verwijderen van de oude vloer, schuren van de ondervloer, aanbrengen van primer, egaliseren en ten slotte leggen en lijmen van de vloer – neemt het recoaten minder dan de helft van de tijd in beslag. Bovendien hoeft de vloer niet te worden gepolijst. Dit leidt tot besparingen, niet alleen in downtime, maar ook in termen van kosten door minder manuren en milieu-impact door hergebruik van al geïnstalleerd materiaal.