Nieuwsberichten

Werkbeheerprogramma voor bewaking strategie

Met´goal-managementsoftware´ worden bedrijven en afdelingen zoals zoals facilitair, marketing, IT en personeelszaken in staat gesteld om bedrijfs-, afdelings-, taakgroeps- en persoonlijke doelen, en de belangrijkste resultaten te beheren vanuit een enkelvoudig platform.

Dankzij een overname, kan Workfront zijn software begin 2020 uitbreiden met Goals, dat is ontworpen mensen en taakgroepen op een lijn te brengen en de bedrijfsdoelen effectief en efficiënt te laten realiseren. Het is daarmee één platform om doelen te bepalen en bewaken; om werk te beheren; om voortgang te volgen; en om resultaten te meten.

Het biedt managers één plek waar zij, ongeacht ingewikkelde hiërarchische lijnen, een duidelijke koers en heldere persoonlijke en taakgroepsdoelen uit kunnen zetten en kunnen overdragen:

  • Leidinggevenden krijgen de mogelijkheid om hun mensen beter te motiveren en gericht samen te laten werken. Zij hebben nu de ook mogelijkheid om hen de bevoegdheden toe te kennen om optimaal (samen) te werken;
  • Leidinggevenden krijgen de beschikking over tools en inzichten om het werk – dat in het verlengde ligt van de bedrijfsdoelen – te beheren en te prioriteren;
  • Groepsleden worden ondersteund met de benodigde informatie, in een heldere context, zodat zij hun persoonlijke doelen in lijn kunnen brengen met de bedrijfsdoelen en beter kunnen begrijpen waarin en waarom hun werk belangrijk is om die doelen te bereiken;
  • Leidinggevenden en medewerkers kunnen hun persoonlijke en het functie overschrijdende werk-in-uitvoering volgen, omdat de voortgang richting de doelen onmiddellijk automatisch wordt bijgewerkt met de laatst geboekte resultaten.
Nieuwsbank banner