Nieuwsberichten

Praktijk-keurmerk voor de schoonmaak

Met het nieuwe Keurmerk Verantwoord Schoon kan het schoonmaakproces in de praktijk worden beoordeeld. Tevens toont het aan dat er op een verantwoorde wijze wordt schoongemaakt conform de afspraken in het werkprogramma.

Volgens LOSK-frontman Gerard Spoor is het Keurmerk Verantwoord Schoon een uniek praktijkkeurmerk voor de schoonmaakbranche. “Andere keurmerken en certificaten richten zich op de theorie van de uitvoering. Het Keurmerk Verantwoord Schoon richt zich op de praktijk en de uitvoering van alle processen. Daar moet het tenslotte allemaal gebeuren. Na een jaar van ontwikkeling met onze vrijwillige vakmensen is het keurmerk formeel geboren.”

Grote behoefte

Spoor vervolgt: „Er bleek een grote behoefte te zijn aan een praktijkkeurmerk want de aanvraag is nu al erg groot. Het is natuurlijk dan ook een keurmerk waarin scholen, gezondheidszorg, gemeentes, rijksgebouwen, kantoren, verzorgingsinstellingen enzovoorts kunnen laten zien dat er op verantwoorde wijze wordt schoongemaakt en dat zij daarmee een verantwoorde woon/werkomgeving creëren voor hun medewerkers, bewoners en/of gasten.”

Keurmerk Verantwoord Schoon bestaat uit drie pijlers

Het nieuwe keurmerk gaat uit van het gehele proces van de schoonmaakdienstverlening. Het is gebaseerd op drie pijlers:

  • Resultaat: Na uitvoering van de werkzaamheden wordt getoetst of de kwaliteit van uitvoering van de werkzaamheden conform afspraken in het werkprogramma of opleverstaat. Juiste frequentie en methode.
  • Procesessen: Voor en tijdens de uitvoering wordt getoetst of het resultaat op een verantwoorde manier bereikt is. Wordt er technisch-, hygiënisch-, maatschappelijk-, arbo technisch verantwoord en niet onnodig milieuonvriendelijk gewerkt.
  • De mens achter de schoonmaak: Middels een vragenlijst wordt door de opdrachtgever antwoord gegeven op kernvragen zoals: Hoe wordt de interne veiligheid, vakbekwaamheid, inwerken, opleidingen, kwaliteit, communicatie en gezondheid geborgd.
Nieuwsbank banner