Nieuwsberichten

Naadloze integratie van E- en W-installaties

Door B.M. Franke

Nu gebouwen steeds slimmer worden, wordt er ook meer verwacht van de installaties die daarin worden toegepast. Traditioneel wordt hiervoor een gebouwbeheersysteem ingezet dat tijdschema’s heeft waarmee bijvoorbeeld verwarmings-, ventilatie- en airconditioninginstallaties (HVAC) op basis van de verwachte bezetting worden in- of uitgeschakeld. Door gebruik te maken van intelligente IoT worden deze gebouwbeheersystemen naar een volgend niveau gebracht. Alle E- en W-installaties worden daarbij gekoppeld aan sensoren.

Verwarming, ventilatie, airconditioning en koeling worden in gebouwen waarin mensen aan het werk zijn tegenwoordig als vanzelfsprekend ervaren. De luchtkwaliteit moet daarbij op de meest energie-efficiënte, economische manier worden gegarandeerd. Inzet van HVAC Smart Building Solutions geeft gebruikers meer grip op en inzicht in hun installaties en zorgt tegelijkertijd voor minder energieverbruik en onderhoud. De diverse oplossingen zijn schaalbaar en maken het daarnaast mogelijk om slimme apparaten, systemen en mensen gemakkelijker met elkaar te verbinden. Zo werkt het complete gebouwbeheersysteem op basis van geïntegreerde, actuele sensorgegevens om aanpassingen op een intelligente manier te doen. Dat geeft facility managers en gebouwbeheerders volop mogelijkheden om energie te besparen zonder afbreuk te doen aan comfort of veiligheid.

Groot aantal voordelen
Voor facility managers, gebouweigenaren en -beheerders biedt HVAC Smart Building Solutions een groot aantal voordelen. Externe sensoren voor weerdata, bezettingsniveaus, ruimteverlichting, luchtkwaliteit en temperatuur voorzien het gebouwbeheersysteem van informatie en maken een intelligente besturing van verlichting, zonwering, verwarming, ventilatie en airconditioning mogelijk. Dat zorgt voor meer gemak en comfort voor gebouwgebruikers. Dankzij de feedback van de intelligente sensoren zijn de gebouwsystemen bovendien alleen actief als dat nodig is. Daarmee kan worden bespaard op energiekosten en wordt het milieu niet onnodig belast. Door de verschillende systemen in realtime en centraal te laten monitoren door een slim gebouwbeheersysteem, kan het onderhoud sneller en doelgerichter worden uitgevoerd. Omdat systeemprestaties en afwijkingen op dezelfde manier zijn te bewaken en te herkennen, kan hier bovendien sneller op worden gereageerd. Downtime van systemen – en daarmee verstoringen voor de gebruiker – wordt op die manier verminderd.

Meer informatie